Pankeille

Takuusäätiö myöntää järjestelylainan takauksia velallisille, jotka selviytyvät maksuongelmistaan, jos heidän useat reaalivakuudettomat velkansa yhdistetään. Olemme asiakkaan ja pankin käytettävissä lainan nostovaiheesta aina sen poismaksuun asti.

Pankit ovat aina saaneet täyden suorituksen Takuusäätiön takaamista järjestelylainoista. Jos asiakas ajautuu maksuvaikeuksiin, säätiö maksaa pankille koko loppulainan pois. Pankki saa suorituksen välittömästi, kun se irtisanoo lainan normaalien irtisanomisehtojen mukaisesti.

Pankki saa riskisaatavansa kertasuorituksena

Ohjeistamme asiakkaita hakemaan järjestelylainan omasta pankistaan. Pankki saa järjesteltyä epävarman saatavansa kerralla. Samalla velallisen koko taloustilanne vakautuu, kun myös muut vakuudettomat velat maksetaan pois. Velkojat säästävät perintäkustannuksissa.

Takauksemme on asiakkaille yleensä ainut mahdollisuus vapaaehtoiseen velkojen järjestelyyn. Omaa vakuutta tai myytävää omaisuutta heillä ei ole. Kahdeksalla kymmenestä on maksuhäiriömerkintä sekä velkoja jo perinnässä ja/tai ulosotossa.

Ellei asiakkaamme velkaongelma ratkea järjestelylainalla, useimmille syntyy peruste yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Lainalla velallinen maksaa kuitenkin kaikki velkansa perintäkuluineen pois. Sen sijaan velkajärjestelyssä pankki saa suorituksen saatavilleen vain osittain.

Olemme asiakkaan ja pankin käytettävissä lainan nostovaiheesta aina sen poismaksuun asti.

Annamme pankkitoimihenkilölle kirjalliset ohjeet ja tarvittaessa puhelinneuvontaa asiakkaan velkojen poismaksuun sekä maksuohjelman laatimiseen.  Asiakas saa ohjeet tehtävistään lainan nostamiseksi ja velkojen poismaksamiseksi. Olemme aina asiakkaan käytettävissä, jos hänelle tulee taloudellisia ongelmia laina-aikana.

Valtaosa maksaa järjestelylainansa pois ilman häiriöitä

Asiakkaamme haluavat maksaa vanhat velkansa pois ja olla hyviä pankkiasiakkaita. Myönnämme takauksia vain velallisille, joilla on edellytykset selviytyä järjestelylainan maksamisesta ja päästä uuden elämän alkuun. Varmistamme huolellisesti heidän maksukykynsä, kaikki velkansa ja kykynsä säännölliseen velanhoitoon.

Noin 10 000 asiakasta on jo saanut takauksen, ja järjestelylainoja on myönnetty yhteensä lähes 150 miljoonaa euroa vuosina 1995–2014. Lisäksi järjestely on vähentänyt lähes kahden tuhannen asiakkaidemme veloissa takaajaa tai pantinantajana olleiden riskiä ja vastuuta.

Palautetyökalu