Om Garanti-stiftelsen

Garantistiftelsen hjälper hushåll i ekonomisk kris att lösa skuld- och betalningssvårigheter.

Kontakt oss

Om du har några frågor , vänligen kontakta oss.

Saneringslån

Garantistiftelsen beviljar överskuldsatta privatpersoner borgen för saneringslån.

Skuldlinjen

Avgiftsfritt rådgivningsnummer i Finland må-fre 10-14

 0800 9 8009