Olet täällä

Asumistalousneuvonta-hanke (ASTA)

Asuminen ja taloudenhallinta kulkevat käsi kädessä. Tämä näkyy siten, että ongelmat taloudenhallinnassa johtavat helposti ongelmiin asumisessa. Ongelmille on yhteistä myös se, että niiden ennaltaehkäisy edellyttää monialaista yhteistyötä.

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeessa (ASTA) Takuusäätiö, kaupungit, vuokrataloyhtiöt sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tekevät yhteistyötä vuokra-asukkaiden velkaongelmien, häätöjen ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi.

ASTA-kokeiluhankkeessa ovat mukana Helsinki, Lahti, Tampere, Turku, Espoon Asunnot ja M2-kodit. Jokaisella kokeilulla on omat erityispiirteensä ja painopistealueensa.

Takuusäätiön Asumistalousneuvonta-hanke (ASTA) tukee hankekaupunkeja paikallisten palvelupolkujen mallintamisessa sekä levittää ja kehittää niihin asumistalousneuvonnassa tarvittavaa tietoa, koulutusta ja työvälineitä. Yhdessä luodut materiaalit ja palvelupolut ovat jatkossa myös muiden kaupunkien käytettävissä.

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhanke toteutetaan vuosina 2018-2020 osana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa ja Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa.

 

Lisätietoja:

  • Valtakunnallisesta kokeiluhankkeesta ja kuntien osahankkeista: www.ara.fi/asta
  • Takuusäätiön ASTA-hankkeesta: projektipäällikkö Aura Pylkkänen, etunimi.sukunimi(at)takuusaatio.fi

Palautetyökalu