Olet täällä

Järjestelylainan nosto

Pankki ja velallinen sopivat ajan säätiön lähettämien asiakirjojen allekirjoittamiseksi.

Mikäli takauspäätöksessä on edellytetty kolmannen henkilön takausta tai panttausta velallisen antaman vastasitoumuksen vakuudeksi, tulee vastasitoumuksen takaajien tai pantinantajien allekirjoittaa luottolaitoksessanne säätiön lähettämät asiakirjat. Velallisen velvollisuutena on huolehtia vastasitoumuksen takaajien tai pantinantajien paikalle kutsumisesta.

Säätiölle on lähettävä kopio velallisen allekirjoittamasta velkakirjasta, sen takaisinmaksusitoumuksesta sekä velan yleisistä ehdoista samassa yhteydessä muiden palautettavien asiakirjojen kanssa. Lisäksi jos asiakkaalta on edellytetty esimerkiksi asunto-osakkeen panttausta, tulee pantista tehdä pankin ja säätiön välillä jälkipanttisopimus.

Velkakirjassa huomioitavia asioita:

  • velkakirjan päiväyksen ja allekirjoituspäivämäärän täytyy olla sama tai aikaisempi kuin muiden asiakirjojen
  • järjestelyluoton ehtojen tulee olla säätiön takauspäätöksen mukaisia

Järjestelylainan takaussitoumus ja luoton nosto

Säätiö lähettää luottolaitoksellenne omavelkaisen takaussitoumuksen noin viikon kuluessa asiakkaan allekirjoittamien asiakirjojen palauttamisesta. Järjestelylaina on nostettavissa tämän jälkeen.

Luotonantajan on huolehdittava, että luotolla maksetaan ainoastaan pankille toimitettavan ”poismaksettavat velat” -listauksessa yksilöidyt velat ja järjestelylainan nostokulut. Velallisen on toimitettava kaikkien poismaksettavien velkojen loppusaldot järjestelylainan nostopäivälle.

Mikäli velat ovat osin tai kokonaan ulosottoperinnässä, on ulosottoviranomaiselta pyydettävä perittävien velkojen erittely (pelkkä yhteissumma ei ole riittävä).

Yhtään poismaksettavaa velkaa ei saa jäädä maksamatta. Mikäli velallinen on jo jonkin veloista maksanut, tulee siitä toimittaa erillinen kuitti säätiöön. Kaikista maksetuista veloista tulee toimittaa kuittitositteet säätiöön. Tositteet tulee yksilöidä ”poismaksettavat luotot” -listauksen järjestysnumeroin C1, C2 ja niin edelleen.

Mikäli säätiön takauspäätös ei riitä kaikkien velkojen poismaksuun, tulee säätiöltä pyytää uusi päätös ja uusi takaussitoumus. Jos koko lainan määrää ei käytetä järjesteltävien velkojen maksamiseen, ylijäämää ei saa antaa velalliselle. Yli jäänyt osuus järjestelylainasta jätetään nostamatta tai lainaan tehdään heti ylimääräinen pääoman lyhennys. Järjestelylainan laina-aikaan tehdään tällöin vastaava lyhennys.

Tapauskohtaisesti yli jäänyt osuus järjestelylainasta voidaan säätiön antaman suostumuksen jälkeen käyttää esimerkiksi vuokran tai muiden erääntyvien/ erääntyneiden välttämättömien menojen maksamiseen.

Lisätietoja voi aina kysyä asiakkaan takauskäsittelijältä, jonka yhteystiedot löytyvät takauspäätöksestä.

Palautetyökalu