Olet täällä

Käräjäoikeuden ja ulosoton ilmoittamat maksuhäiriömerkinnät

Tavallisimmin maksuhäiriömerkintä tulee, kun velkoja hakee maksutuomion velkaan ja sitä peritään ulosotossa. Merkinnän ilmoittaa luottotietorekisteriin käräjäoikeus tai ulosottomies.

Käräjäoikeuden ilmoittamat merkinnät

Jotta velkoja voi laittaa velan ulosoton perittäväksi, sen  pitää hakea käräjäoikeudesta velkaan maksutuomio. Kärjäoikeus ilmoittaa maksutuomion aina maksuhäiriörekisteriin Tuomioita annetaan seuraavanlaisiin velkoihin:

  • pankin ja muun rahoitusyhtiön myöntämään luottoon, joita ovat esimerkiksi asunto-, auto-, kulutus- tai opintolaina, pikavippi, kortti- tai limiittiluotto
  • laskurästeihin, jota velkoo yritys tai yksityishenkilö, esimerkiksi liittymä-, vakuutus- sähkölaskut tai vuokra- ja vastikevelat

Tuomio ei tule yllätyksenä. Ennen tuomion hakua velkoja on kertonut perintäkirjeessään käynnistävänsä tuomion haun ja varoittanut tulevasta maksuhäiriöstä. Lisäksi saat myös haasteen käräjäoikeudesta. Siihen ei tarvitse vastata paitsi, jos lasku tai velkatiedot eivät pidä paikkaansa.  Katso video Älä maksa huijauslaskua.

Ulosoton ilmoittamat merkinnät

Käytännössä ulosoton merkintä tulee joko siitä, ettei tulojasi pystytä ulosmittaamaan tai siitä, että sinulla on pitkäkestoinen ulosotto. Ulosotto ilmoittaa luottotietorekisteriin merkinnän, jos

  • sinut on todettu varattomaksi tai tulosi ovat liian pienet ulosmitattaviksi
  • sinua ei ole tavoitettu tai olinpaikkasi ei ole tiedossa
  • tulojasi on ulosmitattu pitkäkestoisesti: viimeisen kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukautta yhtämittaisesti.

Maksuhäiriömerkintöjen poistuminen

Velkomustuomioiden ja ulosoton merkinnät näkyvät rekisterissä periaatteessa kolme vuotta. Käytännössä merkinnän lopullinen voimassaoloaika kuitenkin joko lyhenee tai pitenee seuraavasti:

  • merkintä poistuu kahden vuoden kuluttua, jos maksat velan kokonaan pois etkä saa tuon kahden vuoden aikana uusia merkintöjä
  • aina kun sinulle tulee uusi maksuhäiriömerkintä, edellisen merkinnän kesto pitenee neljään vuoteen.

Maksuhäiriön voimassaoloaika lasketaan käräjäoikeuden antamasta velkomistuomiosta eli oikeuden päätöspäivästä.

Pääsääntönä on, ettei merkintää saa pois, vaikka maksaisi velan.

Ainoat poikkeukset ovat ulosoton ilmoittamat niin sanotut UMP ja UMS-merkinnät. Luottotietorekisteriyhtiö poistaa ne heti kun saa ulosotosta tiedon ulosoton päättymisestä tai velan maksusta. UMP-merkintä poistuu heti myös velkojen vanhentuessa. Ulosotto toimittaa rekisterinpitäjälle tiedon.

  • UMP = Velallisen palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittaus on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukauden ajan
  • UMS= Velalliselta ei ole suppeassa ulosottomenettelyssä löytynyt varoja velan suorittamiseksi tai velallisen olinpaikasta ei ole tietoa.

Huom. Rekisterinpitäjälle voi kuitenkin toimittaa velanmaksusta tositteen, jolloin rekisteriin tulee ns. Ref-merkintä. Tämä kertoo luottotietojen tarkistajille, että velka on hoidettu. Se saattaa auttaa saamaan esimerkiksi vuokra-asunnon.

 

Palautetyökalu