Olet täällä

Pienlainalla ennaltaehkäistään asunnottomuutta

Hallitus hyväksyi kesäkuun alussa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman vuosille 2016-2019.  Tavoitteena on, että vuoteen 2019 mennessä vähintään 2 500 asunnotonta tai asunnottomuusriskissä olevaa ihmistä saa asunnon. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäksi ohjelmassa korostetaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä uusien keinojen kehittämistä asumisen ja taloudenhallinnan tueksi.

Ohjelmaa toteuttaa joukko toimijoita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. Mukana joukossa on myös Takuu-Säätiön Pienlaina-projekti.

Takuu-Säätiön sosiaalinen pienlaina on yksi väline asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kokonaisuudessa. Kohtuuehtoinen pienlaina auttaa pienituloisia ihmisiä selviytymään itsenäisesti ja ennaltaehkäisee talousongelmien kärjistymistä. Säätiö on kehittänyt pienlainaa eri elämäntilanteissa olevien pienituloisten tarpeisiin yhdessä järjestöjen, seurakuntien ja viranomaisten kanssa. Pienlainaa haetaan eniten juuri asumisen kuluihin. Vuokrarästit ja takuuvuokran rahoitusvaikeudet näkyvät selvästi pienlainahakemuksissa. Myös tutkimustulosten valossa korkeat asumismenot rasittavat pienituloisten toimeentuloa kohtuuttomasti.

Lainarahalla ei voi paikata pitkäaikaista toimeentulon puutetta, mutta oikein ajoitettuna ja mitoitettuna sosiaalisen pienlainan ottaminen on järkevää ja turvallista. Säätiön pienlainatoiminnassa on jo saatu hyviä kokemuksia muun muassa nuorille suunnatusta lainasta, jota on kehitetty yhdessä Nuorisoasuntoliiton, sen paikallisjärjestöjen sekä Nuorisosäätiön kanssa. Lainalla tuetaan nuoren itsenäistymistä tilanteessa, jossa rahaa ei ole takuuvuokraan, muuttokustannuksiin tai tarpeellisiin kodinhankintoihin. Lainaa on tarvittu myös silloin, kun aikaisempi takuuvuokra on maksettu sosiaalitoimiston maksusitoumuksella, mutta nuoren olosuhteisen muuttuessa sitoumus ei ole enää voimassa.

Pienlaina on ratkaisu moniin asumisen ongelmiin, mutta lisäksi se on ollut apuna pienissä elämänmuutoksissa. Ihmiset ovat voineet toteuttaa unelmiaan sekä onnistuneet parantamaan asumisviihtyvyyttään. Esimerkiksi pitkäaikainen haave omasta hyötypuutarhasta toteutui, kun rivitaloasunnon vuokravakuus rahoitettiin pienlainalla.

Onnistunut ja oikein mitoitettu pienlainan takaisinmaksu voi myös olla pienituloiselle voimaannuttava kokemus, joka kannustaa säästämiseen. Vuokravakuuden voi nähdä myös säästämisenä tai tulevaisuuden pesämunana. Näin ollen se on avain parempaan oman talouden hallintaan. Kohtuuehtoisen rahoitusmahdollisuuden tarjoamisen lisäksi lainansaajalle tarjotaan apua ja tukea oman talouden hallintaan. Rahankäyttöä voi suunnitella ja seuranta esimerkiksi verkossa toimivan ilmaisen penno.fi-palvelun avulla.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Minna Markkanen, puh. 050 599 6305, minna.markkanen(at)takuu-saatio.fi

 

Takuu-Säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessä olevia kotitalouksia tarjoamalla neuvoja, ratkaisuja ja apua talous- ja velkaongelmiin. Tavoitteena on lisätä kotitalouksien taloudenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Toimintaa tukee RAY.

Pienlaina-projektissa (2013–2017) kokeillaan ja kehitetään sosiaalista pienluototusta, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta. Kehittämisprojektin tavoitteena on selvittää toimintaedellytykset sosiaalisen pienlainoituksen toimintamallille, joka on otettavissa yleiseen käyttöön projektin päätyttyä. Pääoma (600 000 euroa) pienlainoitukseen saatiin vuoden 2012 kirkon Yhteisvastuukeräyksestä. Projektin käytännön toimintakulut rahoittaa RAY.