Olet täällä

Valtuuskunta ja hallitus

Takuusäätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja sen valitsema hallitus.

Valtuuskunnan puheenjohtaja on hallintojohtaja Hannu Kallio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä.

Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019 toimii johtaja Outi Ruishalme Suomen Mielenterveysseurasta.

Hallituksen jäsenet:

 • talous-ja velkaneuvoja Erkki Leistén, Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto
 • johtaja Maija Puomila, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • toimitusjohtaja Sanna Sunikka, Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • talous- ja hallintopäällikkö Timo Tulisalo, Nuori kirkko ryKukin säätiön perustajayhteisö valitsee valtuuskuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Mikäli perustajayhteisö ei nimeä jäseniä valtuuskuntaan, valitsee valtuuskunta puuttuvat jäsenet. Oikeusministeriö voi nimetä yhden jäsenen ja varajäsenen valtuuskuntaan. Valtuuskunta voi jäsentensä enimmäismäärän rajoissa kutsua jäsenikseen myös muiden, säätiön tarkoitusperiä lähellä olevien yhteisöjen ja viranomaisten nimeämiä henkilöitä.

Takuusäätiön perustaneet taustayhteisöt ovat

 • A-klinikkasäätiö
 • Evankelisluterilaiset seurakunnat Oulussa, Tampereella ja Turussa
 • Kirkkohallitus
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Suomen Diakonialaitosten liitto ry
 • Suomen Katulähetysliitto ry
 • Kirkkopalvelut
 • Suomen Mielenterveysseura ry