Tiedonkeruu ja -tuotanto

Pienlaina-projektin (2013-2017) tavoitteena on pienituloisille kotitalouksille soveltuvan pienlainan kehittäminen ja toiminnan rakenteellisten edellytysten selvittäminen. Tämä edellyttää toimintaympäristön kartoitusta, olemassa olevien käytäntöjen selvittämistä sekä kokeilun systemaattista arviointia.

Kotimaisen perusturvan ja rahoitusmarkkinoiden lisäksi perehdymme kansainvälisiin pienlainamalleihin ja käytäntöihin. Kiinnostavia malleja löytyy muun muassa Australiasta, Britanniasta, Irlannista ja Ranskasta.

Kokeilutoiminnan arviointiin osallistuvat projektitiimi, pienlaina-asiakkaat sekä yhteistyötahot, Takuusäätiön edustajat ja muut asiantuntijat.

Projektin seuranta-arviointiryhmä täsmentää ja hyväksyy selvitys- ja arviointitiedon keräämiselle, tuottamiselle ja jakamiselle laaditun suunnitelman vuosittain. Käytännönläheiset selvitykset ja arviointikatsaukset ovat reaaliaikaisesti pienlainakokeilun käytettävissä.

Takuu-Säätiön pienlaina

Keskeisiä kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia:

  • Onko sosiaaliselle pienlainoitukselle aitoa tarvetta nyt tai tulevaisuudessa?
  • Pienituloisten mahdollisuudet saada kohtuuehtoisia kulutusluottoja markkinoilta?
  • Sosiaalisen luottokelpoisuuden ala- ja yläraja?
  • Muiden toimijoiden kokemukset ja suositukset vastaavista malleista meillä ja muualla?
  • Kenelle sosiaalisesta pienlainoituksesta on hyötyä? Millaista hyötyä?
  • Miten toteutettuna sosiaalinen pienlaina palvelee parhaiten yhteistyötahoja ja asiakkaita?
  • Suositukset toimintatavaksi ja toiminnan jatkajaksi?

Selvitys- ja arviointitiedon keräämisestä vastaa tutkija-arvioitsija Sari Nyholm, puh. 040 744 0374, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi