You are here

Om Garantistiftelsen

Garantistiftelsen är en riksomfattande organisation som hjälper hushåll i ekonomisk kris att lösa skuld- och betalningssvårigheter.

Målet är att öka medborgarnas kontroll över den egna ekonomin och deras förmåga att klara sig på egen hand.
 
Garantistiftelsen
  • ger telefon- och chatrådgivning
  • går i borgen för sanerinslån
  • främjar och utveclar metoder som hjälper hushållen att klara av ekonomin och ger social trygghet samt verkar för frivillig skuldreglering.