Olet täällä

Pienituloisilla kotitalouksilla vaikeuksia pärjätä luottoyhteiskunnassa

Takuu-Säätiö on huolissaan luottomarkkinoilla tapahtuvasta kehityksestä. Kesäkuussa 2013 voimaan tullut kuluttajaluottoja koskeva lainmuutos ei ole poistanut kaikkia pikavippeihin liittyviä ongelmia. Tilastokeskuksen mukaan uusien pikavippien keskimääräiset velkamäärät ovat kasvaneet ja takaisinmaksuajat pidentyneet. Lisäksi joustoluotoista ja vertaislainoista on tullut uusi ilmiö pienten pikavippien rinnalle. Niitä markkinoidaan näkyvästi myös järjestelylainoina, joilla voi maksaa pois aikaisemmin otettuja pikavippejä tai muita lainoja.

Nopeasti ja helposti saatavan järjestelylainan riskinä on velkakierre, mikäli järjestelyssä ei huomioida lainanhakijan kokonaistilannetta. Takuu-Säätiön kokemusten mukaan uudella lainalla yritetäänkin usein epätoivoisesti paikata horjuvaa korttitaloa. Monesti kysymys on jo pitkään jatkuneista talousongelmista, joihin havahdutaan liian myöhään.

Epätoivoisia yrityksiä välttää häätö

Takuu-Säätiö otti tammikuussa käyttöön sähköisen pienlainahakemuksen. Tavoitteena on ennaltaehkäistä pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista tarjoamalla heille 200–2000 euron kohtuuehtoista pienlainaa, jolla voi rahoittaa erilaisia hankintoja.  Usein lainanhakijat ovat kuitenkin olleet jo taloudellisissa vaikeuksissa, eikä lainalla enää ratkaista tilannetta.

”Meille tulee viikoittain hakemuksia, joissa lainaa haetaan asunnon häätöuhkan vuoksi. Useiden kuukausien vuokrarästien lisäksi lainanhakijoilla on tyypillisesti myös muita velkoja. Näistä hakemuksista huokuu suuri hätä ja epätoivo. Vastuullisena luotonantajana emme kuitenkaan voi myöntää uutta lainaa hakijalle, joka on jo ylivelkaantunut. Olemmekin joutuneet hylkäämään noin 70 prosenttia lainahakemuksista”, toteaa kehittämispäällikkö Minna Markkanen Takuu-Säätiöstä.

Lainarahalla paikataan pieniä tuloja

Häätötapausten lisäksi Takuu-Säätiön pienlaina-asiakkaat kertovat usein vaikeuksistaan selvitä perusmenoistaan. Rahat eivät riitä ruokaan tai yllättäviin terveydenhoitomenoihin, joten lainarahalla paikataan tulojen riittämättömyyttä. Osittain kysymys on myös taloudenhallinnan puutteista tai kyvyttömyydestä tulla toimeen pienillä tuloilla kulutuskeskeisessä yhteiskunnassa. 

”Asiakkaidemme tarinat paljastavat niin luottomarkkinoiden kuin toimeentuloturvajärjestelmän epäkohtia. Tarvitaan laajaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten pienituloisia ihmisiä voidaan nykyistä paremmin auttaa pärjäämään ja ehkäistä heidän ylivelkaantumistaan. Haasteena on myös tavoittaa ihmiset riittävän ajoissa, jo ennen velkakierteeseen joutumista.”

Luottomarkkinoiden sääntely yksittäisillä lakiuudistuksilla ei riitä, vaan tarvitaan sosiaalisempia vaihtoehtoja luottomarkkinoille sekä helppokäyttöisiä välineitä oman taloudenhallinnan tueksi.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Minna Markkanen, puh. 050 599 6305, minna.markkanen(at)takuu-saatio.fi

 

Takuu-Säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessä olevia kotitalouksia tarjoamalla neuvoja, ratkaisuja ja apua talous- ja velkaongelmiin. Tavoitteena on lisätä kotitalouksien taloudenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Lisäksi säätiön kehittämistoiminnassa etsitään uusia ratkaisuja velkaongelmien ennaltaehkäisyyn.

Pienlaina-projektissa (2013–2017) kokeillaan ja kehitetään sosiaalista pienluototusta, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta. Kehittämisprojektin tavoitteena on selvittää toimintaedellytykset sosiaalisen pienlainoituksen toimintamallille, joka on otettavissa yleiseen käyttöön projektin päätyttyä.

Penno on ensimmäinen askel tasapainoisempaan talouteen. Se on verkossa toimiva ilmainen palvelu, joka kertoo, mistä rahat tulevat ja minne ne menevät. Pennon avulla on helppo hahmottaa lompakon sisältöä, säästää seuraavaan unelmaan tai purkaa solmuun mennyt talous takaisin plussalle. Takuu-Säätiö on kehittänyt Pennon yhteistyössä eri sosiaalialan järjestöjen kanssa. Tutustu Pennoon, penno.fi

Takuu-Säätiön toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.