Olet täällä

Sairastuminen voi ajaa talouden ahtaalle

Pekan tarina

Pekka sai sydäninfarktin joulukuussa 2007 ja hänet leikattiin kiireellisesti. Hoito, lääkekustannukset ja pitkä sairausloma sekoittivat talouden. Sairauspäivärahalle tippuminen pienensi jo ennestään pieniä tuloja ja rahat eivät enää riittäneet kaikkiin menoihin ja lainojen lyhentämiseen. Tilannettaan hän yritti ensin paikkailla luottokorteilla ja kun laskut niistä tulivat, piti ne maksaa pois vipeillä.

Pekan kotona sattui myös vesivahinko ja hän joutui muuttamaan väliaikaiseen asuntoon. Vakuutukset olivat kuitenkin kunnossa, joten vesivahingon korjaamisen maksoi vakuutusyhtiö. Taloudenhoito tuntui silti entistä raskaammalle, kun hän joutui samaan aikaan kantamaan huolta sekä terveydestään että kodistaan.

Samanaikaiset kriisit saivat Pekan hakemaan apua. Hän jutteli tilanteestaan kriisityöntekijän kanssa ja sai neuvon ottaa yhteyttä myös talous- ja velkaneuvontaan. Siellä velkatilanteeseen voitaisiin etsiä ratkaisua. Neuvojan kanssa he selvittivät talouden kokonaistilanteen ja päättivät hakea Takuusäätiön takausta järjestelylainaan.

Velkoja Pekalle oli kertynyt yli 6 000 euroa ja maksuvaraa hänelle jäi noin 120 euroa kuukaudessa. Koska takauksen edellytykset täyttyivät, takaus voitiin myöntää. Järjestelylainansa hän saa maksettua pois noin 4,5 vuodessa.

 

Tommin tarina

Takausta vaimonsa kanssa hakenut Tommi kertoo taloustilanteensa olleen hyvä ennen kun hänen terveytensä alkoi reistailla. Tommi joutui sairauslomalle ja jonkin ajan kuluttua leikkaukseen. Leikkauksen ja siitä seuranneen sairausloman jälkeen Tommi palasi töihin aluksi puolipäiväisesti ja jonkin ajan kuluttua hän pystyi pidentämään päivittäistä työaikaa vielä jonkin verran.

Sairauslomat ja osa-aikaisena työskentely kuitenkin pienensivät perheen tuloja ja velkaa jouduttiin ottamaan muun muassa elämistä ja lasten harrastuksia varten. Laskuja ja muutama vuokra jäi rästiin ja perhe turvautui erilaisiin kulutusluottoihin. Yhteensä velkaa kertyi noin 20 000 euroa.

Tommi toimitti yhdessä vaimonsa kanssa takaushakemuksen säätiöön. Hakemuksessa ei kuitenkaan ollut kaikkia tarvittavia tietoja, joten takauskäsittelijä pyysi vielä toimittamaan puuttuvia tositteita. Pyynnöstä huolimatta, he eivät kuitenkaan toimittaneet kaikkia liitteitä, joten talouden ja velkojen kokonaistilanteesta ei saatu varmuutta. Lisäksi kolmen kuukauden näytön aikana he joutuivat ottamaan uutta velkaa.

Takausta ei voitu myöntää, koska takaushakemus oli puutteellinen, eivätkä he pyynnöstä huolimatta toimittaneet tarvittavia täydennyksiä. Lisäksi heidän velkaantumisensa ei ollut vielä päättynyt. Heidät ohjattiin ottamaan yhteyttä kunnan talous- ja velkaneuvontaan. Neuvojan kanssa he voisivat joko kerätä puuttuvat tositteet ja hakea takausta myöhemmin uudelleen tai miettiä muita mahdollisia keinoja velkojen järjestelemiseksi.