Maksuvaran laskeminen

Takuusäätiön takauksen edellytyksenä on, että hakijan maksuvara riittää järjestelylainan ja mahdollisesti muiden järjestelyn rinnalla maksettavaksi jäävien velkojen maksuun. Hakijan pitää maksaa velkojaan maksuvaransa suuruisella summalla kuukausittain ennen takauksen myöntämistä (näyttö).

Kun maksuvara on selvillä, hakija voi viimeistään siinä vaiheessa aloittaa velkojen maksuvaran mukaisen maksamisen eli näytön kerryttämisen.

Lainan takaisinmaksuaika määräytyy hakijan maksukyvyn mukaan ja se voi olla enintään kahdeksan vuotta.

Pääsääntöisesti laskemme maksuvaran samoin kuin velkajärjestelyssä. Maksuvaran laskemiseen kannattaa kiinnittää huomioita, jotta velkaneuvonnassa voidaan arvioida:

  • mahdollisuus saada Takuusäätiön takaus
  • oikea aika hakea takausta

Olemme koonneet alle asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon maksuvaralaskelmaa tehtäessä. Arvioikaa yhdessä hakijan kanssa:

  • onko hänen tilanteensa riittävän vakiintunut pidempiaikaisen lainan takaisin maksuun
  • onko hän valmis maksamaan velkojaan maksuvarallaan
  • onko hänen tuloihinsa tai menoihinsa tulossa mahdollisen järjestelyn aikana muutoksia ja miten muutokset vaikuttavat hakijan maksukykyyn.

On tärkeää, että asiakas tietää, miten maksuvara lasketaan (huomioon otettavat tulot ja menot) ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Elinkustannuksista tinkiminen, todellisten menojen ilmoittamatta jättäminen tai muutoin keinotekoiset maksuvarat eivät ole asiakkaan etu.

Vuonna 2014 noin kolmanneksessa hylätyistä hakemuksista takausta ei voitu myöntää, koska hakijalla ei ollut lainkaan maksuvaraa, sen pysyvyys oli epävarmaa tai se ei riittänyt lainan takaisinmaksuun kahdeksassa vuodessa.

Jos asiakkaan tulot vaihtelevat kuukausittain, keskimääräisten tulojen arvioiminen voi olla hankalaa. Tällöin neuvojan tai asiakkaan tekemä maksuvaralaskelma voi poiketa säätiössä tehdystä laskelmasta.

Joissakin tapauksissa ero johtuu siitä, että tulojen keskiansiota ei ole laskettu lainkaan, vaan tulotiedot on otettu yhden kuukauden palkkalaskelmasta. Jos tämä yhden kuukauden palkka on normaalia tai keskimääräistä huomattavasti suurempi tai pienempi, niin takauksen myöntämisen mahdollisuudet muuttuvat olennaisesti.

Esimerkiksi

  1. Pidemmän ajan keskiarvon perusteella laskettuna tuntityötä tekevän hakijan maksuvara on hakemuksessa olevaa tietoa huomattavasti pienempi. Tällöin maksuvara ei välttämättä riitä velkojen järjestelyyn, eikä takausta voida myöntää.
  2. Vuorotyötä tekevän hakijan laskelman perusteena on käytetty peruspalkkaa, vaikka hän saa säännöllisesti vuorolisiä. Vuorolisien vaikutus hakijan tuloihin on yleensä oleellinen. Peruspalkalla laskettuna maksuvaraksi on saatu pienempi summa, jolla hakija on mahdollisesti maksanut velkojaan. Tällöin riittävä näyttö velkojen maksusta ei toteudu. Hakija ei välttämättä ole itsekään halukas sitoutumaan niin suureen maksuerään kuin laskennallinen maksuvara edellyttäisi.

Palautetyökalu