Toisten tukeminen eläkkeellä

Kun oma lapsi tai muu läheinen pyytää apua, voi siitä olla vaikea kieltäytyä. Et voi kuitenkaan auttaa rahallisesti muita, jos oma tilanteesi on tiukka.

Vaikka töissä ollessa olisit pystynyt auttamaan läheisiäsi taloudellisesti, ei se eläkkeellä ole välttämättä mahdollista. Se on hyväksyttävä tosiasiana.

Lainaa toisen auttamiseen ei kannata ottaa, sillä silloin myös sinä voit joutua velkaongelmiin. Jos molemmat ovat ongelmissa, kuka sitten auttaa autettavaasi?

Kaikki vähät rahat menevät lasten auttamiseen. Toivoisin jo 60-vuotiaana omaa aikaa. On ahdistavaa olla vuosikausia tällaisessa tilanteessa. Itsekin masentuu.

Jos läheisesi pyytää sinulta jatkuvasti rahaa, parempi vaihtoehto kuin rahan antaminen, on tarttua avunpyytäjän alkuperäisiin ongelmiin. Raha- ja velkaongelmiin on olemassa ratkaisuja, mutta rahavaikeuksissa avun hakeminen voi tuntua vaikealle. Rohkaise läheistäsi ottamaan yhteyttä Takuusäätiöön tai oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan. Tietoa apua tarjoavista tahoista löydät myös nettisivujemme Hae apua -osiosta.

Kun läheisesi ratkoo rahahuolia ammattilaisen kanssa, voit kuunnella ja tukea. Puhuminen ja välittäminen helpottavat oloa.

Älä vaikene taloudellisesta hyväksikäytöstä

Jos joku käyttää iäkkään rahoja tai muuta omaisuutta ilman hänen lupaansa, on se taloudellista hyväksikäyttöä. Siihen voi liittyvä myös väkivallalla tai hylkäämisellä uhkailua, kiristämistä tai harhauttamista. Joissakin tilanteissa taloudellisen hyödyn saamiseksi käytetään hyväksi ikäihmisen hyväntahtoisuutta, luottamusta tai sairauden takia alentunutta arviointikykyä.

Useimmiten hyväksikäyttäjä on oma aikuinen lapsi, mutta yhtä hyvin se voi olla joku muukin, kuten puoliso, sukulainen tai seuraan hakeutuva ulkopuolinen.

Jos tunnet huolta omasta tai ikääntyneen läheisen hyvinvoinnista tai turvallisuudesta, soita Suvanto-linjalle. Se tarjoaa maksutonta neuvontaa ja tukea hyväksikäyttöä ja väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille henkilöille.

 

Palautetyökalu