Borgensverksamhet

Garantistiftelsen beviljar överskuldsatta privatpersoner borgen för saneringslån. Det innebär att ett flertal skulder kan sammanslås till ett enda banklån.

Syftet med saneringen är att

  • kunden i fortsättningen skall klara av kostnaderna för låne­skötseln
  • det skall bli pengar över för boendekostnader och andra nödvändiga utgifter
  • skuldspiralen skall upphöra.

Garantistiftelsens tjäns­ter är kostnadsfria för den sökande. En betalnings­anmärkning utgör inget hinder för beviljande av borgen eller lån.

Det lönar sig att diskutera med en expert om sin egen situation, eftersom det finns olika alternativ för att lösa sina skuldproblem. Det är inte alltid lätt att ta reda på vilka alternativ det finns och hitta den metod som är mest lämplig. Det kan hända att Garantistiftelsens borgen trots allt inte är det rätta sättet.