Esimerkkilaskelmia

Yksinasuva henkilö

Pekka asuu yksin vuokra-asunnossa. Hänen palkkansa on keskimäärin 1 400 netto kuukaudessa, eikä hänellä ole muita tuloja. Elinkustannuksiin hänelle varataan 532 euroa kuukaudessa. Pekan vuokra on 570 euroa kuukaudessa ja muut asumismenot keskimäärin 40 euroa kuukaudessa.

Elinkustannusten, vuokran ja muiden asumismenojen jälkeen hänen maksuvaransa on 258 euroa kuukaudessa. Pekalle on mahdollista myöntää enintään noin 20 000 euron suuruinen takaus.

Yksinhuoltaja

Marja asuu yksin kahden alaikäisen lapsen kanssa. Hänen palkkansa on keskimäärin 1 800 euroa kuukaudessa. Muina tulona hän saa lapsilisää (yksinhuoltajakorotus) sekä elatustukea yhteensä 583 euroa kuukaudessa. Hän maksaa vuokraa 800 euroa kuukaudessa ja muut asumismenot ovat keskimäärin 50 euroa kuukaudessa. Molemmat lapset ovat päivähoidossa ja päivähoitomaksut ovat yhteensä noin 196 euroa kuukaudessa. Elinkustannuksiin varataan 1 214 euroa kuukaudessa.

Marjalle jää maksuvaraa nyt noin 123 euroa kuukaudessa. Lasten päivähoitomaksut muuttuvat päivähoidon tarpeen mukaan ja tämä vaikuttaa myös kuukausittaiseen maksuvaraan. Takausarvion tekeminen edellyttää tarkempaa selvitystä perheen tilanteesta.

Pariskunta

Tiina ja Mikko asuvat omistusasunnossa. Tiinan palkka on 2 000 euroa netto kuukaudessa ja Mikon palkka on 1 800 euroa netto kuukaudessa. Talouden tulot ovat siis yhteensä 3 800 euroa kuukaudessa.

Koska he ovat avioliitossa, talouden menot jaetaan tulojen mukaisessa suhteessa eli kummatkin vastaavat yhteisistä menoista tulojensa mukaisella osuudella. Heillä suhde on 53 % / 47 %.

Tiinan ja Mikon asumismenot muodostuvat vastikkeesta 300 € kuukaudessa ja muista asumismenoista 100 € kuukaudessa. Elinkustannuksiin varataan yhteensä 896 euroa kuukaudessa. Talouden menot ovat siis yhteensä 1 296 euroa kuukaudessa, josta Tiinan osuutesi on noin 687 euroa ja Mikon 609 euroa kuukaudessa.

Tällöin Tiinan maksuvara on noin 1 313 euroa kuukaudessa ja Mikon noin 1 191 euroa kuukaudessa. Yhteenlaskettuna maksuvara on noin 2 504 euroa kuukaudessa. Jos pariskunnalla on yhteisiä asuntolainoja, lainojen hoitomenot vähennetään maksuvarasta ja lopulla maksetaan järjestelyluottoa.

Yleensä puolisoiden taloudellinen tilanne ja takausarvio edellyttää tarkempaa selvitystä puolisoiden tilanteesta ja veloista. Jos puolisoilla on taloudessa asuvia ala-ikäisiä lapsia, menoihin lisätään vielä mahdolliset päivähoitomaksut ja lasten elinkustannusmenot ja tuloihin lapsilisät ja muut etuudet.

Palautetyökalu