Olet täällä

Kysymyksiä ja vastauksia maksuhäiriömerkinnästä

Mikä on maksuhäiriömerkintä? 

Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa, että olet toistuvasti jättänyt laskun tai muun velan maksamatta. Maksuhäiriömerkinnästä käytetään myös nimeä luottotietomerkintä, luottorekisterimerkintä sekä luottotietojen tai nimen menettäminen. 

Maksuhäiriömerkintä kirjataan luottotietorekisteriin. Merkintöjä on monenlaisia. Maksuhäiriömerkintä on voimassa vähintään kaksi vuotta.

Maksuhäiriömerkintä kirjataan rekisteriin yleensä sen jälkeen, kun laskua tai velkaa ei ole maksettu ja sille on haettu maksutuomio käräjäoikeudesta. Maksutuomioon menee yleensä kuukausia siitä, kun alkuperäinen lasku on jäänyt maksamatta.  Maksutuomion jälkeen velkaa voidaan periä ulosoton kautta.  

Maksuhäiriömerkinnän voi saada myös, jos lasku on ollut maksamatta vähintään 60 päivää.

Maksuhäiriömerkintä voidaan kirjata maksamattomasta laskusta joissakin tilanteissa vasta myöhemmin, vaikka lasku olisikin jo ulosotossa. Julkisoikeudelliset laskut, kuten terveyskeskusmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Ne eivät siis vaadi käräjäoikeuden maksutuomiota, josta maksuhäiriömerkintä tavallisesti tulee.  

Mikä on maksuhäiriömerkinnän ja ulosoton ero?

Maksuhäiriömerkintä on merkintä luottotietorekisterissä. Maksuhäiriömerkintä kertoo maksamattomasta laskusta tai velasta. 

Ulosotto tarkoittaa velan oikeudellista perintää. Ulosotto voi periä velkoja suoraan palkasta tai eläkkeestä. Ulosotto voi myös realisoida eli lunastaa omaisuutta, kuten auton tai asunto-osakkeen velkojen maksuun.  

Miten tarkistan luottotietoni? 

Otteen luottotietorekisteristä saat luottotietoja ylläpitävältä yritykseltä.  Luottotiedot voit tarkistaa maksutta kerran 12 kuukaudessa. Jos tarkistat niitä useammin, tarkistaminen maksaa. 

Luottotiedot voit tarkistaa kahdesta yrityksestä. Ne ovat Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy. Kummankin yrityksen listassa on pääosin samat tiedot, mutta joskus velka voi näkyä vain toisen yrityksen rekisterissä. Siksi kannattaa pyytää tiedot molemmista yrityksistä.  

Nämä yritykset toimittavat otteen luottotietorekisteristä myös silloin, jos maksuhäiriömerkintöjä ei ole. Se toimii silloin tositteena siitä, että luottotietosi ovat kunnossa. 

Takuusäätiö ei ylläpidä luottotietorekisteriä.  

Mitkä tiedot omasta luottotietoraportista voi saada? 

Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja Bisnode Finland Oy:tä saatavasta luottotietoraportista saat tietoja veloistasi.  

Luottotietoraportista näet seuraavat asiat: 

 • Mikä taho, esimerkiksi yritys on ilmoittanut tiedot luottotietorekisteriin?
 • Mistä päivästä ja mihin asti merkinnät ovat voimassa? 
 • Minkälainen maksuhäiriömerkintä on kyseessä? 
 • Mistä velasta tai laskusta maksuhäiriömerkintä on tullut? 
Voiko maksuhäiriömerkinnän poistumista nopeuttaa? 

Velan maksaminen ei poista maksuhäiriömerkintää luottotietorekisteristä. Joissain tilanteissa velan maksaminen kuitenkin lyhentää merkinnän voimassaoloaikaa. Jos sinulla on vain yksi merkintä ja maksat sen pois, aika lyhenee kolmesta vuodesta kahteen vuoteen.  

Takuusäätiön takauksesta, sosiaalisesta luotosta ja yksityishenkilön velkajärjestelystä tuleva maksuhäiriömerkintä poistuu, kun laina on maksettu takaisin. Myös suppeasta ulosotosta tuleva maksuhäiriömerkintä poistuu heti sen maksamisen jälkeen. 

Vaikuttavatko maksuhäiriömerkinnät enää mitenkään niiden poistumisen jälkeen? 

Maksuhäiriömerkintä ei vaikuta enää sen jälkeen, kun kaikki maksuhäiriömerkinnät poistuvat luottotietorekisteristä. 

Miten Takuusäätiön takauksesta saatava maksuhäiriömerkintä eroaa muista merkinnöistä? Onko se lievempi kuin muut? 

Kun velat järjestellään Takuusäätiön takaamalla järjestelylainalla, asiakkaalle tehdään maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Tätä merkintää kutsutaan TK-merkinnäksi. Se kertoo, että asiakkaalle on tehty vapaaehtoinen velkojenjärjestely. 

Maksuhäiriömerkinnän tarkoituksena on estää se, ettet voi velkaantua lisää takauksen aikana, mutta ei hankaloittaa elämää muutoin. TK-merkintä säilyy luottotiedoissa kaksi vuotta kerrallaan. Maksuhäiriömerkintä uusitaan, kunnes Takuusäätiön takaama järjestelylaina on maksettu loppuun. Tarvittaessa Takuusäätiöstä saa lausunnon merkinnän syystä. 

Mihin maksuhäiriömerkintä vaikuttaa?

Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa elämään monin tavoin. Se voi vaikeuttaa uuden luoton tai luottokortin saamista, uuden vakuutuksen ottamista, osamaksusopimuksien tekemistä, uuden puhelin ja nettiliittymän avaamista tai uuden vuokra-asunnon saamista. 

Vanhoihin sopimuksiin tai vuokra-asuntoon maksuhäiriömerkintä ei vaikuta silloin, jos maksat niiden laskut ajallaan.   

Voiko maksuhäiriömerkintä vaikuttaa nykyiseen työhön, vuokra-asuntoon ja muihin sopimuksiin? 

Yleensä ei, jos maksat maksut, kuten vuokran ja vakuutuslaskun ajallaan. Maksuhäiriömerkintä ei ole riittävä peruste työstä irtisanomiseksi, eikä se vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin.

Mitä hyötyä maksuhäiriömerkinnästä voi olla? 

Maksuhäiriömerkintä estää yleensä uuden lainan saamisen. Maksuhäiriömerkintä pysäyttää siten velkaantumisen.  

Voiko Takuusäätiön takauksen saada, vaikka olisi maksuhäiriömerkintä? 

Takuusäätiön takauksen voi saada, vaikka sinulla olisi maksuhäiriömerkintä.  

Voiko luottotiedot menettää loppuelämäksi?   

Yksittäinen merkintä ei ole voimassa koko loppuelämää. Voit kuitenkin menettää luottotiedot pitkäksikin aikaa, jos saat aina uusia merkintöjä esimerkiksi maksamattomista laskuista.

Miksi en saa lainaa, vaikka luottotietoni ovat puhtaat ja velkani on hoidettu pois? 

Tarkista luottotietorekisteriotteesta, mitä tietoihisi on kirjattu. Otteesta voi näkyä, että olet hakenut tai sinulla on ollut jokin velkajärjestely kuten sosiaalinen luotto tai yksityishenkilön velkajärjestely. Myös pankki tai muu rahoitusyhtiö näkee tämän tiedon.  

Mitä kaikkia tietoja velkojat näkevät, kun he tarkistavat luottotiedot?

 Luottotietorekisteristä näkyvät seuraavat asiat:

 • Mistä velasta tai laskusta maksuhäiriömerkintä on tullut? 
 • Mikä taho, esimerkiksi yritys on ilmoittanut tiedot luottotietorekisteriin? 
 • Mistä päivästä ja mihin asti merkinnät ovat voimassa?
 • Minkälainen maksuhäiriömerkintä on kyseessä? 

Velkoja näkee myös tiedot muun muassa yksityishenkilön velkajärjestelyn hakemisesta, myöntämisestä, hylkäämisestä, käsittelyn keskeyttämisestä ja raukeamisesta sekä Takuusäätiön takauksesta järjestelylainaan.

Miten velkojen vanhentuminen vaikuttaa maksuhäiriömerkintään? 

Velkojen vanhentumiseen vaikuttaa moni asia. Tavallisesti velka vanhenee 15 vuodessa käräjäoikeuden maksutuomiosta. 

Vuonna 2010 voimaan tulleen lain jälkeen rekisteröityjen merkintöjen osalta Suomen Asiakastieto poistaa maksumerkinnät automaattisesti velan vanhennuttua.   

Ennen vuotta 2010 tulleet maksuhäiriömerkinnät poistetaan ulosottomiehen pyynnöstä. Ulosottomiehet ovat velvollisia ilmoittamaan sellaisista varattomuusmerkinnöistä, joissa kaikki velat ovat vanhentuneet.  

Voit myös itse pyytää vanhentuneeseen velkaan perustuvan merkinnän poistamisesta tai muuttamisesta. Tällöin sinun pitää toimittaa Asiakastiedolle kirjallinen tosite, josta selviää, että velka on vanhentunut.  

Säännöksen perusteella poistetaan vain merkinnät, jos vanhentuminen on tapahtunut niin sanotun 15 vuoden säännön perusteella. Säännös ei koske esimerkiksi vanhentuneita veroja.

Pitääkö velan maksusta tai vanhentumisesta ilmoittaa itse jonnekin? 

Suomen Asiakastiedosta on hyvä varmistaa, että sinne on ilmoitettu velan maksamisesta tai velan vanhenemisesta.  

Voit lähettää Asiakastietoon kirjallisen tositteen eli kirjeen tai sähköpostin, että velka on maksettu tai se vanhentunut. Jos velka on ollut ulosotossa, on hyvä pyytää ulosottoa ilmoittamaan asiasta Asiakastietoon.  

Velkojalta voit saada todistuksen velan loppuun maksamisesta. Tai voit sopia velkojan kanssa, että hän lähettää todistuksen suoraan Asiakastietoon.  

Seuraavissa tapauksissa ilmoituksen tekeminen on erityisen tärkeää: 

 • Sinulla on vain yksi maksuhäiriömerkintä ja maksat sen. Maksuhäiriömerkintä poistuu tällöin kolmen vuoden sijaan kahdessa vuodessa, jos tänä aika ei tule uutta merkintää.
 • Maksat velan, joka on ollut suppeassa ulosotossa. Maksuhäiriömerkintä poistuu välittömästi. 
 • Maksat vuokravelan, josta olet saanut häädön tai merkinnän. Tieto maksusta voi helpottaa uuden vuokra-asunnon saamista.
 • Velka on vanhentunut. Maksuhäiriömerkintä poistuu välittömästi.

Voiko toisen henkilön luottotietoja tarkistaa? 

Luottotietoja ei saa salaisiksi, eikä niiden luovuttamista voi kieltää. Luottotietoja voi pyytää luottotietorekisteristä kuitenkin vain perustellusti.

Laki sallii tietojen tarkastamisen, mikäli siihen on laissa säädetty peruste. Ne voidaan tarkistaa, jos lainaat rahaa tai teet luotollisia sopimuksia. Myös työnantaja voi tarkistaa työnhakijan luottotiedot työnhaun yhteydessä. Myös asunnon vuokraaja voi selvittää luottotietosi.

Toisen henkilön luottotietojen tarkastaminen on maksullista.  

Voiko maksuhäiriömerkinnän saada tietämättään? 

Ei voi, jos avaat kaikki sinulle osoitetut postit.  

Luottotietorekisterinpitäjä esimerkiksi Suomen Asiakastieto ilmoittaa ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä ensirekisteröinti-ilmoituksen. Sitä ennen velkoja on jo lähettänyt maksumuistutuksia. Niissä on tavallisesti ilmoitettu mahdollisesta maksuhäiriömerkinnästä, ellei laskua makseta tai oteta yhteyttä.  

Tavallisimmin maksuhäiriömerkinnän saa, kun tuomioistuin antaa velasta maksutuomion tai velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi. Merkinnän voi saada myös muun muassa silloin, kun lasku on ollut maksamatta vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä. Myös näistä saat tiedon etukäteen. 

Vaikuttaako maksuhäiriömerkintä olemassa olevaan asuntolainaan? Minulla on mieheni kanssa myös asuntolaina, jossa on takaaja.  

Maksuhäiriömerkintä ei vaikuta asuntolainaan, jos sitä maksetaan sovitusti.  

Voit myös hakea asuntolainaan lyhennysvapaata. Lyhennysvapaan aikana voit yrittää maksaa ulosottovelat pois. 

Jos et maksa asuntolainaa, jää sen maksaminen takaajan vastuulle.

 

Palautetyökalu