Hakemuksen liitteet

Varmistamme takaushakemuksessa ilmoittamasi tiedot tositteista. Liitä hakemukseen mahdollisimman uudet tositteet.

Toivomme sähköisen palvelun kautta tehtyjä hakemuksia, johon voit liittää suoraan tarvittavat tositteet. Jos lähetät tositteet postitse, käytä kopioita, sillä emme palauta tai säilytä alkuperäisiä .

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat:

1. Tositteet talouden tuloista (pakollinen)

 • palkkalaskelma
 • eläkkeiden maksuilmoitukset
 • asumistukipäätös
 • elatusapusopimus
 • muut etuuspäätökset kuten sairaus tai työttömyyspäivärahapäätös tai päivärahan maksuilmoitus, äitiys tai vanhempainrahapäätös ja/tai kodinhoitotukipäätös, hoitotukipäätös, opintotukipäätös
 • muut mahdolliset tulotositteet kuten tositteet tai selvitykset lasten tuloista
 • Yrittäjältä/elinkeinonharjoittajalta lisäksi

2. Tositteet talouden menoista (pakollinen)

 • asumismenot, esim. vuokra/vastikelasku, omakotitalossa asuvilta tositteet asumiskuluita (lämmitys, tonttivuokra, kiinteistövero)

3. Tositteet talouden veloista (pakollinen)

 • velkojan tai perintätoimiston lähettämä viimeisin lasku tai tiliote
 • velkojan tai perintätoimiston toimittama saldotodistus 
 • velallisen ulosottoasiat eli ns. velkajärjestelylista, jos velkojasi on tai on ollut ulosotossa perittävänä
  • tulosteessa näkyvät avoinna olevat ja päättyneet ulosottoasiat sekä miten olet maksanut velkojasi ulosottoon
  • todistuksen saat ulosottovirastosta tai sähköisestä asiointipalvelusta https://asiointi2.oikeus.fi/

4. Pankkitiliotteet (pakollinen)

 • kaikista taloutesi käytössä olevista tileistä vähintään kahden (2) hakemuksen jättämistä edeltävän täyden kalenterikuukauden tiliotteet
 • HUOM. kuvakaappauksia tai itse tulostettuja tilitapahtumia ei hyväksytä. Verkkopankista saat tallennettua tiliotteet PDF-muodossa kalenterikuukausittain.

5. Tositteet talouden omaisuudesta (pakollinen vain, jos varallisuutta)

 • esimerkiksi kopio perukirjasta tai perinnönjakokirjasta, asunto-osakekirjasta

Liiteluettelo PDF-muodossa

 

Tositteiden puuttuminen tai vanhat tositteet pitkittävät hakemuksesi käsittelyä. Lisäselvityksiin kuluu turhaa aikaa tai hakemus voidaan jopa hylätä, jos tositteita puutuu paljon.

Palautetyökalu