Olet täällä

Talousosaamisen kansallinen vahvistaminen edellyttää tavoitteellista yhteistyötä

Suomen Pankin Talousosaamishankkeessa on kartoitettu talousosaamisen hankkeita ja toimintoja keväällä 2020. Kartoitustyön tuloksena syntynyt raportti antaa ensimäistä kertaa Suomessa kokonaiskuvan eri toimijoista, toiminnasta ja hankkeista. Raportin yleisen johtopäätöksen kanssa on helppo olla samaa mieltä: Suomessa tehdään paljon hyvää työtä kansalaisten talousosaamisen parissa, mutta toiminnassa olisi myös kehitettävää.

Vähemmän kilpailua, enemmän yhteisöllisyyttä

Itse nostaisin yhdeksi olennaisimmaksi kehittämiskohteeksi eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamisen. Hyvää yhteistyötä tehdään jo nyt monella rintamalla, mutta yhteistyön esteenä on myös esimerkiksi keskinäistä kilpailua. Tämä on toisaalta ymmärrettävää, koska monet toimijat kilpailevat keskenään rahoituksesta. Keskinäinen kilpailu voi terävöittää oman toiminnan tavoitteita ja kirittää parempiin oman toiminnan tuloksiin. Riskinä on kuitenkin se, että talousosaamisen vahvistamisen yhteiskunnallinen vaikuttavuus jää puolitiehen. Mikäli omassa toiminnassa syntynyttä osaamista ei haluta jakaa muille, joutuu jokainen pahimmassa tapauksessa toistamaan itse samat virheet. 

Jos haluamme, että suomalaiset ovat maailman parhaimpia oman taloutensa hallitsijoita, tarvitsemme enemmän yhteisöllisyyttä.

Suomalaisen peliteollisuuden kansainvälisen menestystarinan kulmakivenä on pidetty alan toimijoiden poikkeuksellista yhteisöllisyyttä. Keskinäisen kilpailun sijaan on opittu pelaamaan yhdessä ja vältetty toistamasta samoja virheitä sparraamalla naapurin kanssa. Jos haluamme, että suomalaiset ovat maailman parhaimpia oman taloutensa hallitsijoita, tarvitsemme enemmän tällaista yhteisöllisyyttä.

Vaikuttavimmat ratkaisut saavutetaan yhteistyöllä 

Takuusäätiöllä on vahvat 30-vuotiset perinteet velkaongelmissa olevien auttamisessa ja velkaongelmia korjaavassa toiminnassa. Usean viime vuoden ajan strategisena tavoitteenamme on ollut pystyttää toimintaamme myös toinen vahva tukijalka ongelmien ennaltaehkäisyn ja talousosaamisen ympärille. 

Tässä työssä emme olisi mitenkään onnistuneet yksin. Yksi yhteistyön peruskivi muurattiin vuosina 2013-2017, kun Nuorisoasuntoliiton, Nuorisosäätiön, Suomen Setlementtiliiton ja Takuusäätiön Mun talous -yhteishankkeessa tuettiin nuorten taloudellista lukutaitoa ja ennaltaehkäistiin nuorten talousongelmia. Hankeajan päättymisen jälkeen toiminta jalkautui Setlementtiliittoon ja Mun talous -verkostoon kuuluu tänä päivänä jo 123 toimijaa. Erityisen iloinen olen siitä, että yhteistyömme on ollut tavoitteellista ja tiivistä myös varsinaisen hankkeen päättymisen jälkeen. Yhtenä yhteisenä toimintamuotona on ollut esimerkiksi erilaisten seminaarien järjestäminen. Seuraava seminaari, jonka teemana on talousosaaminen elinikäisenä kansalaistaitona, striimataan Suomen Kansallismuseon auditoriosta 10.11. klo 12.00 alkaen. Tervetuloa mukaan seuraamaan keskustelua.

Haluamme omalta osaltamme olla tulevaisuudessa entistä vahvemmin yhteisessä rintamassa vahvistamassa suomalaisten taloudellista toimintakykyä. 

Mun talous- hankkeen jälkeenkin Takuusäätiön kehittämishankkeet ovat poikkeuksetta rakentuneet kumppanuuksien varaan. Viime vuosien aikana olemme kehittäneet uusia ratkaisuja eri elämäntaitekohdissa olevien ihmisten taloudenhallinnan tueksi yhdessä Marttaliiton ja seitsemän alueellisen marttapiirin kanssa yhteisessä Rahat riittää -kehittämishankkeessa. Lisäksi kehitämme erilaisia toimintatapoja vuokranmaksuvaikeuksien ennaltaehkäisyyn yhdessä ARAn ja 24 hanketoimijan kanssa ASTA-hankkeessa sekä viemme talousosaamista työpaikoille yhteistyössä Tradekan kanssa Palkka haltuun -hankkeessa. Näiden erillisten hankekumppanuuksien lisäksi teemme eri toiminnoissamme moniammatillista yhteistyötä eri sektoreiden kanssa.

Itse uskon vahvasti siihen, ettei mitään tärkeää kannata tehdä yksin. Yhteiskunnallisesti vaikuttavimmat ratkaisut saavutetaan yhteistyöllä. Tämän työn tueksi tarvitsemme yhteiset käsitteet, tavoitteet ja mittarit. Suomen Pankin Talousosaamishankkeen työ jatkuu koko loppuvuoden. Työn tuloksena syntyy esitys kansallisesta talousosaamisen strategiasta. Odotamme Takuusäätiössä suurella mielenkiinnolla tätä strategiaa. Haluamme omalta osaltamme olla tulevaisuudessa entistä vahvemmin yhteisessä rintamassa vahvistamassa suomalaisten taloudellista toimintakykyä. 

Minna Markkanen Takuusäätiön kehittämispäällikkö

Minna Markkanen, kehittämispäällikkö, Takuusäätiö

Minna Markkanen, Takuusäätiö