Olet täällä

Valtuuskunta ja hallitus

Takuusäätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja sen valitsema hallitus.

Valtuuskunnan puheenjohtaja on diakoniajohtaja Teemu Hälli Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä.

Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020 toimii johtaja Outi Ruishalme Mieli ry:stä

Hallituksen jäsenet:

 • erikoissuunnittelija Sanna Helesuo, Oikeusministeriö
 • toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö sr.
 • talous-ja velkaneuvoja Erkki Leistén, Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto
 • talous- ja hallintopäällikkö Timo Tulisalo, Nuori kirkko ry

Kukin säätiön perustajayhteisö valitsee valtuuskuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Mikäli perustajayhteisö ei nimeä jäseniä valtuuskuntaan, valitsee valtuuskunta puuttuvat jäsenet. Oikeusministeriö voi nimetä yhden jäsenen ja varajäsenen valtuuskuntaan. Valtuuskunta voi jäsentensä enimmäismäärän rajoissa kutsua jäsenikseen myös muiden, säätiön tarkoitusperiä lähellä olevien yhteisöjen ja viranomaisten nimeämiä henkilöitä.

Takuusäätiön perustaneet taustayhteisöt ovat

 • A-klinikkasäätiö
 • Evankelisluterilaiset seurakunnat Oulussa, Tampereella ja Turussa
 • Kirkkohallitus
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Suomen Diakonialaitosten liitto ry
 • Suomen Katulähetysliitto ry
 • Kirkkopalvelut
 • Suomen Mielenterveysseura ry