Olet täällä

Takuusäätiö uskoo positiivisen luottotietorekisterin vähentävän pahimpia velkakierteitä

Oikeusministeri Antti Häkkäsen teettämä ja professori Erkki Kontkasen laatima ehdotus positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotosta on hyvä ja kattava. Erityisen hyvänä Takuusäätiö pitää sitä, että se olisi luotonantajia velvoittava seuraamuksineen ja säätiö kannattaa myös tulotietojen yhdistämistä rekisteriin velkatietojen lisäksi. Takuusäätiö toivoo kuitenkin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin myös luotonkäyttäjien omaa luotonhallintaa.

Takuusäätiö toivoo, että positiivisen luottotietorekisterin käyttö pysäyttäisi erityisesti yhä suurempien kokonaisvelkamäärien kasvun, joiden taustalla on usein toistuva velkojen yhdistäminen.

Osa luotonantajista on jo pitkään pitänyt positiivista luototietojärjestelmää edellytyksenä vastuulliselle luotonmyönnölle. Suomen Asiakastieto Oy on ylläpitänyt vapaaehtoiseen tietojen jakamiseen perustuvaa positiivisten luottotietojen järjestelmää, johon kuuluu noin 30 rahoitusyhtiötä. Niillä on siis jo nyt halutessaan ollut mahdollisuus tarkistaa luotonhakijan ajantasainen velkatilanne.

Takuusäätiön asiakastapausten perusteella olemassa oleva järjestelmä ei ole kuitenkaan riittävästi estänyt yliluotottamista. Esimerkiksi eräs nuori mies haki säätiöstä apua velkakierteeseensä. Hänen 47 sivua pitkästä luottotietorekisteriotteestaan näkyi lukuisia velkojien velkatilannetiedusteluja. Siitä huolimatta hänelle oli myönnetty kymmenkunta keskimäärin 2 000 euron pikalainaa. Hänen velanhoitokykynsä oli ollut korkeitaan 400 euroa kuussa eli keskimäärin noin 40 euroa per velka. Velvoittavaa lainsäädäntöä ja sanktioita siis tarvitaan vastuullisuuden toteutumiseksi.

Luottokelpoisuudessa on olennaisinta maksukyky, ei vain olemassa olevat luotot

Takuusäätiö näkee tulorekisterin yhdistämisen positiiviseen luottotietorekisteriin hyödyllisenä, muttei riittävänä yliluotottamisen estämiseen. Pienituloinen voi ylivelkaantua jo ensimmäisestä luotostaan.

Maksukyvyn arviointi on luotonantajalle haasteellista. Pelkät tulo- ja varallisuustiedot eivät kerro riittävästi todellisesta maksukyvystä. Myös monia muita olennaisia asiakaskohtaisia menoeriä, kuin vuokra ja olemassa olevien luottojen hoitokulut, pitäisi huomioida. Jos tämä on ristiriidassa nopean luotonmyönnön kanssa, voiko velkojan arvio luotonhakijan maksukyvystä olla realistinen.

Positiivinen luottotietojärjestelmä myös luotonkäyttäjien työkaluksi

Takuusäätiö toivoo järjestelmän voivan tarjota luotonkäyttäjille työkalun, joka auttaa heitä konkreettisesti suunnittelemaan luotonkäyttöään ja huomaamaan riskirajansa. Esimerkiksi Britanniassa positiivinen luottotietojärjestelmä on kannustanut kansalaisia harkitsemaan luotonottoa ja huolehtimaan omasta luottokelpoisuudestaan.

Vastuuta velkaongelmista on siirretty velallisille vetoamalla piittaamattomaan luotonkäyttöön ja talouslukutaidottomuuteen. Vastuullinen luotonkäyttö edellyttää kuitenkin myös kuluttajalähtöisiä rakenteita ja nykyaikaisia, nopeita välineitä tukemaan hallittua luotonkäyttöä.

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan ehdotuksessa rekisteröidyllä luotonkäyttäjällä on mahdollisuus tarkistaa tietonsa. Takuusäätiö toivoo, että rekisterin käyttö olisi luotonkäyttäjille maksutonta ja rajoittamatonta.  Nykyisin velallinen saa maksuhäiriömerkinnöistään maksutta tiedot vain kerran vuodessa.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha Pantzar, puh. 050 313 0523, etunimi.sukunimi(at)takuusaatio.fi

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija, joka auttaa ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun. Se tarjoaa maksutonta neuvontaa, pienlainoja, ratkaisun velkojen yhdistämiseen sekä välineitä raha-asioiden hallintaan. Lisäksi Takuusäätiö vaikuttaa lainsäädäntöön ja muihin rakenteisiin, jotta ne tukisivat ihmisten itsenäistä taloudellista selviytymistä, hallittua luotonkäyttöä ja ehkäisisivät syviin velkakierteisiin ajautumista. Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka toimii pääasiassa Veikkauksen tuella. www.takuusaatio.fi