Hakemuksen liitteet

Varmistamme takaushakemuksessa ilmoittamasi tiedot tositteista. Liitä hakemukseen mahdollisimman uudet tositteet.

Lähetä meille tositteista vain kopiot, sillä emme säilytä alkuperäisiä papereita.

Hakemuksen liitteitä ovat:

1. Tositteet talouden tuloista

 • palkkatodistus tai viimeisin palkanmaksuilmoitus, josta ilmenee tulot kuluvalta ja edelliseltä vuodelta
 • eläkepäätökset tai eläkkeiden maksuilmoitukset ja eläkkeensaajan
 • asumistukipäätös
 • muut etuuspäätökset kuten sairaus tai työttömyyspäivärahapäätös tai päivärahan maksuilmoitus, äitiys tai vanhempainrahapäätös ja/tai kodinhoitotukipäätös, hoitotukipäätös, opintotukipäätös
 • muut mahdolliset tulotositteet kuten tositteet tai selvitykset lasten tuloista
 • elinkeinoharjoittajan tuloselvitys (pdf)

2. Tositteet talouden menoista

 • asumismenot, kuten vuokra tai vastikekuitti, omakotitalossa asuvilta kuitit lämmitysmenoista, vakuutuksista sekä tonttivuokrasta tai kiinteistöverosta
 • päivä tai iltapäivähoitopäätös tai viimeisin lasku
 • elatusapusopimus
 • sairauskulutositteet, joita ovat esimerkiksi lääkeostojen kattotietokysely Kelasta, apteekin todistus lääkeostoista tai kopio ajan tasaisesta asiakasmaksukortista

3. Tositteet talouden veloista, joista ilmenee seuraavat tiedot:

 • velkojan nimi
 • velan jäljellä oleva määrä korkoineen ja kuluineen
 • velan alkuperäinen pääoma
 • korko (prosentteina tai euroina)
 • kaikkien osallisten nimet: kanssavelalliset, takaajat ja pantinantajat
 • tositteeksi käy esimerkiksi velkojan lähettämä viimeisin lasku tai tiliote, jossa näkyy yllä olevat tiedot tai velkojan antama saldotodistus.

4. Ulosottotodistus (Velallisen ulosottoasiat-tuloste)

 • ulosotossa olevista veloista tarvitaan aina ulosottoviranomaisen antama selvitys, josta näkyy avoinna olevat ulosottoasiat, päättyneet ulosottoasiat sekä miten olet maksanut velkojasi ulosottoon
 • todistuksen saat maksutta ulosottovirastosta, kun pyydät sen velkajärjestelyä varten

5. Pankkitiliotteet

 • kaikista taloutesi käytössä olevista tileistä vähintään kolmelta (3) hakemuksen jättämistä edeltävältä täydeltä kalenterikuukaudelta
 • tiliotteilta varmennetaan, että kaikki asumisen ja elämisen menot ovat hoidossa ja että taloutesi on sopeutunut tulevan järjestelyluoton hoitamista varten
 • tiliotteet kannattaa käydä itse läpi ja selvittää mahdolliset erikoiset tilisiirrot, nostot ja panot koska muutoin niistä kysytään sinulta erikseen
 • HUOM. itse tulostettuja tilitapahtumia ei hyväksytä

6. Verotuspäätös erittelyosineen

 • viimeisin valmistunut verovuosi

7. Luottotietorekisteriote Suomen Asiakastieto Oy:stä

8. Virkatodistus tai väestörekisteriote

 • tositteesta tarkistetaan perhesuhteet ja huollettavat alaikäiset lapset

9. Tositteet talouden omaisuudesta

 • esimerkiksi kopio perukirjasta tai perinnönjakokirjasta, asunto-osakekirjasta tai isännöitsijätodistuksesta, lainhuutotodistuksesta, auton rekisteriotteesta
 • arvoltaan vähäisestä omaisuudesta ei tarvitse ilmoituksen lisäksi muuta todistusta, vaan se pyydetään tarvittaessa

10. Velkaantumishistoria lyhyesti ja vapaamuotoisesti, miksi olet ylivelkatilanteessa

 • Kerro velkojesi ottamisen syy ja ajankohdat, miten ne oli tarkoitus maksaa pois, sen hetken taloudellinen tilanteesi, mahdollinen sairautesi, työttömyytesi, työkyvyttömyytesi tai muusta olosuhteissasi tapahtuneesta muutoksesta, jolla oli erityistä vaikutusta velkaongelmasi tai maksukyvyttömyytesi syihin

Liiteluettelo pdf-muodossa

Tositteiden puuttuminen tai vanhat tositteet pitkittävät hakemuksesi käsittelyä. Lisäselvityksiin kuluu turhaa aikaa tai hakemus voidaan jopa hylätä, jos tositteita puutuu paljon.

Palautetyökalu