Olet täällä

Ajankohtaista

Takausta on ollut mahdollista hakea Takuusäätiön kotisivuilta löytyvän palvelun kautta sähköisellä takaushakemuksella kohta 1,5 vuoden ajan. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusten luomista ja vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla. Takauksen hakijoiden määrä on kasvanut palvelun käyttöönoton myötä. Sähköistä hakemusta käyttävät kaikenikäiset velkavaikeuksien kanssa kamppailevat. 

Takuusäätiöstä on kuluvana vuonna heinäkuun loppuun mennessä haettu takauksia velkojen järjestelyyn lähes 30 prosenttia viime vuotta enemmän. Perinteisesti heinäkuu on hakemusrintamalla hiljainen, mutta tänä vuonna hakemusmäärä kasvoi yli 60 prosenttia.

Neuvoja rahatilanteeseesi saat maksutta:

Koronakriisin taloudelliset seuraukset alkavat näkyä asiakkaittemme yhteydenotoissa. Uskomme, että kesän jälkeen tilanne pahenee, kun lyhennysvapaat, joustoluotot ja muut väliaikaiset helpotukset on hyödynnetty. Saimme STEA:lta koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustuksen, jotta voimme lisätä neuvontamme päivystysresurssia ja panostaa ihmisten psykososiaaliseen kohtaamiseen.

Takuusäätiön Asumistalousneuvonta -hankkeessa kehitetään materiaalia ja välineitä vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisyyn ja korjaamiseen.

Asuminen ja raha -neuvontakortit käännetty useille eri kielille

Järjestimme alkuvuonna 2020 yhteensä 33 TalousTsemppari -koulutusta ja viimeiset 20 verkossa. Täytyy sanoa, että emme uskoneet, että koulutukset voisivat onnistua näin hyvin myös verkossa.

TalousTsemppari-koulutukset ja Takuusäätiön materiaalit antavat muun muassa valmiuksia ottaa raha-asiat puheeksi sekä tukea ja ohjata taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevia ja heidän läheisiään. Koulutukset suunnitellaan tarpeiden mukaan yhdessä tilaajan kanssa. Koulutukset ovat maksuttomia.

Takuusäätiö aloitti viime vuonna Osuuskunta Tradekan kanssa yhteistyöhankkeen, jossa tarkoituksena on kokeilla uutta tapaa taloustaitojen edistämiseksi ja velkaneuvonnan lisäämiseksi viemällä taloustaitoja suoraan työpaikoille. Hankkeen myötä valmistuu malli työnantajan tuesta työntekijän taloudelliseen hyvinvointiin.

Tavoitteenamme on tukea työntekijöitä oman talouden haltuunotossa ja auttaa tarttumaan taloudellisiin vaikeuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Noin joka kymmenes Takuusäätiön Velkalinja- ja chat-neuvontaan yhteyttä ottanut kertoo vaikeuksistaan maksaa laskujaan ja velkojaan koronakriisistä johtuneen lomautuksen vuoksi.

Lomautusten aiheuttamat maksuvaikeudet ovat näkyneet Takuusäätiön neuvonnassa huhtikuusta lähtien. Neuvonnan asiakkailla on jäänyt rästiin etenkin kulutusluottojen maksuja, mutta myös välttämättömiä elämisen menoja kuten vuokria. Takuusäätiön havainnot maksuvaikeuksista tukevat tietoja, joita sosiaalityöntekijät tuovat ilmi maanantaina julkaistussa Sosiaalibarometri 2020 -julkaisussa.

Takuusäätiö ja Marttaliitto ovat yhdessä teettäneet laskelmia kulutusvalintojen ilmastopäästöistä tutkijataustaisen, hiilijalanjälkilaskentaan erikoistuneen asiantuntijayritys UseLess Companyn kanssa. Laskelmien perusteella kohtuullisella minimikulutuksella elävän henkilön hiilijalanjälki voi olla noin puolet keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on kevään aikana vaikuttanut voimakkaasti kotitalouksiin. Lomautusten sekä työttömyys- ja sosiaaliturvan käsittelyn viiveiden myötä monen talous on joutunut tiukalle ja huoli rahojen riittävyydestä on todellinen. Kriisi näkyy myös siinä, että kuluttajien luottamus on Tilastokeskuksen tilaston mukaan romahtanut kaikkien aikojen pohjalukemiin.

Äkillinen normaalin arjen muuttuminen aiheuttaa ikäviä asioita meistä jokaisen elämään. Tämä poikkeusaika voi kuitenkin olla hyvä hetki ottaa raha-asiat tarkasteluun. Takuusäätiö ja Marttaliitto muistuttavat, että kotona vietetty aika on oivallinen hetki tarkastella omaa kulutustaan ja miettiä siihen liittyviä prioriteetteja uudella tavalla.

Haemme viestinnän asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen.

Takuusäätiötä vie eteenpäin halu auttaa ihmisiä, joilla on taloudenhallinnan vaikeuksia ja velkaongelmia. Tarvitsemme sinun osaamistasi ja intoasi edistämään tätä työtä viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Tarjoamme sinulle monipuoliset työtehtävät ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan työkenttääsi. Olet osa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja kehittymishakuista organisaatiota. Työyhteisöösi kuuluu parikymmentä merkitykselliseen työhönsä sitoutunutta asiantuntijaa.

Ihmisten maksuvaikeudet ja velkakierteet alkavat usein yllättävistä muutoksista. Koronaviruksen seurauksena aiheutuu monille suomalaisille taloudellisia yllätyksiä. Lyhytaikainenkin lomautus saattaa vaikeuttaa ratkaisevasti laskujen maksua, ellei puskurirahastoa yllätysten varalle ole.

Kukaan ei tiedä varmuudella millaisia ja kuinka pitkään kestäviä talousvaikeuksia koronasta tulee. Monilla suomalaisilla on jo nyt niin monta osamaksua ja luottoa hoidettavanaan, ettei heidän taloutensa kestä tulojen vähenemistä.

Digipalvelut ovat merkittävässä roolissa Takuusäätiön toiminnassa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme helppoja sähköisiä palveluita ja parantaa toiminnan laatua. Kehitämme digitaalisia palveluita aktiivisesti, jotta voimme tarjota paremman asiakaskokemuksen ja auttaa asiakkaitamme nopeammin ja laadukkaammin. Käytämme itse omassa työssämme erityisesti meille räätälöityjä ohjelmistoja, jotka ovat osin myös kehitystyön kohteena.

Takuusäätiön Velkalinja- ja chat-neuvontaan tuli viime vuonna 45 800 yhteydenottoa, mikä oli lähes 3 000 enemmän kuin aiempana ennätysvuonna 2018. Neuvojat kohtasivat 25 prosenttia edellisvuotta enemmän asiakkaita, joilla oli vakuudetonta velkaa yli 50 000 euroa.

Haemme Rahat riittää -kehittämisprojektiin projektisuunnittelijaa.

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen kehittämisprojektin tavoitteena on ehkäistä talous- ja velkaongelmia vahvistamalla erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten talousosaamista sekä kehittämällä talousneuvonnan menetelmiä ja välineitä. Kehittämishankkeessa työskentelee projektipäällikkö sekä kaksi projektisuunnittelijaa Takuusäätiössä sekä hankekoordinaattori Marttaliitossa.

Olemme uudistaneet logomme ja visuaalisen ilmeemme. Uusi logo symboloi tavoitettamme auttaa ihmisiä plussan puolelle, niin taloudellisesti kuin henkisesti. Kohtaamillemme ihmisille on yhteistä unelma itsenäisestä taloudellisesta selviytymisestä ja arjesta ilman huolta rahasta tai veloista. Plussan puolelle ei ole vain sitä, että tilillä on säästöjä. Se on myös esimerkiksi keinoja saada talous tasapainoon, järjestelylaina veloille, mahdollisuus puhua rahahuolista, oikean tiedon saamista tai uskoa tulevaan.

Maksuhäiriöiden vähentämiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti miesten talousosaamiseen, asenteisiin sekä huono-osaisuuden kasautumiseen.

Tuoreiden maksuhäiriötilastojen mukaan jo yli 380 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Suurimmassa riskissä ovat 25-44 -vuotiaat miehet, joista maksuhäiriöisiä on yli 15 prosenttia.

Vaikka suurin osa suomalaisista on kiinnostunut raha-asioista, omaan talouteen liittyvät suunnitelmat eivät aina toteudu käytännössä. Säästösummat tapaavat olla pieniä, ja neljä kymmenestä ei ole varautunut millään tavalla yllättäviin menoihin.

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija. Autamme ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun muun muassa myöntämällä pienlainoja ja takauksia järjestelylainoihin.

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen aktiivista ja oma-aloitteista

talousasiantuntijaa

Tehtäviisi kuuluu asiakaspalvelu pääosin puhelimitse ja sähköisesti, hakemusten käsittely ja esitysten valmistelu ja säätiön neuvontaan osallistuminen. Työnkuvan tarkempi sisältö määräytyy valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Sivut