Lainan nostaminen

Kun olet saanut Takuusäätiöstä myönteisen päätöksen takaukselle, varaa aika pankista lainaneuvotteluja varten. Varaudu siihen, että joudut käymään pankissa useammassa tapaamisessa. HUOM. Takuusäätiö ei myönnä järjestelylainaa, vaan se haetaan omasta pankista.

Suosittelemme hakemaan järjestelylainaa siitä pankista, jonne saat päätulosi kuten palkan tai eläkkeen. Lainaa kannattaa hakea mahdollisimman nopeasti, sillä päätös on voimassa kolme kuukautta. Ota pankkiin mukaan takauspäätös liitteineen. Pankki antaa lainapäätöksensä yleensä muutaman päivän tai viikon kuluessa.

Takauspäätöksen mukana saat ohjeet järjestelyluoton nostamiseksi ja mallikopiot pankissa allekirjoitettavista papereista.

Pankkilainan nostamisen valmistelu

Kun olet saanut pankista lainapäätöksen, aloitetaan lainan nostamisen valmistelu. Siinä toimitaan seuraavasti:

Ilmoita Takuusäätiöön lainan myöntäneen pankin yhteystiedot

  • Takauskäsittelijäsi tarvitsee pankkitoimihenkilön nimen, posti- ja sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron, jotta hän voi lähettää pankkiin tarvittavat paperit. Myös pankkitoimihenkilö voi ilmoittaa tarvittavat tiedot, jos niin yhdessä sovitte.
  • Varaudu siihen, että velkojen maksamiseen kuluu aikaa vielä viikkoja.

Pankki kutsuu sinut allekirjoittamaan Takuusäätiöstä saapuneet paperit

  • Allekirjoitat pankissa velkakirjan, maksusopimuksen, vastasitoumuksen ja luottotietomerkintäilmoituksen. Jos sinulla on pantattavaa omaisuutta, allekirjoitat myös mahdolliset panttaussitoumukset säätiölle.
  • Jos poismaksettavissa veloissa on ennestään takaajia, pankki pyytää heiltä allekirjoitukset Takuusäätiön laatimiin lomakkeisiin. He voivat allekirjoittaa lomakkeet oman paikkakuntansa pankkikonttorissa.
  • Tämän jälkeen pankki lähettää allekirjoitetut paperit säätiöön tarkistettavaksi ja sopii kanssasi seuraavan tapaamisen lainan nostamiseksi ja velkojen maksamiseksi.
  • Asiakirjatarkistuksen jälkeen säätiö lähettää pankkiin varsinaisen omavelkaisen takaussitoumuksensa.

Pyydä lopetuslaskelmat jokaisesta velasta ja vie ne pankkiin

Selvitä pankin tai takauskäsittelijäsi kanssa päivämäärä, jolloin velat maksetaan ja pyydä loppulaskut eli lopetuslaskelmat tuolle päivämäärälle.

  • Jos sinulla on velkoja ulosotossa, pyydä niistä lopetuslaskelma ulosottomieheltä.
  • Niistä veloista, jotka eivät ole ulosotossa, pyydä lopetuslaskelmat suoraan velkojilta tai perimistoimistosta.
  • Jos olet maksanut pois velkaluettelossa olevia velkoja, toimita myös niistä tositteet pankkitoimihenkilölle.

Näiden toimien jälkeen järjestelylaina voidaan nostaa ja pankki maksaa velat velkojille velkaluettelon mukaan hankkimiesi lopetuslaskemien perusteella. Lue tarkemmin velkojen maksamisperiaatteista.

Muuta huomioitavaa

Jos järjestelylaina ei riitäkään kaikkien velkojen maksamiseen, ota mahdollisimman pian yhteyttä takauskäsittelijääsi.

Toisinaan järjestelylainaa jää vielä jäljelle, kun velat on maksettu. Silloin sinulle jää takauspäätöksessä mainittua summaa pienempi laina ja laina-aikasi lyhenee.

Muut lainapäätöstä ja pankkia varten tarvittavat dokumentit löydät täältä.

Ota yhteyttä takauskäsittelijääsi tai takausjohtajaan mahdollisimman pian, jos koet vaikeuksia saada pankista lainaa.

Palautetyökalu