Olet täällä

Ajankohtaista

Velallisia neuvova Velkalinja-puhelin on soinut vuoden alusta jo 12 300 kertaa. Se on lähes puolet koko viime vuoden soitoista ja enemmän kuin koskaan aiemmin. Soittajat kertovat jonottaneensa pitkään, jopa viikkoja päästäkseen läpi. Neuvontaan pääsee noin joka kymmenennellä soittokerralla.

Joulun jälkeen soittoruuhka on yleensä hellittänyt viimeistään maaliskuussa. Nyt soittoja tulee kuitenkin tasaista tahtia neljättä kuukautta. Apua on haettu tavallista enemmän jo viime syksystä alkaen. Velkalinja soi elokuusta joulukuuhun 70 prosenttia enemmän kuin keskimäärin.

Maksuhäiriöisten yksityishenkilöiden määrä on ennätyslukemissa. Lisäksi on vielä suuri joukko talousongelmissa olevia ihmisiä, jotka eivät vielä ole menettäneet luottotietojaan. Velkaongelmien syyt ovat moninaiset, mutta yhtenä olennaisena tekijänä ovat taloudenhallinnan ongelmat. Ongelmien korjaamisesta pitäisi siirtyä vahvemmin ennaltaehkäisyyn.

Takuu-Säätiö on huolissaan luottomarkkinoilla tapahtuvasta kehityksestä. Kesäkuussa 2013 voimaan tullut kuluttajaluottoja koskeva lainmuutos ei ole poistanut kaikkia pikavippeihin liittyviä ongelmia. Tilastokeskuksen mukaan uusien pikavippien keskimääräiset velkamäärät ovat kasvaneet ja takaisinmaksuajat pidentyneet. Lisäksi joustoluotoista ja vertaislainoista on tullut uusi ilmiö pienten pikavippien rinnalle. Niitä markkinoidaan näkyvästi myös järjestelylainoina, joilla voi maksaa pois aikaisemmin otettuja pikavippejä tai muita lainoja.

Voimavaroja arkeen -ryhmä on tarkoitettu mielenterveyden ongelmia ja talousvaikeuksia kohdanneille ihmisille. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ja saadaan vertaistukea. Valmennus tarjoaa muun muassa tietoa, mistä talousvaikeuksiin voi saada apua ja eväitä myönteiseen muutokseen omassa elämässä.

Ryhmä kokoontuu Helsingissä kevään aikana kymmenen kertaa 4.4. alkaen ja osallistuminen on maksutonta. Haku valmennukseen on käynnissä ja hakuaika päättyy 15.3.

Valmennuksen järjestää Mielenterveyden keskusliitto yhteistyössä Takuu-Säätiön ja Valtakunnallinen Verso ry:n kanssa.

Nuorten talousosaamista edistävä Mun talous -verkosto järjestää Puhu rahasta -kampanjan 29.2.–6.3. Viikon aikana verkosto kannustaa ihmisiä puhumaan rahasta ja kertomaan oman tarinansa.

Näin voit osallistua:

Suomi on toimittanut taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö OECD:lle toimenpideohjelman, jolla suomalaisten taloudellista lukutaitoa lisätään. Finanssialan näkökulmasta kansalaisten taloudellisen lukutaidon kehittäminen on olennainen tekijä tulevaisuuden Suomea rakennettaessa.

Suomi oli Euroopan maiden joukossa pitkään kummajainen, jolla ei ollut kansallista ohjelmaa kansalaistensa taloudellisen lukutaidon kohottamiseen. Nyt taloudenhallinnan neuvottelukunnan OECD:lle toimittama kirje ja siinä esitetyt tavoitteet ovat hyvä alku.

Takuu-Säätiön neuvontanumeroon Velkalinjaan soittavilla velallisilla on yhä useammin kaikki velat vielä hoidossa, vaikka velkaa on entistä enemmän. Pikavippilainsäädännön vaikutukset näkyvät soittajien tilanteissa.

Velkalinjalla on yhä tavallisempaa, ettei soittaja ole vielä ajautunut perintä- ja ulosottokierteeseen. Viime vuonna yli neljäkymmentä prosenttia avun hakijoista kertoi onnistuneensa sinnittelemään velkojensa hoitamisessa. Vuonna 2012 heitä oli viidennes. Jopa työttömänä olevat velalliset ovat kyenneet hoitamaan velkojaan paremmin kuin neljä vuotta sitten.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2015 käräjäoikeuksiin jätettiin 4 274 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta.

Useimmin velkajärjestelyä hakivat 45–54-vuotiaat, mutta viime vuonna lisääntyivät nuorten aikuisten, 25–34-vuotiaiden hakemukset. Koko aikuisväestöön verrattuna hakijoissa oli suhteellisesti eniten yksinasuvia ja yksinhuoltajia.

Hakija oli tavallisimmin työssäkäyvä, mutta työttömiä hakijoita oli velkajärjestelyä hakijoiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko väestössä. Lisäksi työttömien osuus hakijoista lisääntyi ja työllisten väheni.

Haemme Takuu-Säätiön peruskohderyhmien (päihde-, mielenterveys- ja rikostaustaiset henkilöt) tavoitettavuuden ja palvelujen parantamiseen tähtäävään kehittämishankkeeseen projektikoordinaattoria, jonka tehtävänä on itsenäisesti vastata kehittämishankkeen suunnittelusta, selvityksestä (tiedonkeruu ja -tuottaminen) sekä varsinaisesta käytännön kehittämistoiminnasta mallinnuksineen.

Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettava rahamäärä pienenee vuoden 2016 alussa. Muutos on 0,4 prosenttia.

Välttämättömillä elinkustannuksilla tarkoitetaan euromäärää, joka jää velkajärjestelyssä olevalle ja hänen perheelleen kuukausittaisiksi käyttövaroiksi laskuihin ja arjen perusmenoihin. Esimerkiksi yksin asuvalle henkilölle tai yksinhuoltajalle määrä on vuoden 2016 alusta alkaen 536 euroa kuukaudessa (pienennys 2 euroa). Tarkistukset perustuvat kansaneläkeindeksin muutokseen.

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään pienenee vuoden 2016 alussa. Tämä 0,4 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen.

Takuu-Säätiö on huolissaan tulo- ja velkaköyhyyden lisääntymisestä.  Muun muassa hallituksen leikkaukset, työttömyys ja epätyypilliset työsuhteet, pienellä eläkkeellä sinnittely ja korkeat vuokrat aiheuttavat monille toimeentulovaikeuksia, jonka seurauksena on usein velkakierre tai laskujen rästiintyminen.

Takuu-Säätiö järjestää Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivän Helsingissä torstaina 10.12.2015 klo 10.00–15.30. Seminaari on suunnattu ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään tietoa taloudenhallinnasta ja veloista sekä kohtaavat ihmisiä, joilla on talousongelmia.

Tämän vuoden Ajankohtaispäivän teemana on taloudenhallinta ja talousneuvonta. Päivän aikana kuullaan puheenvuoroja ja keskustellaan kotitalouksien velkatilanteesta ja taloudenhallinnan haasteista. Lisäksi kerrotaan erilaisista taloudenhallinnan ratkaisuvaihtoehdoista ja kuluttajien taloustaitojen lisäämisestä.

Maksuhäiriömerkintöjä on jo lähes 369 000 suomalaisella, mikä on kaikkein aikojen ennätys, kerrotaan Suomen Asiakastieto Oy:n tiedotteessa. Alkuvuonna rekisteriin on tullut päivittäin 141 uutta henkilöä, joilla ei ennestään ollut maksuhäiriömerkintöjä.

Asiakastiedon rekisterissä olevien maksuhäiriöisten henkilöiden kokonaismäärä on alkuvuonna 2015 kasvanut kaikkien aikojen ennätykseen. Merkintöjä on nyt yhteensä 368 900 kuluttajalla, kun aiempi ennätys laman jälkeiseltä vuodelta 1997 oli 368 000. Vuodessa maksuhäiriöisten määrä on kasvanut 7 000 henkilöllä eli 1,9 prosentilla.

Taloudenhallinnan neuvottelukunta esittää kannanotossaan oman talouden hallinnan nostamista kaikkien suomalaisten kansalaistaidoksi. Perehdyttäminen tulisi aloittaa jo varhais­kasvatuksessa ja talousasioita pitäisi käsitellä läpi koko koulutusasteen.

Arjen hallinnan keskeinen osa kaikissa väestöryhmillä on taloudellinen osaaminen ja sen päivittäminen. Se on erinomainen esimerkki elinikäisestä oppimisesta.

Sosiaalisten luottojen myöntäminen on havaittu tärkeäksi keinoksi vähävaraisten ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Aihetta sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvittänyt oikeustieteen tohtori Kirsti Rissanen esittää, että sosiaalinen luototus olisi otettava käyttöön koko maassa lainsäädäntöä uudistamalla. Rissanen luovutti selvityksensä peruspalveluministeri Susanna Huoviselle keskiviikkona 18. maaliskuuta.

Pikavipeille säädetyn korkokaton vaikutus näkyy Takuu-Säätiössä. Yhä harvemmalla Velkalinja-neuvontapuhelimeen soittavalla ylivelkaantuneella on monista pikkuvipeistä syntynyt velkakierre. Sen sijaan pääasiassa pikavipeistä velkaantuneilla on nykyisin velkaa lähes puolet enemmän kuin pari vuotta sitten. Vuonna 2012 heidän velkansa olivat yhteensä keskimäärin 8 400 euroa. Vuonna 2014 se oli kasvanut 12 200 euroon.

Velkajärjestelyä käräjäoikeudesta hakeneita ylivelkaantuneita oli viime vuonna lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna 2013, ilmenee Tilastokeskuksen tiedotteesta. Hakemuksen jätti kaikkiaan 4 200 velallista. Hakijoita on ollut vuosi vuodelta enemmän jo kuuden peräkkäisen vuoden ajan.

Tavallisimmin hakija oli 45–54-vuotias perheetön mies tai nainen. Myös yksinhuoltajuus ja työttömyys oli tyypillistä. Joka viides velkajärjestelyn hakija oli työtön kun kaikista aikuisista työttömänä oli harvempi kuin joka kymmenes.

Kuluttajien uusien maksuhäiriömerkintöjen määrä on kääntynyt laskuun, kerrotaan Suomen Asiakastieto Oy:n tiedotteessa. Siitä huolimatta maksuhäiriöisten henkilöiden kokonaismäärä on jälleen kasvanut.

Kuluttajille rekisteröitiin viime vuonna hieman alle 1,5 miljoonaa maksuhäiriömerkintää, kun niiden määrä ehti kahden edellisen vuoden aikana kivuta yli 1,7 miljoonaan.

Sivut