Olet täällä

Ajankohtaista

Takuusäätiö sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä käynnistävät alkuvuodesta 2018 yhteisen kaksivuotisen TOIVO - toivoa taloudelliseen toivottomuuteen -kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan sekä diakoniatyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista, valmiuksia ja verkostoja, jotta taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevat saavat apua nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, jo ennen talous- ja velkaongelmien kärjistymistä.

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu on uusi NAL:n ja Takuusäätiön kehittämä työkalu. Sen tarkoituksena on helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen sävyyn.

Eriarvoisuuden ja taloudellisen huono-osaisuuden torjumiseksi pikalainoille tarvitaan kohtuullisempia vaihtoehtoja. Vaikka laki sosiaalisesta luototuksesta on ollut voimassa jo vuodesta 2002 lähtien, on kuntien sosiaalinen luototus jäänyt marginaaliseksi palveluksi. Vuonna 2016 sosiaalinen luototus oli käytössä 32 kunnassa ja luottoa myönnettiin vajaalle 600 henkilölle.