Vapaaehtoisille

Vapaaehtoiset auttavat ja tukevat erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Usein tuen tarvitsijoilla on myös rahahuolia. 

TalousTsemppari-koulutus antaa vapaaehtoisille tietoa ja valmiuksia: 

  • kohdata ja ymmärtää talous- ja velkavaikeuksissa olevia 
  • ottaa raha-asiat puheeksi 
  • tukea rahankäytön suunnittelussa ja seurannassa 
  • ohjata eteenpäin hakemaan ammattiapua 

Koulutus järjestetään yhteistyössä paikallisten tahojen, esimerkiksi järjestön tai seurakunnan, kanssa. Maksuttoman koulutuksen minimiosallistujamäärä, sovitaan jokaisen koulutuksen kohdalla erikseen.  

Yhteisiä koulutuksia on järjestetty esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran, Rikosuhripäivystyksen, sovittelutoimistojen ja A- Kiltojen liiton kanssa.