Toimintaperiaatteet

Takuusäätiö vastaa yhteydenottajan ja neuvojan yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta. Ulkopuoliset eivät kuule tai näe palvelussa käytyjä keskusteluja. Puhelinkeskusteluja ei tallenneta ilman yhteydenottajan lupaa. Chat-keskustelut tallentuvat. Tallennukset käsitellään siten, ettei niistä voi tunnistaa henkilöitä. Niitä käytetään tutkimus- ja koulutustarkoituksiin anonyymisti ja tunnistamattomiksi muokattuina. Tallennettuja keskusteluja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Neuvontakeskusteluista kerätään tietoa, mutta niistä ei voi tunnistaa yksittäistä yhteydenottajaa. Tietoja käytetään raportoinnissa, viestinnässä, neuvonnan kehittämisessä tutkimuksissa. Puhelinkeskusteluja ei tallenneta ilman lupaasi, mutta chat-keskusteluja voidaan tallentaa. Tallennuksia käytetään vain anonyymisti ja tunnistamattomiksi muokattuina. Niitä ei käytetä koskaan kaupallisiin tarkoituksiin.

Sinulla on mahdollisuus tulla kuulluksi Takuusäätiön toiminnan aihepiiriin kuuluvissa asioissa. Nuvoja etsii kanssasi tilanteeseen sopivia ratkaisuja ja rohkaisee sinua tekemään itse elämääsi koskevia päätöksiä. Päivystäjällä on kuitenkin oikeus olla suostumatta epäasialliseen keskusteluun ja odottaa sinulta palvelun tarkoituksen huomioimista. Hän voi tarvittaessa rajata keskustelun kestoa tai yhteydenottojen tiheyttä ja ohjata muiden palveluiden piiriin.

Laki määrää ilmoitusvelvollsuudesta. Takuusäätiö on tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin omien toimintaperiaatteidensa mukaisella tavalla. Neuvoja kertoo, mikäli keskustelussa ilmi tulleiden asioiden vuoksi on tarpeen olla yhteydessä viranomaisiin.

Voit antaa palautetta neuvontapalveluista joko nimellä tai nimettömänä. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti. Ne auttavat meitä kehittämään paveluamme ja neuvonnan laatua. Anna palautteesi nettilomakkeellamme, johon pääset tästä, jätä soittopyyntö vaihteeseemme puh. 09 6126340 tai sähköpostiviesti osoitteeseen info@takuusaatio.fi.

Palautetyökalu