Olet täällä

Ajankohtaista

Takuusäätiö sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä käynnistävät alkuvuodesta 2018 yhteisen kaksivuotisen TOIVO - toivoa taloudelliseen toivottomuuteen -kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan sekä diakoniatyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista, valmiuksia ja verkostoja, jotta taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevat saavat apua nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, jo ennen talous- ja velkaongelmien kärjistymistä.

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu on uusi NAL:n ja Takuusäätiön kehittämä työkalu. Sen tarkoituksena on helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen sävyyn.

Eriarvoisuuden ja taloudellisen huono-osaisuuden torjumiseksi pikalainoille tarvitaan kohtuullisempia vaihtoehtoja. Vaikka laki sosiaalisesta luototuksesta on ollut voimassa jo vuodesta 2002 lähtien, on kuntien sosiaalinen luototus jäänyt marginaaliseksi palveluksi. Vuonna 2016 sosiaalinen luototus oli käytössä 32 kunnassa ja luottoa myönnettiin vajaalle 600 henkilölle.

Positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyvistä näkökohdista keskusteliin eilen 19.9. oikeusministeri Antti Häkkäsen johdolla. Ministeri Häkkäsen koolle kutsuman kokouksen tavoitteena oli selvittää eri tahojen näkemyksiä asiasta.

Toimitusjohtajamme Juha A. Pantzar osallistui keskusteluun ja voit lukea hänen puheenvuoronsa tästä (pdf).

Suomen Pankin mukaan kotitaloudet nostavat uusia vakuudettomia kulutusluottoja ennätysmääriä. Samaan aikaan laina-ajat ovat pidentyneet huomattavasti. Keskimääräinen kulutusluoton takaisinmaksuaika on jo 12 vuotta 8 kuukautta. Olennainen syy lisääntyneeseen luotonkäyttöön on lisääntynyt luottojen tarjonta, kun perinteisten pankkien rinnalle on tullut monia uusia toimijoita.

Asuminen ja muut arjen pakolliset menot voivat viedä ison osan tuloista. Tällöin talous voi olla jatkuvasti tiukoilla, vaikka yrittäisi elää niukemmin. Toisaalta rahankäyttö voi livetä käsistä aiempaa helpommin, kun rahasta on tullut näkymättömämpää kortti- ja mobiilimaksamisen myötä.

Silloin kun raha vain tuntuu katoavan jonnekin, kannattaa rahankäyttöä pysähtyä miettimään. Suunnittelemalla ja seuraamalla omaa taloutta voi arjesta saada paremman otteen.

Takuusäätiö varoittaa harhaanjohtavasta markkinoinnista, jossa säätiön nimeä käytetään lainatarjousten markkinoinnissa.

Lainojen yhdistämistä tarjoava yhdistelelainat.fi -niminen nettisivusto mainostaa Googlessa otsikoilla ”Takuusäätiö - Alenna lainakuluja yhdistämällä lainasi” ja ”Takuu Säätiö - yhdistelelainat.fi”.

Takuusäätiö ei toimi kyseisen yrityksen kanssa, eikä yrityksen kautta ole mahdollista hakea esimerkiksi säätiön takausta. Takuusäätiön viralliset sivut ovat osoitteessa www.takuusaatio.fi.

Määräaikaiset työt, työttömyys sekä vaihtelevat tulot haastavat tarkkaan taloudenpitoon. Raha-asioita suunnittelemalla vaikeista tilanteista on kuitenkin helpompi selvitä.

Takauskäsittelijä Disa Palmroos-Aalto työskentelee velallisia auttavassa Takuusäätiössä. Hän kuulee päivittäin tarinoita, miten rahasta ja liian suurista veloista tulee arkea ahdistava ongelma. Jokaisen ihmisen tarina on omanlaisensa, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyy.

Takuusäätiön maksuttomaan neuvontanumeroon Velkalinjaan tuli viime vuonna yli 40 000 soittoa. Soitot lisääntyivät edellisestä vuodesta peräti 50 prosenttia.

Ihmiset yrittävät saada apua rahahuoliinsa, mutta palvelut eivät riitä tai kohtaa avuntarvitsijoita. Saadun palautteen perusteella osa Velkalinjalle soittaneista luovuttaa. Vaarana on, ettei apua haeta myöskään muualta. Kolmasosa linjalle päässeistä soittajista ei ole tietoisia kunnan maksuttomasta talous- ja velkavelkaneuvonnasta. Neljä kymmenestä sanoo, ettei halua tai ei ole saanut aikaiseksi hakeutua neuvontaan.

Takuusäätiö on avannut Tukinetiin kaksi kaikille avointa keskusteluryhmää, joissa voit keskustella talous- ja velkaongelmista sekä oman talouden hallinnasta luotettavassa ympäristössä. Keskustelua käydään muiden ryhmäläisten kanssa, joista osalla voi olla kokemusta vastaavista tilanteista. Myös Takuusäätiön työntekijä osallistuu ajoittain keskusteluun.

Onko budjetointi ja kirjanpito tylsää ja vanhanaikaista näpertelyä? Kaikkea muuta! Talouttasi seuraamalla voit lisätä itsetuntemusta, muuttaa elämäntapojasi ja parantaa hyvinvointiasi.

Oman hyvinvoinnin mittaaminen ja seuraaminen erilaisilla sovelluksilla ja testeillä on suosittua. Ohjelmat ja laitteet kertovat unemme laadusta, tunteistamme, stressistämme, askelistamme tai ajankäytöstämme. Jopa geenikartan voi tilata netistä. Monet saavat niistä potkua parempien elämäntapojen opetteluun ja elämänmuutokseen.

Vuosina 2008-2015 toteutetut valtakunnalliset pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat (PAAVO 1 ja 2) ovat onnistuneet tehokkaasti vähentämään pitkäaikaisasunnottomien määrää. Samalla asunnottomuuden riski koskettaa yhä useampaa pieni- ja keskituloista korkean vuokratason ja kohtuuhintaisten asuntojen puutteen vuoksi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Yhden haavoittuvimmista ryhmistä muodostavat pienituloiset yksineläjät. 

Apua saat maksuttomista Pelirajat’on-vertaisryhmistä.

Pelirajat’on-ryhmät on tarkoitettu sinulle, jolla on ongelmia rahapelaamisen kanssa. Ryhmiä on myös läheisille. Ryhmissä saa ymmärrystä saman asian kanssa painivilta ja neuvoja tilanteen käsittelemiseen, arjessa jaksamiseen ja tulevaisuuteen suuntautumiseen.
Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan yhteensä 10-12 kertaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset vertaiset, joilla on omakohtainen kokemus.

Takuu-Säätiön pienlaina on kohtuuehtoinen rahoitusvaihtoehto pienituloisille. Asiakkaiden lainatarpeet kohdistuvat erityisesti asumisen menoihin ja kodinhankintoihin. Pienlainalla on myös muita myönteisiä vaikutuksia asiakkaiden elämään. Asiakkaat kertovat haastatteluissa pienlainan muun muassa poistaneen huolta ja stressiä, vahvistaneen itsenäisyyttä ja itsetuntoa sekä kannustaneen taloudenhallintaan.

Mielenterveyden keskusliitto, Valtakunnallinen Verso ja Takuu-Säätiö järjestävät yhdessä Voimavaroja arkeen -kurssin. Kurssi tarjoaa tietoa arjen voimavaroista, talousvaikeuksista ja auttavista tahoista.

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 7.11.2016 ja kokoontumisia on yhteensä 12 kertaa.

Ryhmän tavoitteena on rohkaista asettamaan omaan elämäntilanteeseen liittyviä tavoitteita ja ottamaan askelia niiden suuntaan. Voimavaroja etsitään keskustellen ja vertaistukea mahdollistaen.

Kurssille osallistuminen on maksutonta. Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2016.

Takuu-Säätiön Talouspolku-hankkeessa selvitettiin päihdealan ammattilaisten näkemyksiä päihdekuntoutujien velkaongelmien ja taloudenhallintapalveluiden nykytilanteesta. Kyselyyn vastanneiden reilun parinkymmenen päihdealan ammattilaisen mukaan talous- ja velka-asiat tulevat asiakastyössä esille usein. Päihdekuntoutujien ongelmat ovat hyvin monisyisiä ja toisiinsa linkittyviä.

Velka-koulutuspäivä järjestetään tiistaina 27.9.2016 Joensuun tiedepuistolla. Päivän aikana saat käytännön tietoa siitä, miten talous- ja velka-asioita hoidetaan esimerkiksi työhönvalmennuksessa olevan asiakkaan kanssa. Koulutus on tarkoitettu työllisyystoimijoille ja muille kiinnostuneille.

Tervetuloa kuulemaan konkreettisista apuvälineistä ja kehittämään uusia keinoja auttaa!

Ohjelma ja ilmoittautuminen (pdf)

Hallitus hyväksyi kesäkuun alussa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman vuosille 2016-2019.  Tavoitteena on, että vuoteen 2019 mennessä vähintään 2 500 asunnotonta tai asunnottomuusriskissä olevaa ihmistä saa asunnon. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäksi ohjelmassa korostetaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä uusien keinojen kehittämistä asumisen ja taloudenhallinnan tueksi.

Sosped säätiön Pelirajat’on etsii uusia vertaisohjaajia. Jos sinulla on kokemusta ongelmallisesta rahapelaamisesta tai läheisenä elämisestä, lähde mukaan tukemaan muita.

Pelirajat’on tarjoaa mielekkään tavan tukea kanssakulkijoita sekä aktiivisen vertaisohjaajien yhteisön, johon kuuluu yli 70 ohjaajaa ympäri Suomea.

Maksuton koulutus alkaa elokuussa. Haku koulutukseen on käynnissä ja viimeinen hakupäivä on sunnuntaina 12.6.

Lue lisää Pelirajat’on nettisivuilta

Sivut