Olet täällä

Minulla on määräaikainen työ

Määräaikainen työ voi olla este takauksen myöntämiselle. Takauksen saaminen voi joissakin tapauksissa kuitenkin olla mahdollista. Esimerkiksi, mikäli työskentelet alalla, jossa määräaikaiset ja lyhytaikaiset työsuhteet ovat tavallisia ja työpaikkoja on jatkuvasti avoinna.

Hakemuksessa on kuitenkin perusteltava tulojen jatkuvuus. Tämän voit tehdä esimerkiksi liittämällä siihen työhistoriasi, josta selviää, että olet työllistynyt aina heti tai pian uudelleen edellisen työsuhteen päätyttyä. Pätkätyötä tehneellä henkilöllä ei saisi olla työttömyyttä viimeisen vuoden aikana.

Tilanteet ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia ja päätökseen vaikuttavat myös muun muassa talouden muut tulot (esimerkiksi puolison) sekä velkamäärä.

Palautetyökalu