Olet täällä

Rahahuolet kannattaa ottaa puheeksi

”Moni voi ajatella, että pitää pärjätä yksin, mutta kyllä apua saa pyytää!” Näin Takuusäätiön asiakasraatiin osallistuneet kannustavat talous- ja velkaongelmissa olevia ihmisiä. He tietävät omasta kokemuksestaan, mistä puhuvat.

Takuusäätiössä toimi viime vuonna takausasiakkaiden asiakasraati. Kaikkia raadin jäseniä yhdisti se, että he ovat ylivelkaantuneet erilaisten elämäntilanteiden vuoksi ja ratkaisseet velkaongelman myöhemmin Takuusäätiön takaamalla järjestelylainalla.

Asiakasraadissa keskusteltiin raadin jäsenten aloitteesta paljon avun hakemisen esteistä ja velkaantumiseen liittyvästä voimakkaasta häpeän tunteesta. Osallistujat olivat huolissaan siitä, että talousvaikeuksiin joutuneet ihmiset eivät tiedä, että ongelmiin on saatavilla ammattiapua. Ja vaikka talousvaikeuksissa oleva tietäisikin Takuusäätiön - tai kunnan talous- ja velkaneuvonnasta, häpeä ja syyllisyys omasta tilanteesta voivat estää avun hakemisen ja ihminen yrittää pärjätä liian kauan yksin velkaongelmien kanssa.

Vaikka asiakasraatiin osallistuneiden velkaongelmat oli jo ratkaistu Takuusäätiön takaamalla järjestelylainalla, velkaantumiskokemukset saivat heille edelleen kyyneleet silmiin. Raadin jäsenet kokivat, että yhteiskunnassamme on paineita pärjätä taloudellisesti ja itsenäisesti. He kertoivat, että velkaantuminen hävetti ja tilanteesta syytti voimakkaasti itseä, vaikka velkaantumisen syynä oli ollut ennalta-arvaamaton elämäntapahtuma.

Raadin jäsenet toivoivat, että velkavaikeuksissa auttavat tahot ymmärtävät, miten vaikeasta tilanteesta on kyse sekä taloudellisesti että henkisesti. ”Itku tuli ensimmäisestä puhelinkeskustelusta. Tuntui, että ihmisarvo palautui”, kuvasi yksi raadin jäsen ensimmäistä yhteydenottoaan Takuusäätiöön. Hän oli pelännyt saavansa syyllistävän vastaanoton, mutta keskustelu oli kannustava ja ratkaisukeskeinen.

Jos ammattiavun hakeminen velkaongelmiin on vaikeaa, asian kertominen läheisille voi olla vähintään yhtä vaikeaa. Asiakasraadin osallistujat kertoivat, että heillä meni kauan ennen kuin he uskalsivat kertoa veloista läheisilleen. ”Kerroin vasta sitten, kun kertominen oli helpompaa kuin velkaongelman piilottelu.” Kertominen oli lopulta helpottavaa ja raadin jäsenet kokivat läheisiltä saadun henkisen tuen tärkeäksi. 

Asiakasraadin kokemukset talousongelmien puheeksi oton vaikeudesta ovat tuttuja myös Takuusäätiön neuvontapalveluissa ja samat asiat nousevat esiin säätiön TalousTsemppari-koulutuksiin osallistuvilta yhteistyökumppaneilta ja vapaaehtoisilta.

Takuusäätiössä haluamme rohkaista ihmisiä puhumaan rahasta ja hakemaan rohkeasti apua talous- ja velkaongelmiin. Usein talousongelmista on helpompi selvitä, mitä nopeammin niihin hakee apua. Avainasemassa rahahuolien puheeksi ottamisessa voivat olla asiakastyötä tekevät ammattilaiset, mutta yhtä lailla myös järjestöjen ja seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset. Puheeksi ottajan ei tarvitse olla velka-asioiden asiantuntija. Ihmisen kohtaaminen, kuunteleminen ja ohjaaminen velkaneuvonnan piiriin riittävät.

 

Hanna Pieviläinen

 

Hanna Pieviläinen, aluekoordinaattori, Takuusäätiö

Takuusäätiön on julkaissut uuden oppaan vapaaehtoisille ja ammattilaisille, jotta raha-asiat on helpompi ottaa puheeksi erilaisissa keskusteluryhmissä. Tutustu Rahahuolet puheeksi -oppaaseen.

 

 

 

Takuusäätiön takaustoiminnan asiakasraati kokoontui vuoden 2017 aikana kuusi kertaa. Mukana raadissa oli neljä järjestelylainaa maksavaa asiakasta sekä yksi, joka oli jo maksanut lainansa pois. Asiakasraadin käynnistämisen taustalla oli toive kuulla asiakkaiden kokemuksia Takuusäätiön palveluista ja takaustoiminnan kehittämisestä.

Hanna Pieviläinen, Takuusäätiö