Toimintaperiaatteet

Sinulla on oikeus keskustella nimettömänä ja luottamuksella Velkalinjapuhelimessa tai Kysy rahasta -chatissa. Neuvojamme eivät näe puhelinnumeroasi tai IP-osoitettasi ja he ovat vaitiolovelvollisia.

Neuvontamme tavoitteena on auttaminen, eikä sillä ole muita tarkoitusperiä. Palvelumme on yleishyödyllistä toimintaa, emmekä saa siitä taloudellista hyötyä. Neuvonta on sinulle maksutonta.

Keskustelut käydään arvostavasti ja ihmisarvoa kunnioittavasti. Itsemääräämisoikeuttasi ja ratkaisujasi kunnioitetaan. Neuvojalla on aikaa, jotta tulisit kohdatuksi ja kuulluksi. Hän etsii kanssasi tilanteeseen sopivia ratkaisuja ja rohkaisee sinua tekemään itse elämääsi koskevia päätöksiä.

Päivystäjä voi tarvittaessa rajata keskustelun kestoa tai yhteydenottojen tiheyttä sekä ohjata muiden palveluiden piiriin. Hänellä on oikeus olla suostumatta epäasialliseen keskusteluun ja odottaa sinulta palvelun tarkoituksen huomioimista. Keskustelun sisältöä voidaan rajata Takuusäätiön toiminnan aihepiiriin.

Neuvoja kunnioittaa oikeuttasi pysyä nimettömänä. Jos hänellä on erityistä syytä huolestua turvallisuudestasi, hän voi pyytää yhteystietoja avun saamiseksi. Laki määrää ilmoitusvelvollisuudesta. Takuusäätiö on tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin omien toimintaperiaatteidensa mukaisella tavalla. Neuvoja kertoo sinulle, mikäli keskustelussa ilmi tulleiden asioiden vuoksi näemme tarvetta olla yhteydessä viranomaisiin.

Voit antaa palautetta neuvontapalveluista joko nimellä tai nimettömänä. Palautelomakkeeseen pääset tästä linkistä.

Takuusäätiö on Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) jäsen.

Tutustu myös Takuusäätiön neuvonnan rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen (pdf).

 

Palautetyökalu