Olet täällä

Rahat riittää -hanke

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen Rahat riittää -kehittämishankkeen (2018-2020) tavoitteena on kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevän ja selviytymistä tukevan talousosaamisen vahvistaminen.

Talousosaamista vahvistetaan kehittämällä ja pilotoimalla uusia materiaaleja ja toimintatapoja sekä vaikuttamalla oikea-aikaisen talousneuvonnan saatavuuteen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tukevaa tietoa sekä tehdään laaja-alaista ja monikanavaista vaikuttamistoimintaa.

Hankkeen kohderyhmät ovat:

  • itsenäistymässä olevat nuoret aikuiset
  • työelämästä eläkkeelle siirtymässä olevat henkilöt

Takuusäätiön ja Marttaliiton lisäksi hankkeeseen osallistuvat marttapiirit, jotka toteuttavat kohderyhmille suunnitellut neuvontakokeilut. Talousneuvonnan pilotointia tehdään myös muiden hankkeen yhteistyötahojen kanssa.

Yhteystiedot:

Takuusäätiö             

  • projektipäällikkö Minna Markkanen, 050 599 6305, minna.markkanen(at)takuusaatio.fi
  • projektisuunnittelija Maija Isaksson, 050 325 6919, maija.isaksson(at)takuusaatio.fi

Marttaliitto

  • koordinaattori ja marttapiirien yhteyshenkilö Erkki Ukkola, 050 406 7932, erkki.ukkola(at)martat.fi

Palautetyökalu