Olet täällä

Ajankohtaista

Järjestämme tänä vuonna Takuusäätiön 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Talouden ajankohtaispäivän maksuttomana webinaarina.

Päivän aikana kuullaan puheenvuoroja talousosaamisen kehittämisestä, positiivisesta luottorekisteristä, asumistalousneuvonnasta ja perheiden hyvinvoinnista 2020-luvulla.

Suoraa lähetystä pääset seuraamaan tiistaina 8.12. klo 10 alkaen osoitteessa: https://www.enchant.fi/takuusaatio/ajankohtaispaiva-08-12-2020

Sadoilla tuhansilla suomalaisilla on rahavaikeuksia. Niitä hävetään ja salataan leimatuksi tulemisen pelossa. Takuusäätiön #MurraHäpeä -kampanja kertoo, millaista on olla rahavaikeuksissa ja kannustaa kuuntelemaan rahavaikeuksissa olevia ihmisiä. Oikeanlainen kohtaaminen vähentää häpeää ja edistää avun hakemista. 
 
Murra häpeä -kampanjassa rahavaikeuksissa olevat ihmiset kertovat rohkeasti omilla kasvoillaan elämäntilanteestaan ja tunteistaan. He jakavat kokemuksiaan auttaakseen muita ylittämään häpeäkynnyksen ja vähentämään leimaavaa käytöstä. 
 

Kotitaloudet tuottavat kaksi kolmasosaa Suomen kulutusperäisistä kasvihuonekaasupäästöistä. Sillä on siis merkitystä, minkä verran kulutetaan ja mihin. Kuluttamisen aiheuttamaa ympäristökuormaa voi arvioida käytettyjen eurojen perusteella.

Lomautusten vaihtuminen irtisanomisiksi on alkanut näkyä Takuusäätiön velallisia auttavan neuvontapuhelimen ja chatin yhteydenotoissa syksyn aikana. 
 

Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä Helsingissä ja ympäri Suomea. Tänä vuonna Helsingin tapahtuma järjestetään koronatilanteen vuoksi virtuaalisena yhteistyössä Kansallismuseon kanssa kello 16-20. Kansallismuseossa on esillä Muumien 75-vuotisnäyttely Rohkeus, rakkaus, vapaus, joka tarjoaa kävijöille pohdittavaa ihmisyydestä ja suomalaisen yhteiskunnan arvoista. Asunnottomien yö -tapahtumalla halutaan muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja että meillä kaikilla on oikeus omaan kotiin.

Pikaluottojen ja niiden kaltaisten kulutusluottojen enimmäiskorkoa rajoitettiin väliaikaisella lailla 10 prosenttiin heinäkuun alusta vuoden loppuun asti. Myös niiden suoramarkkinointi kiellettiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää nyt näiden rajoituksen vaikutuksia.

Kohtuullisesta kulutuksesta ja hiilijalanjäljestä keskustellaan Marttaliiton ja Takuusäätiön järjestämässä Twitter-chatissa perjantaina 23.10. klo 13–14

Keskustelun pohjana ovat Marttaliiton ja Takuusäätiön tuottamat infograafit kohtuullisesta kulutuksesta ja elämisen hiilijalanjäljestä.

Chatin teemoja pohjustavia blogikirjoituksia julkaistaan lokakuun aikana Takuusäätiön blogissa ja Marttaliiton Kestävä arki -blogissa.

Takausta on ollut mahdollista hakea Takuusäätiön kotisivuilta löytyvän palvelun kautta sähköisellä takaushakemuksella kohta 1,5 vuoden ajan. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusten luomista ja vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla. Takauksen hakijoiden määrä on kasvanut palvelun käyttöönoton myötä. Sähköistä hakemusta käyttävät kaikenikäiset velkavaikeuksien kanssa kamppailevat. 

Takuusäätiöstä on kuluvana vuonna heinäkuun loppuun mennessä haettu takauksia velkojen järjestelyyn lähes 30 prosenttia viime vuotta enemmän. Perinteisesti heinäkuu on hakemusrintamalla hiljainen, mutta tänä vuonna hakemusmäärä kasvoi yli 60 prosenttia.

Neuvoja rahatilanteeseesi saat maksutta:

Koronakriisin taloudelliset seuraukset alkavat näkyä asiakkaittemme yhteydenotoissa. Uskomme, että kesän jälkeen tilanne pahenee, kun lyhennysvapaat, joustoluotot ja muut väliaikaiset helpotukset on hyödynnetty. Saimme STEA:lta koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustuksen, jotta voimme lisätä neuvontamme päivystysresurssia ja panostaa ihmisten psykososiaaliseen kohtaamiseen.

Takuusäätiön Asumistalousneuvonta -hankkeessa kehitetään materiaalia ja välineitä vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisyyn ja korjaamiseen.

Asuminen ja raha -neuvontakortit käännetty useille eri kielille

Järjestimme alkuvuonna 2020 yhteensä 33 TalousTsemppari -koulutusta ja viimeiset 20 verkossa. Täytyy sanoa, että emme uskoneet, että koulutukset voisivat onnistua näin hyvin myös verkossa.

TalousTsemppari-koulutukset ja Takuusäätiön materiaalit antavat muun muassa valmiuksia ottaa raha-asiat puheeksi sekä tukea ja ohjata taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevia ja heidän läheisiään. Koulutukset suunnitellaan tarpeiden mukaan yhdessä tilaajan kanssa. Koulutukset ovat maksuttomia.

Takuusäätiö aloitti viime vuonna Osuuskunta Tradekan kanssa yhteistyöhankkeen, jossa tarkoituksena on kokeilla uutta tapaa taloustaitojen edistämiseksi ja velkaneuvonnan lisäämiseksi viemällä taloustaitoja suoraan työpaikoille. Hankkeen myötä valmistuu malli työnantajan tuesta työntekijän taloudelliseen hyvinvointiin.

Tavoitteenamme on tukea työntekijöitä oman talouden haltuunotossa ja auttaa tarttumaan taloudellisiin vaikeuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Noin joka kymmenes Takuusäätiön Velkalinja- ja chat-neuvontaan yhteyttä ottanut kertoo vaikeuksistaan maksaa laskujaan ja velkojaan koronakriisistä johtuneen lomautuksen vuoksi.

Lomautusten aiheuttamat maksuvaikeudet ovat näkyneet Takuusäätiön neuvonnassa huhtikuusta lähtien. Neuvonnan asiakkailla on jäänyt rästiin etenkin kulutusluottojen maksuja, mutta myös välttämättömiä elämisen menoja kuten vuokria. Takuusäätiön havainnot maksuvaikeuksista tukevat tietoja, joita sosiaalityöntekijät tuovat ilmi maanantaina julkaistussa Sosiaalibarometri 2020 -julkaisussa.

Takuusäätiö ja Marttaliitto ovat yhdessä teettäneet laskelmia kulutusvalintojen ilmastopäästöistä tutkijataustaisen, hiilijalanjälkilaskentaan erikoistuneen asiantuntijayritys UseLess Companyn kanssa. Laskelmien perusteella kohtuullisella minimikulutuksella elävän henkilön hiilijalanjälki voi olla noin puolet keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on kevään aikana vaikuttanut voimakkaasti kotitalouksiin. Lomautusten sekä työttömyys- ja sosiaaliturvan käsittelyn viiveiden myötä monen talous on joutunut tiukalle ja huoli rahojen riittävyydestä on todellinen. Kriisi näkyy myös siinä, että kuluttajien luottamus on Tilastokeskuksen tilaston mukaan romahtanut kaikkien aikojen pohjalukemiin.

Äkillinen normaalin arjen muuttuminen aiheuttaa ikäviä asioita meistä jokaisen elämään. Tämä poikkeusaika voi kuitenkin olla hyvä hetki ottaa raha-asiat tarkasteluun. Takuusäätiö ja Marttaliitto muistuttavat, että kotona vietetty aika on oivallinen hetki tarkastella omaa kulutustaan ja miettiä siihen liittyviä prioriteetteja uudella tavalla.

Haemme viestinnän asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen.

Takuusäätiötä vie eteenpäin halu auttaa ihmisiä, joilla on taloudenhallinnan vaikeuksia ja velkaongelmia. Tarvitsemme sinun osaamistasi ja intoasi edistämään tätä työtä viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Tarjoamme sinulle monipuoliset työtehtävät ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan työkenttääsi. Olet osa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja kehittymishakuista organisaatiota. Työyhteisöösi kuuluu parikymmentä merkitykselliseen työhönsä sitoutunutta asiantuntijaa.

Ihmisten maksuvaikeudet ja velkakierteet alkavat usein yllättävistä muutoksista. Koronaviruksen seurauksena aiheutuu monille suomalaisille taloudellisia yllätyksiä. Lyhytaikainenkin lomautus saattaa vaikeuttaa ratkaisevasti laskujen maksua, ellei puskurirahastoa yllätysten varalle ole.

Kukaan ei tiedä varmuudella millaisia ja kuinka pitkään kestäviä talousvaikeuksia koronasta tulee. Monilla suomalaisilla on jo nyt niin monta osamaksua ja luottoa hoidettavanaan, ettei heidän taloutensa kestä tulojen vähenemistä.

Sivut