Olet täällä

Lyhennysvapaat ja maksuohjelman muutokset

Toistaiseksi muutos lyhennysvapaisiin

Koronaviruspandemia saattaa aiheuttaa muutoksia asiakkaiden maksukykyyn esim. lomautuksen takia, Takuusäätiö laajentaa toistaiseksi pankin oikeutta myöntää järjestelylainaan lyhennysvapaata ilman säätiön lupaa tai päätöstä.
Lyhennysvapaata voi myöntää nykyisen 6 kk sijaan yhteensä 9 kk, kun tarve lyhennysvapaaseen johtuu lomautuksesta ja maksukyvyn muutos on lyhytkestoinen. Lyhennysvapaata voi kerralla myöntää enintään 3 kk kuten nykyisinkin, mutta kahden lyhennysvapaan kauden välissä ei edellytetä kolmea kuukautta, jolloin lainaa on lyhennetty. Esim. jos juuri lyhennysvapaalla ollut järjestelylaina-asiakas nyt lomautetaan, hänelle voidaan myöntää toiset 3 kk lyhennysvapaata ilman säätiön päätöstä. Pysyvämmät, esim. työttömäksi jäämisestä johtuvat maksukyvyn muutokset edellyttävät Takuusäätiön tekemää maksuohjelman muutosta. (24.3.2020)

 

Mikäli asiakkaalle tulee maksuohjelman aikana tilapäisesti enemmän menoja, voi pankki myöntää lyhennysvapaata takauksen ehtojen mukaisesti. Lyhennysvapaan ehdoista voit lukea täältä.

Maksuohjelman muuttamiselle voi olla tarvetta, mikäli asiakkaan tulo- tai menotilanne muuttuu lainan maksuohjelman aikana pysyvästi tai pitkäaikaisesti . Tällöin asiakkaan tulee olla yhteydessä Takuusäätiöön. Pankki voi muuttaa maksuohjelmaa vasta, kun Takuusäätiö on tehnyt asiasta päätöksen. Voit lukea lisää maksuohjelman muutoksista täältä.

Palautetyökalu