Pienlaina-projekti

Takuusäätiön Pienlaina-projektissa kokeillaan ja kehitetään vuosina 2013-2017 uudenlaista sosiaalisen pienlainoituksen mallia, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta.

Kokeilu- ja kehittämisprojektin tavoitteena on selvittää toimintaedellytykset sosiaalisen pienlainoituksen toimintamallille, joka on otettavissa yleiseen käyttöön projektin päätyttyä.

Pienlaina-projektissa tehtävä kehittämistyö on jäsentynyt kolmeen osa-alueeseen: tiedonkeruu ja tiedontuotanto, käytännön kokeilutoiminta ja taloudenhallinnan välineiden kehittäminen.

Pääoma (600 000 euroa) pienlainoitukseen saatiin vuoden 2012 kirkon Yhteisvastuukeräyksestä. Projektin käytännön toimintakulut rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Pienlaina-projekti on myös mukana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa (2016-2019).Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Minna Markkanen, puh. 050 599 6305, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi