Olet täällä

Suomalaisten taloudellista lukutaitoa halutaan lisätä

Suomi on toimittanut taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö OECD:lle toimenpideohjelman, jolla suomalaisten taloudellista lukutaitoa lisätään. Finanssialan näkökulmasta kansalaisten taloudellisen lukutaidon kehittäminen on olennainen tekijä tulevaisuuden Suomea rakennettaessa.

Suomi oli Euroopan maiden joukossa pitkään kummajainen, jolla ei ollut kansallista ohjelmaa kansalaistensa taloudellisen lukutaidon kohottamiseen. Nyt taloudenhallinnan neuvottelukunnan OECD:lle toimittama kirje ja siinä esitetyt tavoitteet ovat hyvä alku.

Lue Finanssialan Keskusliiton tiedote

Taloudenhallinnan neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Sen tarkoitus on edistää taloustietämystä ja saattaa eri tahoja yhteen taloustaitojen parantamiseksi. Myös Takuu-Säätiö on neuvottelukunnan jäsen.