Olet täällä

Pienlainalla myönteisiä vaikutuksia pienituloisen elämään

Takuu-Säätiön pienlaina on kohtuuehtoinen rahoitusvaihtoehto pienituloisille. Asiakkaiden lainatarpeet kohdistuvat erityisesti asumisen menoihin ja kodinhankintoihin. Pienlainalla on myös muita myönteisiä vaikutuksia asiakkaiden elämään. Asiakkaat kertovat haastatteluissa pienlainan muun muassa poistaneen huolta ja stressiä, vahvistaneen itsenäisyyttä ja itsetuntoa sekä kannustaneen taloudenhallintaan.

”Asiakkaiden myönteiset kokemukset pienlainasta rohkaisevat meitä kehittämistyössämme. Vuonna 2014 alkanut pienlainakokeilu on haastanut monia ennakko-oletuksiamme. Arvioimme lainaehtojamme jatkuvasti ja haluamme kehittää pienlainaa nimenomaan asiakaslähtöisesti”, kertoo kehittämispäällikkö Minna Markkanen.

Pienlaina-projektissa on tutustuttu myös kansainvälisiin sosiaalisen pienlainoituksen malleihin. Näitä voittoa tavoittelemattomia pienlainoituksen malleja löytyy esimerkiksi Australiasta, Britanniasta ja Irlannista. Ne ovat monenkirjavia erilaisine organisatorisine ratkaisuineen. Yhteinen nimittäjä kaikille on kuitenkin se, että ne tarjoavat kohtuuehtoista rahoitusta pienituloisten kotitalouksien erilaisiin tarpeisiin edistäen pienituloisten taloudellista osallisuutta (financial inclusion) yhteiskunnassa. Pienituloisuuden ja toimeentulo-ongelmien lisääntyessä sosiaaliselle pienlainoitukselle on tarvetta myös Suomessa.

Sosiaalinen pienlaina on investointi, jolla tuetaan pienituloisten kotitalouksien itsenäistä selviytymistä ja ehkäistään velkaongelmia. Suomessa keskustelu sosiaalisesta lainoituksesta ja pienituloisten taloudellisesta syrjäytymisestä on kuitenkin ollut vähäistä.

”Olisi toivottavaa, että keskustelua käytäisiin mahdollisimman moniäänisesti. Erityisen tärkeää on kuulla pienituloisia itseään.”

Takuu-Säätiö haluaa nostaa julkiseen keskusteluun pienlaina-asiakkaidensa kokemuksia pienillä tuloilla elämisestä. Seuraa Twitter-tiliämme @takuusaatio ja osallistu ”Kun köyhyys ei ole kokeilu” -keskusteluun sosiaalisessa mediassa, #talouspuhe #pienituloisuus #köyhyys

 

Lisätietoja Pienlaina-projektista:
kehittämispäällikkö Minna Markkanen, puhelin 050 599 6305, minna.markkanen(at)takuu-saatio.fi

Lisätietoja asiakashaastatteluista:
tutkija-arvioitsija Sari Nyholm, puhelin 040 744 0374, sari.nyholm(at)takuu-saatio.fi

Pienlaina-projektissa kerättiin asiakkaiden kokemuksia pienlainasta ja pienillä tuloilla elämisestä kesällä 2016. Projektin tutkija-arvioitsija haastatteli 13 asiakasta, joista yhdeksän oli saanut pienlainen ja neljä hylkäävän päätöksen. Tutustu raporttiin Takuu-Säätiön julkaisut -sivulla.