Olet täällä

Eettiset periaatteet

Sinulla on oikeus keskustella nimettömänä ja luottamuksella. Neuvojamme eivät näe puhelinnumeroasi tai IP-osoitettasi ja he ovat vaitolovelvollisia.

Neuvoja kunnioittaa oikeuttasi pysyä nimettömänä. Jos hänellä on erityistä syytä huolestua turvallisuudestasi, hän voi pyytää yhteystietoja avun saamiseksi.

Puhelin- ja chat-palvelujemme tavoitteena on auttaminen, eikä sillä ei ole muita tarkoitusperiä. Keskustelut käydään arvostavasti ja ihmisarvoa kunnioittavasti. Itsemääräämisoikeuttasi ja ratkaisujasi kunnioitetaan.

Keskustelut käydään luottamuksellisesti ja neuvojat ovat vaitiolovelvollisia. Ilmoitusvelvollisuutta vaativissa tilanteissa noudatetaan Suomen lakia.

Neuvojalla on aikaa, jotta tulisit kuulluksi ja kohdatuksi.

Puhelin- ja chat-palvelut ovat yleishyödyllistä toimintaa. Takuusäätiö ei saa siitä taloudellista hyötyä, ja se on sinulle maksutonta.

Takuusäätiö on Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) jäsen.

Palautetyökalu