Olet täällä

Ajankohtaista

Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettava rahamäärä pienenee vuoden 2016 alussa. Muutos on 0,4 prosenttia.

Välttämättömillä elinkustannuksilla tarkoitetaan euromäärää, joka jää velkajärjestelyssä olevalle ja hänen perheelleen kuukausittaisiksi käyttövaroiksi laskuihin ja arjen perusmenoihin. Esimerkiksi yksin asuvalle henkilölle tai yksinhuoltajalle määrä on vuoden 2016 alusta alkaen 536 euroa kuukaudessa (pienennys 2 euroa). Tarkistukset perustuvat kansaneläkeindeksin muutokseen.

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään pienenee vuoden 2016 alussa. Tämä 0,4 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen.

Takuu-Säätiö on huolissaan tulo- ja velkaköyhyyden lisääntymisestä.  Muun muassa hallituksen leikkaukset, työttömyys ja epätyypilliset työsuhteet, pienellä eläkkeellä sinnittely ja korkeat vuokrat aiheuttavat monille toimeentulovaikeuksia, jonka seurauksena on usein velkakierre tai laskujen rästiintyminen.