Olet täällä

Nopeasti tunteella vai hitaasti harkiten?

Teemme noin 30 000 päätöstä joka päivä. Jos tietoisesti harkitsisimme jokaista päätöstämme erikseen, tuskin pääsisimme aamulla pois kotoa ennen myöhäistä iltaa. Arkemme sujuu, koska toimimme autopilotilla kyseenalaistamatta aamurutiinejamme. Taloustieteen Nobel-palkitun psykologi Daniel Kahnemanin mukaan ajatteluamme ja päätöksentekoamme ohjaavatkin kaksi eri järjestelmää. Järjestelmä yksi on nopea, intuitiivinen ja emotionaalinen. Sen varassa suoritamme arkeamme. Järjestelmä kaksi on taas hitaampi, harkitsevampi ja loogisempi. Sen käyttöönotto vaatii usein ponnistelua ja tietoista harjoittelua.

Vaikka aamurutiinit ja arjen perusvalinnat sujuvat hyvin nopeasti ajateltuina tai jopa ajattelematta, edellyttää rationaalinen päätöksenteko monissa asioissa kykyä kyseenalaistaa se, mitä järjestelmä yksi meille kertoo. Nopeudessaan se on nimittäin taipuvainen virheisiin. Tässä on myös oiva markkinarako, jota esimerkiksi pikaluottomarkkinat käyttävät surutta hyväkseen. Korostaessaan luotonsaannin helppoutta ja nopeutta sekä tyrkyttäessään mielikuvia unelmien vaivattomasta toteuttamisesta ”tässä ja nyt” ne tietoisesti vetoavat päätöksentekojärjestelmämme heikkoihin kohtiin ja tuuppivat meitä harkitsemattomaan lainapäätökseen. Tämä on käyttäytymistaloustieteen oppikirjaesimerkki siitä, miten päätöksentekoomme pyritään vaikuttamaan ulkoapäin ilman, että edes aina tiedostamme sitä. Hyvä kysymys onkin se, mitä voisimme oppia pikaluottoyrityksiltä. Miten kehittäisimme omia palveluitamme tunteisiin vetoaviksi ja nopeasti käyttöön otettaviksi?   

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisessä Rahat riittää -kehittämishankkeessa (2018-2020) etsitään vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin ja selvitetään muun muassa Kahnemanin ja käyttäytymistaloustieteen viitoittamalla tiellä päätöksentekomme vinoumia ja ajattelumme harhoja. Tavoitteenamme on tämän tiedon pohjalta kokeilla ja kehittää uudenlaisia talousneuvonnan välineitä ja menetelmiä. Yksi tällainen väline on jo kuitenkin keksitty ja helposti saatavilla. Penno.fi -palvelu juhli juuri 2-vuotis synttäreitään. Voit lukea juhlapäivän seminaaripuheenvuoroista lisää yhteistyökumppanimme Mun talous -verkoston sivuilta.

 

Minna Markkanen

 

 

Minna Markkanen, kehittämispäällikkö, Takuusäätiö

  

Minna Markkanen, Takuusäätiö