Telefonrådgivning

Skuldlinjen, avgiftsfritt rådgivningsnummer i Finland, tfn 0800 9 8009, må-fre 10.00-14.00

Garantistiftelsen erbjuder kostnadsfri telefonrådgiv­ning. Man kan ringa till numret överallt i Finland och anonymt diskutera om allt som har att göra med ekonomiska problem. Samtalen tas emot av Garantistiftelsens anställda.Under samtalen
  • kartläggs betalningssvårigheter och den totala skuldsituationen; inkomster och utgifter samt betalningsförmåga
  • ges information om saneringsmetoder för olika typer av skulder, sociala förmåner och metoder för ekonomihantering
  • utreds möjligheterna att få borgen från Garantistiftelsen samt ges handledning i att söka hjälp enligt behov bl.a. från ekonomi- och skuldrådgivning, socialbyrån, mentalbyrån och diakoniarbetet