Olet täällä

Reilusti lainaa – puheenvuoroja pienituloisten taloudellisesta selviytymisestä

Reilusti lainaa -julkaisu

Takuusäätiön uuteen Reilusti lainaa -julkaisuun on koottu puheenvuoroja pienituloisten taloudellisesta selviytymisestä. Aihetta lähestytään sekä yksilön että yhteiskunnan rakenteiden näkökulmasta, ja äänessä ovat ammattilaisten lisäksi pienituloiset ihmiset itse. Artikkeleista välittyy yhtäältä epätoivo ja huoli pärjäämisestä talous- ja velkaongelmien kuormittamassa arjessa ja toisaalta monia onnistumisen kokemuksia. Yksilöllisten elämäntilanteiden lisäksi artikkeleissa tarkastellaan rakenteellisia epäkohtia ja ratkaisuehdotuksia niiden korjaamiseksi.

Puheenvuorot pohjaavat Takuusäätiön Pienlaina-projektissa (2013-2017) kertyneisiin kokemuksiin. Projektissa kokeiltiin ja kehitettiin sosiaalista pienlainoitusta pienituloisille ja taloudenhallinnan välineitä kotitalouksille. Kehittämistyön tuloksena syntyneet Pienlaina ja Penno.fi jäävät Takuusäätiön palveluiksi projektin päätyttyä.

Tutustu Reilusti lainaa -julkaisuun (pdf)

 

Takuusäätiön pienlaina

Penno.fi -taloudenhallinnan sovellus