Olet täällä

Rahat riittää -hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja kotitalouksien taloudenhallintaan

Rahat riittää -hanke

Takuusäätiö ja Marttaliitto käynnistävät kevään aikana kolmivuotisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien talousosaamista ja ehkäistä talous- ja velkaongelmia.

Rahat riittää -hankkeessa kehitetään uusia ehkäisevän talousneuvonnan ja -ohjauksen menetelmiä ja välineitä sekä arvioidaan niiden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi hankkeessa vaikutetaan siihen, että oikea-aikaista talousneuvontaa ja -ohjausta olisi saatavilla nykyistä enemmän.

Vuonna 2018 hakkeessa kerätään ja tuotetaan tietoa niistä elämän taitekohdista ja elämänmuutostilanteista, jotka lisäävät ylivelkaantumisen riskiä. Näiden riskien tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi hankkeen kohderyhminä ovat itsenäistymässä olevat nuoret aikuiset sekä työelämästä eläkkeelle siirtymässä oleva ihmiset.

Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, palvelumuotoilija ja projektisuunnittelija Takuusäätiössä sekä hankekoordinaattori Marttaliitossa. Hankkeessa tehdään myös laaja-alaisesti verkostoyhteistyötä eri kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

  • kehittämispäällikkö Minna Markkanen, puh. 050 599 6305, minna.markkanen(at)takuusaatio.fi

Rahat riittää -hanke (2018-2020) rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla.