Olet täällä

Ajankohtaista

Äkillinen normaalin arjen muuttuminen aiheuttaa ikäviä asioita meistä jokaisen elämään. Tämä poikkeusaika voi kuitenkin olla hyvä hetki ottaa raha-asiat tarkasteluun. Takuusäätiö ja Marttaliitto muistuttavat, että kotona vietetty aika on oivallinen hetki tarkastella omaa kulutustaan ja miettiä siihen liittyviä prioriteetteja uudella tavalla.

Haemme viestinnän asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen.

Takuusäätiötä vie eteenpäin halu auttaa ihmisiä, joilla on taloudenhallinnan vaikeuksia ja velkaongelmia. Tarvitsemme sinun osaamistasi ja intoasi edistämään tätä työtä viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Tarjoamme sinulle monipuoliset työtehtävät ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan työkenttääsi. Olet osa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja kehittymishakuista organisaatiota. Työyhteisöösi kuuluu parikymmentä merkitykselliseen työhönsä sitoutunutta asiantuntijaa.

Ihmisten maksuvaikeudet ja velkakierteet alkavat usein yllättävistä muutoksista. Koronaviruksen seurauksena aiheutuu monille suomalaisille taloudellisia yllätyksiä. Lyhytaikainenkin lomautus saattaa vaikeuttaa ratkaisevasti laskujen maksua, ellei puskurirahastoa yllätysten varalle ole.

Kukaan ei tiedä varmuudella millaisia ja kuinka pitkään kestäviä talousvaikeuksia koronasta tulee. Monilla suomalaisilla on jo nyt niin monta osamaksua ja luottoa hoidettavanaan, ettei heidän taloutensa kestä tulojen vähenemistä.

Digipalvelut ovat merkittävässä roolissa Takuusäätiön toiminnassa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme helppoja sähköisiä palveluita ja parantaa toiminnan laatua. Kehitämme digitaalisia palveluita aktiivisesti, jotta voimme tarjota paremman asiakaskokemuksen ja auttaa asiakkaitamme nopeammin ja laadukkaammin. Käytämme itse omassa työssämme erityisesti meille räätälöityjä ohjelmistoja, jotka ovat osin myös kehitystyön kohteena.

Takuusäätiön Velkalinja- ja chat-neuvontaan tuli viime vuonna 45 800 yhteydenottoa, mikä oli lähes 3 000 enemmän kuin aiempana ennätysvuonna 2018. Neuvojat kohtasivat 25 prosenttia edellisvuotta enemmän asiakkaita, joilla oli vakuudetonta velkaa yli 50 000 euroa.

Haemme Rahat riittää -kehittämisprojektiin projektisuunnittelijaa.

Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen kehittämisprojektin tavoitteena on ehkäistä talous- ja velkaongelmia vahvistamalla erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten talousosaamista sekä kehittämällä talousneuvonnan menetelmiä ja välineitä. Kehittämishankkeessa työskentelee projektipäällikkö sekä kaksi projektisuunnittelijaa Takuusäätiössä sekä hankekoordinaattori Marttaliitossa.

Olemme uudistaneet logomme ja visuaalisen ilmeemme. Uusi logo symboloi tavoitettamme auttaa ihmisiä plussan puolelle, niin taloudellisesti kuin henkisesti. Kohtaamillemme ihmisille on yhteistä unelma itsenäisestä taloudellisesta selviytymisestä ja arjesta ilman huolta rahasta tai veloista. Plussan puolelle ei ole vain sitä, että tilillä on säästöjä. Se on myös esimerkiksi keinoja saada talous tasapainoon, järjestelylaina veloille, mahdollisuus puhua rahahuolista, oikean tiedon saamista tai uskoa tulevaan.

Maksuhäiriöiden vähentämiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti miesten talousosaamiseen, asenteisiin sekä huono-osaisuuden kasautumiseen.

Tuoreiden maksuhäiriötilastojen mukaan jo yli 380 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Suurimmassa riskissä ovat 25-44 -vuotiaat miehet, joista maksuhäiriöisiä on yli 15 prosenttia.

Vaikka suurin osa suomalaisista on kiinnostunut raha-asioista, omaan talouteen liittyvät suunnitelmat eivät aina toteudu käytännössä. Säästösummat tapaavat olla pieniä, ja neljä kymmenestä ei ole varautunut millään tavalla yllättäviin menoihin.

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija. Autamme ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun muun muassa myöntämällä pienlainoja ja takauksia järjestelylainoihin.

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen aktiivista ja oma-aloitteista

talousasiantuntijaa

Tehtäviisi kuuluu asiakaspalvelu pääosin puhelimitse ja sähköisesti, hakemusten käsittely ja esitysten valmistelu ja säätiön neuvontaan osallistuminen. Työnkuvan tarkempi sisältö määräytyy valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) laatima lyhyt kysely on suunnattu etenkin pikaluottoja (pikavippejä) ottaneille kuluttajille. Tavoitteena on saada esimerkkejä siitä, minkälaista suoramarkkinointia ja mainontaa kuluttajaan kohdistuu sen jälkeen, kun hän on ottanut pikaluoton. Vastausaika kyselyyn päättyy sunnuntaina 24.2.

Tästä linkistä pääset suoraan kyselyyn

Velkaongelmien merkittävä syveneminen näkyy Takuusäätiön neuvonnassa. Yhteydenottajien velkamäärät ovat kasvaneet nopeasti viimeisen kahden vuoden aikana. Samaan aikaan ratkaisumahdollisuudet ovat heikentyneet.

Vuonna 2018 yhteydenottajilla oli velkaa keskimäärin 33 800 euroa, mikä oli 5 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 100 000 euron vakuudettomat velkamäärätapaukset kasvoivat 50 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  Takuusäätiö on neuvonut velallisia lähes 30 vuotta, mutta koskaan yhteydenottoja ei ole ollut yhtä paljon kuin viime vuonna, yhteensä yli 43 000.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen

chat- ja verkkoneuvonnan asiantuntijaa

Olemme kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija. Autamme ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun.

Tehtävä

Tehtävä on pääasiassa chat- ja verkkoneuvontaa ja osana työtehtävää on välineiden ja toimintatapojen kehittämistä. Työnkuvassa on myös jonkin verran puhelinneuvontaa Velkalinjalla. Neuvonta on kahdenkeskistä ja ryhmäneuvontaa eri tavoin verkossa. Päivystys on pääasiassa virka-aikaan. 

Takuusäätiö järjestää Talouden ajankohtaispäivän tiistaina 11.12. Helsingissä ja päivän ohjelma on nyt julkaistu. Tämän vuoden teemana on ylivelkaantumisen ehkäiseminen. Luvassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja muun muassa oikeusministeri Antti Häkkäseltä, professori Heikki Hiilamolta Helsingin yliopistosta, ylijohtaja Katri Väänäseltä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä hallitusneuvos Maaria Rubanilta oikeusministeriöstä.

Osallistumismaksu on 120 euroa (alv 0 %) ja se sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan.

Takuusäätiön Velkalinja-puhelimeen ja Kysy rahasta -chatiin tuli elo-syyskuun aikana 10 000 yhteydenottoa. Linjat eivät ole koskaan säätiön historiassa olleet yhtä ruuhkaisia vastaavana ajankohtana. Yhteydenottajien velkamäärät ovat kasvaneet merkittävästi ja ratkaisukeinoja on entistä vaikeampi löytää.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen teettämä ja professori Erkki Kontkasen laatima ehdotus positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotosta on hyvä ja kattava. Erityisen hyvänä Takuusäätiö pitää sitä, että se olisi luotonantajia velvoittava seuraamuksineen ja säätiö kannattaa myös tulotietojen yhdistämistä rekisteriin velkatietojen lisäksi.

Takuusäätiö pitää erittäin tarpeellisena hallituksen esittämiä kulutusluottoihin liittyviä lainsäädännön muutoksia. Niillä voidaan vähentää monia kalleimpien pikalainojen aiheuttamia velkaongelmia. Lakiehdotuksessa ei ole kuitenkaan ennakoitu uudistusten aiheuttamia tulevia ongelmia, vaikka se olisi mahdollista luotonkäyttäjien ja -myöntäjien tiedossa olevan käyttäytymisen perusteella.

Pääministeri Juha Sipilän asettama eriarvoisuustyöryhmä haluaa vähentää ylivelkaantumista lisäämällä ennaltaehkäisevää talousneuvontaa, säätelemällä kulutusluottojen myöntämistä ja parantamalla nykyistä velkajärjestelyjärjestelmää. Eilen julkaistussa työryhmän esityksessä kiinnetään erityistä huomiota kansalaisten ylivelkaantumiseen, koska se aiheuttaa ongelmia ja kannustinloukkuja yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

ASTA-hanke

Uusi Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (ASTA) -hanke käynnistyy keväällä 2018. Hankkeessa vahvistetaan asumistoimijoiden osaamista ja valmiutta tukea talous- ja velkavaikeuksissa olevia vuokra-asukkaita ennen ongelmia ja niiden aikana. Tuella turvataan asumista ja ennaltaehkäistään asunnottomuutta.

Sivut