Olet täällä

Osaamisen tunnistaminen osana talousneuvontaa

Yhtenä Rahat riittää! -hankkeen lähtökohtana on ollut uusien ja erilaisten toimintatapojen ja menetelmien tuominen suomalaisten talousosaamisen edistämisen hyödyksi. Hankkeessa kehitetään paitsi erilaisia taloustaitoja kartuttavia itseapuvälineitä niin myös uusia innovaatioita ja toimintatapoja ryhmämuotoisen talousneuvonnan tueksi. Eräs näistä uusista toimintatavoista on talousneuvonnasta hankitun osaamisen tunnistaminen.

Viime vuosina suomalainen ammatillinen peruskoulutus on pyrkinyt kehittymään aiempaa joustavampaan ja henkilökohtaisia opintopolkuja painottavampaan suuntaan. Tästä yhtenä esimerkkinä on siirtyminen opintopisteistä osaamispisteisiin. Siinä missä opintopisteet ovat sidottuja tiettyyn ajanjaksoon, toimii osaamispisteen saamisen edellytyksenä nimensä mukaisesti hankittu ja todennettu osaaminen. Esimerkiksi ennen opintojen alkamista harrastusten tai työn kautta hankittu osaaminen voidaan näyttökokeiden avulla tunnistaa ja tunnustaa osaksi tutkintoa, jolloin opiskelijan valmistuminen ja työelämään siirtyminen nopeutuu.

Miten osaamisen tunnistaminen liittyy esimerkiksi Marttojen järjestämään talousneuvontaan? Helposti. Uusissa 1.8.2018 voimaan tulleissa ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmissa talousasioille sekä yhteiskunnallisten palveluiden käyttämiselle on pyhitetty yhden osaamispisteen kokoinen osio kaikille tutkinnoille yhteisissä oppiaineissa. Kaikkiaan 180 osaamispisteen kokoisessa tutkinnossa yksi piste ei kuulosta paljolta, mutta laatuhan tunnetusti korvaa määrän. Talousneuvonnan rungon ja teemat muodostavat opetussuunnitelman vaatimukset, jolloin niistä hankittu osaaminen on helposti tunnustettavissa osaksi tutkintoa.

Esimerkiksi neljän myös ruoanlaittoa sisältävän kurssikerran mittaiselle Rahat riittää -kurssille osallistuva nuori saa siis halutessaan opintosuorituksen kurssilla hankkimastaan talousosaamisesta vaivatta. Sen sijaan, että opiskelija istuisi luennolla tai luokassa, hän opiskelee talouteen ja rahankäyttöön liittyviä teemoja toiminnallisten ja yhteisöllisten menetelmien avulla ruoanlaiton lomassa. Rohkea väitteeni on, että tällöin oppiminen tapahtuu kuin huomaamatta ja vieläpä hauskalla tavalla. Yhdessä kokkailu ja herkullinen ruoka toimivat myös motivaattoreina lähtökohtaisesti monille meistä hiukan tylsien talousasioiden opiskeluun.

Jotta hankittu osaaminen ei jäisi tunnustamatta, saa opiskelija hankitusta osaamisestaan todistuksen. Mikäli talousneuvontaa tehdään yhteistyössä paikallisen toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen kanssa, erillistä todistusta ei välttämättä tarvita. Kuitenkin esimerkiksi nuorten työpajoilla tehtävästä talousneuvonnasta on hyvä jäädä nuorelle hankittujen tietojen ja taitojen lisäksi myös konkreettinen todistus. Tämä toteutetaan Marttaliiton yhteistyökumppanin Opintokeskus Siviksen kautta, jolloin nuori saa kurssin jälkeen virallisen osallistumistodistuksen. Lisäksi käytössä ovat myös virtuaaliset Open Badge -osaamismerkit. Kumpikin näistä todistuksista sisältää kuvauksen niistä tiedoista, taidoista ja osaamisesta, jotka kurssille osallistunut on saanut. Tämä osaaminen vastaa opetussuunnitelman tavoitteita, jolloin mikä tahansa toisen asteen ammatillinen oppilaitos voi tunnistaa sen vaivatta. Tämä pieni byrokratian vähentäminen on sekä nuoren, tai miksei vähän vanhemmankin, opiskelijan että oppilaitoksen etu.

Sillä välin, kun odottelemme taloustaitojen opetuksen vahvistumista peruskoulun ja toisen asteen oppilaitoksissa, me järjestökentällä voimme yrittää tehdä parhaamme oman talousneuvontamme tuomiseksi myös oppilaitosten hyödyksi. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen on yksi askel siihen suuntaan.

 

Rahat riittää -hankekoordinaattori Erkki Ukkola

 

 

 

Erkki Ukkola, Rahat riittää -hankekoordinaattori, Marttaliitto ry

Erkki Ukkola