Näyttöjakso

Edellytämme näyttöä velkojen maksusta maksuvaralla ja talouden sopeutumisesta jo hakemusvaiheessa. Hyvin tavallisia hakemuksen hylkäämissyitä ovat näytön puuttuminen ja se, ettei velkaantuminen ole päättynyt.

Mikäli esikäsittelyssä hakemus näyttäisi myöntökelpoiselta, mutta näyttö on hieman vajaata, voimme tehdä välipäätöksen riittävän näytön keräämiseksi. Tällöin yleensä ohjeistamme asiakkaalle, miten maksuvara on laskettu ja mitä näyttö tarkoittaa. Näytönsiirto on tavallisimmin kolmen kuukauden jakso.

Näytönsiirtoa ei tehdä automaattisesti kaikille hakijoille, joilla näyttö ei toteudu, vaan nimenomaan silloin, kun muut edellytykset täyttyvät ja hakija on toimillaan vakuuttanut käsittelijän halustaan sitoutua maksuohjelmaan.

Hakijan näkökulmasta tärkeintä on, että hän saa riittävät ohjeet, neuvot ja taloudenseurantavälineen odotusajalle ja velkaneuvonnan mahdollisuuksien mukaan talousneuvonta/tilannekatsaustapaamisia tukemaan omaa selviytymistä.

Palautetyökalu