Olet täällä

Kysymyksiä ja vastauksia ulosotosta

Mitä on ulosotto?

Ulosotto on maksamattoman velan tai laskun oikeudellista perintää. Ulosotto perustuu lakiin. Ulosotossa tulosi ja omaisuutesi selvitetään ja maksukyky arvioidaan niiden pohjalta.

Ulosotto voi pidättää rahaa suoraan palkasta tai eläkkeestä velkojen maksamiseen. Ulosotossa voidaan myös myydä omaisuutta, esimerkiksi asunto-osake tai auto velkojen maksamiseksi. Ulosotossa arvostetaan velallisen avoimuutta ja yhteistyökykyä.

Mitä hyötyä on velkojen päästämisestä ulosottoon?

Ulosotto voi tuntua ajatuksena pelottavalta, mutta se voi helpottaa ja järkevöittää taloudellista tilannettasi.

Velkojen päästäminen ulosottoon katkaisee velkakierteen. Maksuhäiriömerkinnän saaminen estää yleensä uuden lainan saamisen.  

Ulosotossa velat ovat yhdessä paikassa, eivätkä usealla velkojalla. Jossakin tilanteissa saatat maksaa velkojasi joka kuukausi velkojille enemmän kuin maksaisit niitä ulosoton kautta.

Ulosotossa velalliselle jää aina suojaosuus. Vasta sen ylittävistä tuloista ulosmitataan rahaa velkojen maksuun. Yleensä ulosotto ottaa suojaosuuden ylittävistä tuloista noin yhden kolmasosan.

Ulosotto voi olla myös välivaihe ennen yksityishenkilön velkajärjestelyn hakemista. Joskus ulosotto on ainoa keino, vaikka velat eivät tulisikaan maksetuksi sen kautta. Yksityishenkilön velkajärjestelyyn hakeudutaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan kautta.

Mitä tarkoittaa velkojen päästäminen ulosottoon?

Ulosotto on velkojen pakkoperintää ja sitä säätelee laki. Ulosotto voi ottaa suoraan tuloista eli palkasta tai eläkkeestä noin kolmanneksen velkojen maksuun. Ulosotto voi myös ulosmitata ja myydä velallisen omaisuutta esimerkiksi auton velkojen maksamiseksi.

Joskus velkojen maksu ulosoton kautta on järkevää. Esimerkiksi jos maksaa montaa velkaa takaisin isoja summia kuukaudessa, voi olla järkevämpää maksaa niitä ulosoton kautta. Ulosotto ottaa tuloista noin kolmanneksen kaikkien velkojen maksamiseen. Ulosoton kautta maksat siis vain yhtä summaa. Jos tulosi ovat pienet, voi ulosotto toimia välivaiheena muille velkojen järjestelyille kuten kotikunnan sosiaaliselle luotolle tai yksityishenkilön velkajärjestelylle.

Jos velkojen maksu ulosoton kautta on järkevin vaihtoehto, ota yhteyttä velkojaan kirjallisesti. Pyydä häntä hakemaan velalle maksutuomio käräjäoikeudesta ja siirtämään velka ulosoton perittäväksi. Velkojan tulisi hyvän perintätavan mukaan toimia pyynnön mukaisesti. Jollet tee pyyntöä, siirtää velkoja velan ensin perintätoimistoon perittäväksi. Perintätoimiston vapaaehtoisesta perinnästä tulee sinulle lisämaksuja.

Ulosoton alkamiseen menee useita kuukausia. Velkoja kannattaa maksaa myös odotellessa. Keskitä maksut yhteen tai useampaan pieneen velkaan, jonka pystyt maksamaan muutamassa kuukaudessa kokonaan pois. Jokaiseen ulosottoon menevän maksamattomaan laskun tai velan lisäksi velalliselle tulee maksettavaksi maksu käräjäoikeuden maksutuomiosta ja muita maksuja. Siksi velallisen näkökulmasta mitä vähemmän erillisiä velkoja menee ulosottoon sen parempi.

Saako työnantaja tietää palkan ulosmittauksesta?

Työnantaja ei saa tietää ulosmittauksesta, jos teet maksusuunnitelman ulosottomiehen kanssa. Maksusuunnitelma tarkoittaa sitä, ettei ulosottomies toimita työnantajalle palkanpidätyspyyntöä. Maksusuunnitelman mukaan maksat summan suoraan ulosottoon. Ulosottomaksusi määrä on kuitenkin sama, kuin suoraan palkasta pidätettäessä.

Huolehdi, että maksusopimus tehdään kirjallisesti. Pidä kiinni sopimuksesta, sillä toista mahdollisuutta vapaaehtoiseen maksamiseen et todennäköisesti enää saa. 

Ulosottomiehen ei tarvitse suostua maksusuunnitelmaan, jos maksusuunnitelman noudattaminen ei näytä todennäköiseltä.

Palkanpidätyksellä saattaa olla merkitystä työpaikan säilyttämiseksi esimerkiksi määräaikaisissa työsuhteissa tai koeajalla. Kerro tämä perusteluksi maksusuunnitelmaan ulosottomiehelle, jos olet vaarassa menettää työpaikkasi. Työpaikkasi säilyminen on myös velkojien etu.

Nouseeko velan määrä, kun päästän sen ulosottoon?

Velat kasvavat korkoa myös ulosotossa. Veloille kertyy ulosotossa viivästyskorkoa. Lisäksi jokaisen velan maksusuorituksen päälle lisätään taulukkomaksu ja mahdollisesti muita kuluja.

Ulosottoon liittyvissä kysymyksissä, kuten ulosoton kuluissa kannattaa olla suoraan yhteydessä ulosottovirastoon.

Ulosotto on toimiva tapa maksaa velat pois, jos velkoja ei ole kohtuuttoman paljon tuloihin verrattuna. Velkojen maksaminen on yleensä kannattavampaa ulosoton kautta kuin ottamalla jatkuvasti uutta velkaa vanhojen velkojen maksamiseksi. Voit kysyä ulosottomieheltä, kuinka kauan hän arvioi velkojesi lyhenemisen kestävän ulosoton kautta.

Voit nopeuttaa velkojen lyhenemistä maksamalla ulosmittauksen lisäksi vapaaehtoisesti ylimääräisiä maksuja, mikäli sinulla on siihen varaa.

Jos velkojen lyheneminen ulosotossa näyttää kestävän pitkään tai sitä on vaikea edes arvioida, lähde selvittämään muita vaihtoehtoja. Yksityishenkilön velkajärjestelyyn hakeudutaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan kautta.

Eikö velkojen maksaminen ulosoton kautta ole kallista?

Ulosotto voi olla hyvä ratkaisu, jos tuloistasi menee liian suuri määrä velkojen maksuun. Ulosotossa on suojaosuus, jonka jälkeen ulosotto pidättää palkasta noin yhden kolmasosan. Se voi olla vähemmän kuin velkojesi kuukausierät yhteensä.

Ulosotosta tulee lisää kuluja alkuperäisen velan lisäksi. Velkojen maksaminen on silti yleensä kannattavampaa ulosoton kautta kuin ottamalla jatkuvasti uutta velkaa vanhojen velkojen maksamiseksi. Ulosoton kuluista voi kysyä ulosottovirastosta. 

Milloin ulosotto alkaa käräjäoikeuden päätöksen jälkeen ja milloin siitä saa maksuhäiriömerkinnän?

Ulosoton alkamiseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla suoraan yhteydessä ulosottoon, koska ulosoton alkamiseen vaikuttaa moni asia.

Ensin velkoja hakee velalle käräjäoikeudesta maksutuomion eli käräjäoikeuden päätöksen. Käräjäoikeus ilmoittaa maksuhäiriömerkinnän luottorekisteriin tuomion jälkeen. Luottotietorekisteriä ylläpitävät Suomen Asiakastieto ja Bisnode Finland Oy.

Maksutuomion jälkeen velka toimitetaan oikeudelliseen perintään eli ulosoton perittäväksi. Yleensä ulosotto alkaa vasta jonkin ajan päästä siitä, kun ulosottomies on lähettänyt sinulle siitä ilmoituksen.

Jokainen velkoja hakee omalle saatavalleen maksutuomion erikseen, joten velkasi saattavat mennä ulosottoon eri aikaan.

Voiko ulosottomies viedä asunnon?

Ulosotossa voidaan realisoida eli myydä omaisuutta kuten asunto. Varsinkin asunto, jossa ei itse asu voidaan myydä. Omaisuuden myynnistä saadut rahat käytetään velkojen maksuun ulosoton kautta. Usein ulosotto ulosmittaa kuitenkin ensin tuloista kuten eläkkeestä tai palkasta.

Ulosoton harkitessa asunnon myyntiä katsotaan aina sitä, paljonko myynnistä olisi hyötyä velkojille. Siihen vaikuttaa muun muassa se, paljonko asunnosta on velkaa ja löytyykö asunnolle helposti ostaja.

Voiko ulosottomies viedä kaiken irtaimen omaisuuden?

Ei. Tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvia esineitä kuten televisiota, huonekaluja tai työvälineitä ei ulosmitata.

Ulosmitattavaa irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi autot ja muut ajoneuvot, erilaiset arvopaperit kuten asunto-osakkeet, pankkitilillä olevat rahat, veronpalautukset ja käteinen raha.

Voinko menettää auton ulosotossa?

Periaatteessa auto voidaan ulosmitata. Autoa ei kuitenkaan yleensä ulosmitata, mikäli se on välttämätön esimerkiksi toimeentulon, työssäkäynnin tai lasten päivähoitoon kuljettamisen takia. Kuitenkin mitä arvokkaampi auto on, sitä todennäköisemmin se ulosmitataan velkojen maksamiseksi.

Milloin asunto voidaan ulosmitata?

Asunnon ulosmittaamiseen vaikuttaa moni asia. Omistusasuntoa, josta on paljon velkaa tai se on vaikeasti myytävä, ei yleensä ulosmitata.

Riski asunnon ulosmittaamiselle kasvaa silloin, jos et saa lyhennettyä velkaa riittävästi tuloistasi ja asuntosi on velaton tai olet maksanut asuntolainasta suurimman osan.

Ulosottomies ei välttämättä lähden myymään ulosmitattua kiinteistöä tai osaketta, jos asunto on kunnoltaan tai sijainniltaan sellainen, että sitä on vaikea myydä.

Mitä omaisuutta voidaan ulosmitata?

Asunnon ja auton lisäksi voidaan ulosmitata esimerkiksi käteistä rahaa, arvopapereita, asunto-osakkeita, veneitä, moottoripyöriä ja muita arvoesineitä. Käytännössä siis perusturvaan kuulumatonta omaisuutta voidaan ulosmitata. Kodin tavanomaista irtaimistoa, kuten televisiota tai huonekaluja, ei kuitenkaan ulosmitata.

Miten ulosotossa saa vapaakuukausia?

Vapaakuukausia voi hakea ulosottomieheltä. Hakemuslomake löytyy ulosoton verkkosivuilta. Vapaakuukausia voi hakea, kun ulosotto on jatkunut riittävän pitkään, yleensä vähintään vuoden.

Vapaakuukausille tarvitaan perustelut ja joskus velkojien suostumus. Vapaakuukausia ei aina myönnetä.  

Lisää vapaakuukausista voit lukea ulosoton nettisivuilta.

Mulla on velkaa, kannattaako ne päästää ulosottoon? Miten se tehdään?

Ulosotto voi olla hyvä ratkaisu, jos tuloistasi liian suuri rahamäärä menee velkojesi maksuun. Ennen velkojen maksamista pitää maksaa peruselämisen menot, kuten vuokra, sähkö ja ruoka. Vasta ylimenevästä osasta kannattaa maksaa velkoja.

Ulosotossa on suojaosuus, jonka jälkeen ulosotto pidättää tuloista noin yhden kolmasosan. Se voi olla vähemmän kuin velkojesi kuukausierät yhteensä.

Velkojen päästäminen ulosottoon alkaa, kun ilmoitat kirjallisesti velkojillesi, ettet pysty maksamaan velkojasi ja pyydät heitä hakemaan veloillesi maksutuomion.

Erilaisista vaihtoehdoista voit keskustella ensin oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojan tai Takuusäätiön neuvonnan kanssa.

Miksi velkoja/perintätoimisto lähettää laskuja veloista, jotka ovat siirtyneet ulosottoon jo kauan aikaa sitten?

Kyse on todennäköisesti siitä, että sinut on todettu ulosotossa varattomaksi. Sinulla ei ole ollut sellaista omaisuutta tai tuloja, joita voitaisiin käyttää velkojen maksuun.

Velka on palautunut ulosotosta varattomuusesteellä takaisin velkojalle. Silloin velkoja voi estää velan vanhentumisen lähettämällä laskun eli maksuvaatimuksen velasta.

Millaiset ovat ulosoton kustannukset? Entä kuinka paljon velat kasvavat ulosotossa, jos sinne menee yhteensä vaikkapa 3000 euroa?

Ulosoton kustannuksiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä suoraan ulosottovirastoon.

Veloille kertyy ulosotossa viivästyskorkoa ja jokaisen velan maksusuorituksen päälle lisätään myös taulukkomaksu. Kustannukset riippuvat siis esimerkiksi ulosottoon menevien velkojen määrästä, niiden kokonaisummista ja suoritusajasta.

Kannattaa muistaa, ettei ulosotto kuitenkaan tule välttämättä kalliimmaksi kuin ottamalla uutta velkaa luottojen ja elämisen maksamiseen. Jos otat jatkuvasti lisää velkaa, velkamääräsi kasvaa ja maksat niistä myös korkoja ja kuluja. Vanhojen velkojen maksaminen uusilla veloilla vaikeuttaa huomattavasti velkojen järjestelyä.

Yksityishenkilön velkajärjestelyyn voi hakeutua, kun velat ovat olleet riittävän pitkään ulosotossa ja velkamääräsi on suuri suhteessa siihen, minkä verran pystyt niitä maksamaan.

Yksityishenkilön velkajärjestelyyn hakeudutaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan kautta.

Mitä velkoja kannattaa maksaa ennen ulosoton alkamista?

Vaikka olet päästämässä velat ulosottoon, kannattaa velkoja maksaa sitä ennen mahdollisuuksien mukaan. Etenkin pikkuvelkojen maksaminen yksi kerrallaan parantaa velkatilannetta ulosotossa. Tästä voi olla hyötyä myöhemmin esimerkiksi, jos haet velkajärjestelyä. 

Ensisijaisesti kannattaa maksaa pieniä velkoja, jotka voit maksaa kokonaan pois yhdessä tai muutamassa erässä. Vanha vuokravelka voi olla järkevää maksaa pois siltä varalta, että joudut joskus hakemaan uutta asuntoa. Samoin kannattaa maksaa sellaisia velkoja, joissa on takaaja tai joku muu henkilö, joka on kanssasi yhdessä vastuussa velan maksusta.

Velkasi eivät välttämättä ole ulosotossa aktiivisesti perittävinä. Voit ottaa yhteyttä velkojaasi ja neuvotella velan maksusta. Samalla voi tiedustella onko mahdollista saada anteeksi viivästyskorkoja.

Mitä tarkoittaa suppea ulosotto?

Suppeassa ulosotossa voidaan ulosmitata vain palkkaa, eläkettä, veronpalautusta tai muuta vastaavaa tuloa, jossa ulosmittauksen kohdetta ei tarvitse muuttaa rahaksi eli realisoida. Suppea ulosotto voidaan tehdä vain velkojan pyynnöstä.

Mikä on turvaava ulosmittaus?

Normaalisti ulosmitattu omaisuus muutetaan rahaksi myymällä omaisuus. Turvaavassa ulosmittauksessa myyntiä ei kuitenkaan tehdä. Siinä ulosmitattava omaisuus otetaan maksusuunnitelman vakuudeksi.

Omaisuus myydään vain, jos velallinen ei maksa velkaa sovitussa määräajassa. Jos velka maksetaan, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan velalliselle.

Aiheuttaako ulosottoperinnän alkaminen luottohäiriömerkinnän?

Ulosoton alkamisesta ei saa erikseen luottohäiriömerkintää. Luottohäiriömerkintä eli maksuhäiriömerkintä tulee yleensä käräjäoikeuden maksutuomiosta eli jo ennen ulosoton alkamista.

Suoraan ulosottokelpoisista maksuista kuten terveyskeskus- ja päivähoitomaksuista tulee luottohäiriömerkintä vasta myöhemmin. Näille veloille ei haeta erikseen maksutuomiota käräjäoikeudesta. Näistä veloista luottohäiriömerkintä kirjataan silloin kun velallinen todetaan varattomaksi ulosostossa tai pitkäkestoisen ulosmittauksen yhteydessä.

Pitkäkestoisesta ulosotosta saa merkinnän luottotietoihin. Mikäli ulosotossa velallinen todetaan varattomaksi, se kirjataan myös luottotietoihin.

Vaikuttaako alkuperäisen velan korko ja kulut siihen paljonko korkoja ja kuluja kertyy ulosotossa?

Ei, velan alkuperäiset korot ja kulut eivät vaikuta enää ulosotossa. Alkuperäinen velkamäärä sen sijaan vaikuttaa.

Ulosoton kuluista voi kysyä ulosottovirastosta.

 

Palautetyökalu