Ennakoi menoja ja varaudu

Pienistä tuloista voi olla vaikea säästää, mutta vaatimatonkin vararahasto voi auttaa tiukassa tilanteessa. Jos sinulla on säästössä edes osa esimerkiksi kodinkoneen hinnasta, tarvitset vähemmän lainaa.

Luotonkäyttö ei ole huono asia. Tärkeinä on pitää se hallittuna esimerkiksi näin: ota vain yksi kulutusluotto kerrallaan ja tee sille poismaksusuunnitelma. Pienimmän mahdollisen kuukausierän valitseminen on houkuttelevaa, mutta se tulee aina kalliimmaksi kuin mahdollisimman nopea velan poismaksu.

Velkaongelma kasvaa usein vähitellen pienistä puroista. Kuukausimenosi lisääntyvät joka kerta, kun otat luottoa yllättäviin menoihin. Jossakin vaiheessa velkakierrettä et pysty enää maksamaan kaikkea.

Euro päivässä säästöön on 365 euroa vuodessa.

Varautuminen onnistuu parhaiten, kun tiedät, mihin rahasi tulevat ja minne ne menevät. Selvitä ja seuraa omaa kulutustasi esimerkiksi Penno-nettisovelluksen tai -vihkon avulla. Ehkä huomaat, että kaikki, mihin rahaasi kuluu ei ole tarpeellista. Voitko luopua tai vähentää vaikkapa harrastusmenoja, ulkona syömistä, maksullisia kanavia, kakkosautosta?

Lisätietoa raha-asioiden seurannasta ja suunnittelusta on Itseapu-osiosta.

Puhu vaikeistakin asioista

Kuolemasta voi olla vaikea puhua, mutta siihenkin kannattaa varautua taloudellisesti. Puolison kuolema voi johtaa talousongelmiin.

Oma jaksaminen ei aina riitä raha-asioista huolehtimiseen, sillä suru vie voimia. Surun keskellä auttaa, jos asioita on puhuttu ja mietitty etukäteen. Ennakkoon voi miettiä esimerkiksi, miten lesken rahat riittävät arjen menoihin ja miten käy yhteisten velkojen. Tai jos puoliso on ottanut suuremman vastuun raha-asioista, on huolehdittava, että leski osaa hoitaa niitä yksinkin.

Moni haluaisi säästää, mutta siihen ei ole varaa

Lähes puolet Eläketurvakeskuksen kyselyyn vastanneista 35–67-vuotiaista arvioi eläkkeen riittävän huonosti tai melko huonosti kohtuulliseen toimeentuloon eläkeaikanaan. Suuri osa niistä, jotka arvioivat toimeentulonsa heikoksi ei kuitenkaan säästä eläkeaikaa varten.

Usein säästävät ne, joilla on varaa säästää, vaikka he arvelisivat tulevansa eläkeaikana kohtuullisesti toimeen. Vastaavasti monet, jotka arvioivat oman eläkeaikaisen toimeentulonsa heikoksi, eivät pysty säästämään.

Selvästi suurin syy siihen, miksi eläkeaikaa varten ei säästetä, on rahan puute. Se johtuu usein pienitulosuudesta, työttömyydestä tai työkyvyttömyydestä.

Lähde: Yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten – mahdollisuus vai tarve? Eläketurvakeskus. 2016.

Palautetyökalu