EU:n logo. Euroopan unionin osarahoittama.

Kotouttavat taloustaidot -hanke

Kotouttavat taloustaidot -hankkeessa vahvistetaan maahan muuttaneiden ja heitä kohtaavien kotoutumistyön ammattilaisten talousosaamista. (AMIF, 2023-2025)

Kotouttavat taloustaidot- hankkeessa kehitetään kotoutumistyöhön soveltuvaa ehkäisevän talousohjauksen välineistöä ja vahvistetaan kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten ohjausosaamista raha-asioihin ja taloudenhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeen aikana

  • toteutetaan ryhmämuotoisia taloustaitojen kursseja kolmansien maiden kansalaisille,
  • kehitetään selkokielistä materiaalia sekä
  • koulutetaan kotoutumistyön ammattilaisia talous- ja velkakysymyksissä.

Hankkeen päätuotoksena valmistuu kehittämistyön tulokset kokoava maahan muuttaneiden talousohjauksen sähköinen työkalupakki. Työkalupakin avulla ammattilaiset voivat tarjota maahan muuttaneille suomalaisessa kulutusyhteiskunnassa itsenäisenä ja tasavertaisena talouden toimijana tarvittavia tietoja ja taitoja. Hanke toteutetaan vuosina 2023-2025 EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahaston (AMIF) tuella.

Hankkeessa työskentelee:

Projektikoordinaattori Niina Lehtimäki
niina.lehtimaki(at)takuusaatio.fi
puh. 050 430 9514