Olet täällä

Miten tulot lasketaan eri tilanteissa?

Sivutyötulojen huomioiminen

Tuloina huomioidaan hakijan saamat etuudet sekä palkka- tai eläketulot. Sivutyötuloja ei huomioida laskennallista maksuvaraa määritettäessä, mutta nämä tulot on kuitenkin ilmoitettava hakemuksessa ja niistä on toimitettava tositteet.

Jos hakija tekee esimerkiksi kahta osa-aikaista työtä ja niistä tulee yhteensä enintään yksi kokoaikainen työ, niin maksuvaralaskelma tehdään molempien työtulojen perusteella. Jos hakija on kokoaikaisesti eläkkeellä ja tekee sivutyötä, ei sivutyötuloa yleensä huomioida tulona.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotus huomioidaan tulona, jotta yksinhuoltajien maksuvara saadaan useammin riittämään järjestelylainan takaisinmaksuun. Vammaistuet huomioidaan tulona, mutta menoissa on sairaudenhoitomenoina vastaavasti vähintään tuen suuruinen meno.

  • Kaikista tuloista ja etuuksista liitetään päätökset/tositteet hakemukseen, jotta maksuvara saadaan luotettavasti määriteltyä.
  • Eläkeläisten katsotaan olevan päätoimisesti eläkeläisiä eli maksuvara perustetaan eläketuloon. Mahdollisia sivutyötuloja voi hyödyntää takauksen saatuaan ylimääräisiin lyhennyksiin ja siten laina-ajan lyhentämiseen. Maksuvaraa pitää muodostua eläketulosta, eikä se voi perustua yksin sivutyötuloon.

Keskiansion laskeminen

Hakijan keskiansio lasketaan mahdollisimman pitkältä ajalta, esimerkiksi 6–12 kuukauden ajalta. Keskiansio voidaan määrittää lyhemmältä ajalta, jos tulotietoja ei ole käytettävissä edellä mainitulta ajanjaksolta.

Koska asiakkaiden palkkajaksot vaihtelevat, kannattaa kiinnittää huomiota palkkalaskelmissa näkyviin palkanmaksukausiin: milloin palkka on maksettu ja onko kyseessä koko kuukauden palkka vai kahden viikon palkka. Tulokertymästä vähennetään hakijalle maksetut kertaluonteiset tai muuten ylimääräiset korvaukset, kuten lomaraha, ylityökorvaukset tai bonukset. Vuorotyötä tekevän tuloissa huomioidaan hänen saamat vuorolisät.

  • Mikäli tulokertymästä vähennettävät ylityökorvaukset ja bonukset eivät aina käy ilmi palkkalaskelmasta, täytyy niiden määristä olla erilliset tositteet.
  • Hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös työsopimus, kun hakija tekee tunti- tai osa-aikatyötä.
  • Kirjoittakaa aina auki, miten tulon keskiansio on laskettu. Se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Veroprosentin tarkistaminen

Veroprosenttiin kannattaa kiinnittää huomiota, ettei se ole liian korkea tai matala suhteessa laskennalliseen keskiansioon.

Esimerkiksi hakija tekee paljon ylitöitä, jolloin hänen toteutunut verotuksensa on korkeampi kuin, jos hänen tulonaan olisi vain normaalipalkka. Koska laskennallisessa maksuvarassa tulona ei huomioida ylityökorvauksia, täytyy verotus arvioida vastaamaan laskelmassa käytettyä tuloa. Helpoin tapa arvioida verotusta on käyttää verottajan sivuilta löytyvää laskuria.

  • Asiakas kannattaa ohjata tarkistuttamaan verotuksensa, jos huomaatte, ettei se ole kohdallaan suhteessa hakijan tuloihin. Järjestelylainan takaisinmaksun kannalta on tärkeää, ettei uutta velkaa tule esimerkiksi jälkiveroista.

Verottomista korvauksista (päivärahat ja kilometrikorvaukset) huomioidaan tulona pääsääntöisesti 25 prosenttia. Mikäli hakija saa kilometrikorvausta verottajan hyväksymää enimmäismäärää oleellisesti alhaisempana ja tästä saadaan selvitys, niin hakijan saaman korvauksen voidaan katsoa menevän kokonaan aiheutuneiden menojen kattamiseen.

Palautetyökalu