Näytön selvittäminen

Näyttö selvitetään talouden pankkitiliotteilta, velallisen ulosottoasiat -listaukselta, palkkatositteista ja mahdollisista maksukuiteista/velkojien todistuksista. Näyttöjakson tulee olla mahdollisimman tuore ja edellä mainitut tositteet samalta ajanjaksolta.

Näytön kirjaamisen nopeuttamiseksi toivomme mahdollisuuksien mukaan tiliotteita täysiltä kalenterikuukausilta. Tiliotteet saa tavallisesti tulostettua verkkopankista valitsemaltaan aikaväliltä. Tilitapahtumat-tosite on vaikealukuinen ja sisältää vähemmän tietoa. Ohjeistakaa siis mieluusti asiakkaita toimittamaan liitteeksi nimenomaan tiliotteita.

Laskujen maksu ja lisävelkaantuminen

Tiliotteilta tarkistamme, että hakija maksaa säännöllisesti niin sanotut peruslaskut kuten vuokran, sähkön, päivähoitomaksun ja elatusavun.

Lisävelkaantumista on uusien pikalainojen tai muiden luottojen nosto, tilisiirrot yksityishenkilöiltä ja luottokortin käyttäminen. Mikäli tiliotteella näkyy tulona suorituksia luotonantajilta, siirtoja luottokortilta tai yksityishenkilöiltä tai vastaavasti ei näy vuokranmaksua, näihin olisi hyvä kiinnittää huomiota jo velkaneuvonnassa. Luottokortin käyttö ilmenee parhaiten kortin laskusta/tiliotteesta.

Palautetyökalu