Olet täällä

Ajankohtaista

Olemme uudistaneet logomme ja visuaalisen ilmeemme. Uusi logo symboloi tavoitettamme auttaa ihmisiä plussan puolelle, niin taloudellisesti kuin henkisesti. Kohtaamillemme ihmisille on yhteistä unelma itsenäisestä taloudellisesta selviytymisestä ja arjesta ilman huolta rahasta tai veloista. Plussan puolelle ei ole vain sitä, että tilillä on säästöjä. Se on myös esimerkiksi keinoja saada talous tasapainoon, järjestelylaina veloille, mahdollisuus puhua rahahuolista, oikean tiedon saamista tai uskoa tulevaan.

Maksuhäiriöiden vähentämiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti miesten talousosaamiseen, asenteisiin sekä huono-osaisuuden kasautumiseen.

Tuoreiden maksuhäiriötilastojen mukaan jo yli 380 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Suurimmassa riskissä ovat 25-44 -vuotiaat miehet, joista maksuhäiriöisiä on yli 15 prosenttia.

Vaikka suurin osa suomalaisista on kiinnostunut raha-asioista, omaan talouteen liittyvät suunnitelmat eivät aina toteudu käytännössä. Säästösummat tapaavat olla pieniä, ja neljä kymmenestä ei ole varautunut millään tavalla yllättäviin menoihin.

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija. Autamme ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun muun muassa myöntämällä pienlainoja ja takauksia järjestelylainoihin.

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen aktiivista ja oma-aloitteista

talousasiantuntijaa

Tehtäviisi kuuluu asiakaspalvelu pääosin puhelimitse ja sähköisesti, hakemusten käsittely ja esitysten valmistelu ja säätiön neuvontaan osallistuminen. Työnkuvan tarkempi sisältö määräytyy valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) laatima lyhyt kysely on suunnattu etenkin pikaluottoja (pikavippejä) ottaneille kuluttajille. Tavoitteena on saada esimerkkejä siitä, minkälaista suoramarkkinointia ja mainontaa kuluttajaan kohdistuu sen jälkeen, kun hän on ottanut pikaluoton. Vastausaika kyselyyn päättyy sunnuntaina 24.2.

Tästä linkistä pääset suoraan kyselyyn

Velkaongelmien merkittävä syveneminen näkyy Takuusäätiön neuvonnassa. Yhteydenottajien velkamäärät ovat kasvaneet nopeasti viimeisen kahden vuoden aikana. Samaan aikaan ratkaisumahdollisuudet ovat heikentyneet.

Vuonna 2018 yhteydenottajilla oli velkaa keskimäärin 33 800 euroa, mikä oli 5 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 100 000 euron vakuudettomat velkamäärätapaukset kasvoivat 50 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  Takuusäätiö on neuvonut velallisia lähes 30 vuotta, mutta koskaan yhteydenottoja ei ole ollut yhtä paljon kuin viime vuonna, yhteensä yli 43 000.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen

chat- ja verkkoneuvonnan asiantuntijaa

Olemme kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija. Autamme ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun.

Tehtävä

Tehtävä on pääasiassa chat- ja verkkoneuvontaa ja osana työtehtävää on välineiden ja toimintatapojen kehittämistä. Työnkuvassa on myös jonkin verran puhelinneuvontaa Velkalinjalla. Neuvonta on kahdenkeskistä ja ryhmäneuvontaa eri tavoin verkossa. Päivystys on pääasiassa virka-aikaan. 

Takuusäätiö järjestää Talouden ajankohtaispäivän tiistaina 11.12. Helsingissä ja päivän ohjelma on nyt julkaistu. Tämän vuoden teemana on ylivelkaantumisen ehkäiseminen. Luvassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja muun muassa oikeusministeri Antti Häkkäseltä, professori Heikki Hiilamolta Helsingin yliopistosta, ylijohtaja Katri Väänäseltä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä hallitusneuvos Maaria Rubanilta oikeusministeriöstä.

Osallistumismaksu on 120 euroa (alv 0 %) ja se sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan.

Takuusäätiön Velkalinja-puhelimeen ja Kysy rahasta -chatiin tuli elo-syyskuun aikana 10 000 yhteydenottoa. Linjat eivät ole koskaan säätiön historiassa olleet yhtä ruuhkaisia vastaavana ajankohtana. Yhteydenottajien velkamäärät ovat kasvaneet merkittävästi ja ratkaisukeinoja on entistä vaikeampi löytää.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen teettämä ja professori Erkki Kontkasen laatima ehdotus positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotosta on hyvä ja kattava. Erityisen hyvänä Takuusäätiö pitää sitä, että se olisi luotonantajia velvoittava seuraamuksineen ja säätiö kannattaa myös tulotietojen yhdistämistä rekisteriin velkatietojen lisäksi.

Takuusäätiö pitää erittäin tarpeellisena hallituksen esittämiä kulutusluottoihin liittyviä lainsäädännön muutoksia. Niillä voidaan vähentää monia kalleimpien pikalainojen aiheuttamia velkaongelmia. Lakiehdotuksessa ei ole kuitenkaan ennakoitu uudistusten aiheuttamia tulevia ongelmia, vaikka se olisi mahdollista luotonkäyttäjien ja -myöntäjien tiedossa olevan käyttäytymisen perusteella.

Pääministeri Juha Sipilän asettama eriarvoisuustyöryhmä haluaa vähentää ylivelkaantumista lisäämällä ennaltaehkäisevää talousneuvontaa, säätelemällä kulutusluottojen myöntämistä ja parantamalla nykyistä velkajärjestelyjärjestelmää. Eilen julkaistussa työryhmän esityksessä kiinnetään erityistä huomiota kansalaisten ylivelkaantumiseen, koska se aiheuttaa ongelmia ja kannustinloukkuja yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

ASTA-hanke

Uusi Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (ASTA) -hanke käynnistyy keväällä 2018. Hankkeessa vahvistetaan asumistoimijoiden osaamista ja valmiutta tukea talous- ja velkavaikeuksissa olevia vuokra-asukkaita ennen ongelmia ja niiden aikana. Tuella turvataan asumista ja ennaltaehkäistään asunnottomuutta.

Rahat riittää -hanke

Takuusäätiö ja Marttaliitto käynnistävät kevään aikana kolmivuotisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien talousosaamista ja ehkäistä talous- ja velkaongelmia.

Takuusäätiö hakee määräaikaiseen (2 vuotta) työsuhteeseen

projektikoordinaattoria

vastaamaan yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa toteutettavasta kaksivuotisesta Toivo-verkostoprojektista.

Takuusäätiö hakee Rahat riittää! -hankkeelle (2018-2020)

Velallisten neuvontapuhelimeen Velkalinjaan soittaneiden ihmisten velkamäärät ovat lisääntyneet tasaisesti vuosi vuodelta. Vuonna 2017 heillä oli vakuudettomia velkoja keskimäärin lähes 29 000 euroa. Viisi vuotta sitten soittajien velat olivat yli neljänneksen, keskimäärin 6 200 euroa pienemmät.

Lisäksi viime vuonna Velkalinjalla näkyi käänne siinä, että aiempaa useammat soittajat olivat joutuneet päästämään velkansa perintään ja ulosottoon. Sama trendi on myös Takuusäätiön chat-neuvonnassa. Velanhoito velalla ei onnistu loputtomiin.

Takuusäätiö sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä käynnistävät alkuvuodesta 2018 yhteisen kaksivuotisen TOIVO - toivoa taloudelliseen toivottomuuteen -kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan sekä diakoniatyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista, valmiuksia ja verkostoja, jotta taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevat saavat apua nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, jo ennen talous- ja velkaongelmien kärjistymistä.

Sivut