Olet täällä

Ajankohtaista

Koronakriisin taloudelliset seuraukset alkavat näkyä asiakkaittemme yhteydenotoissa. Uskomme, että kesän jälkeen tilanne pahenee, kun lyhennysvapaat, joustoluotot ja muut väliaikaiset helpotukset on hyödynnetty. Saimme STEA:lta koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustuksen, jotta voimme lisätä neuvontamme päivystysresurssia ja panostaa ihmisten psykososiaaliseen kohtaamiseen.

Takuusäätiön Asumistalousneuvonta -hankkeessa kehitetään materiaalia ja välineitä vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisyyn ja korjaamiseen.

Asuminen ja raha -neuvontakortit käännetty useille eri kielille

Järjestimme alkuvuonna 2020 yhteensä 33 TalousTsemppari -koulutusta ja viimeiset 20 verkossa. Täytyy sanoa, että emme uskoneet, että koulutukset voisivat onnistua näin hyvin myös verkossa.

TalousTsemppari-koulutukset ja Takuusäätiön materiaalit antavat muun muassa valmiuksia ottaa raha-asiat puheeksi sekä tukea ja ohjata taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevia ja heidän läheisiään. Koulutukset suunnitellaan tarpeiden mukaan yhdessä tilaajan kanssa. Koulutukset ovat maksuttomia.

Takuusäätiö aloitti viime vuonna Osuuskunta Tradekan kanssa yhteistyöhankkeen, jossa tarkoituksena on kokeilla uutta tapaa taloustaitojen edistämiseksi ja velkaneuvonnan lisäämiseksi viemällä taloustaitoja suoraan työpaikoille. Hankkeen myötä valmistuu malli työnantajan tuesta työntekijän taloudelliseen hyvinvointiin.

Tavoitteenamme on tukea työntekijöitä oman talouden haltuunotossa ja auttaa tarttumaan taloudellisiin vaikeuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Noin joka kymmenes Takuusäätiön Velkalinja- ja chat-neuvontaan yhteyttä ottanut kertoo vaikeuksistaan maksaa laskujaan ja velkojaan koronakriisistä johtuneen lomautuksen vuoksi.

Lomautusten aiheuttamat maksuvaikeudet ovat näkyneet Takuusäätiön neuvonnassa huhtikuusta lähtien. Neuvonnan asiakkailla on jäänyt rästiin etenkin kulutusluottojen maksuja, mutta myös välttämättömiä elämisen menoja kuten vuokria. Takuusäätiön havainnot maksuvaikeuksista tukevat tietoja, joita sosiaalityöntekijät tuovat ilmi maanantaina julkaistussa Sosiaalibarometri 2020 -julkaisussa.