Olet täällä

Ajankohtaista

Oikeusministeri Antti Häkkäsen teettämä ja professori Erkki Kontkasen laatima ehdotus positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotosta on hyvä ja kattava. Erityisen hyvänä Takuusäätiö pitää sitä, että se olisi luotonantajia velvoittava seuraamuksineen ja säätiö kannattaa myös tulotietojen yhdistämistä rekisteriin velkatietojen lisäksi.

Takuusäätiö pitää erittäin tarpeellisena hallituksen esittämiä kulutusluottoihin liittyviä lainsäädännön muutoksia. Niillä voidaan vähentää monia kalleimpien pikalainojen aiheuttamia velkaongelmia. Lakiehdotuksessa ei ole kuitenkaan ennakoitu uudistusten aiheuttamia tulevia ongelmia, vaikka se olisi mahdollista luotonkäyttäjien ja -myöntäjien tiedossa olevan käyttäytymisen perusteella.

Pääministeri Juha Sipilän asettama eriarvoisuustyöryhmä haluaa vähentää ylivelkaantumista lisäämällä ennaltaehkäisevää talousneuvontaa, säätelemällä kulutusluottojen myöntämistä ja parantamalla nykyistä velkajärjestelyjärjestelmää. Eilen julkaistussa työryhmän esityksessä kiinnetään erityistä huomiota kansalaisten ylivelkaantumiseen, koska se aiheuttaa ongelmia ja kannustinloukkuja yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

ASTA-hanke

Uusi Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (ASTA) -hanke käynnistyy keväällä 2018. Hankkeessa vahvistetaan asumistoimijoiden osaamista ja valmiutta tukea talous- ja velkavaikeuksissa olevia vuokra-asukkaita ennen ongelmia ja niiden aikana. Tuella turvataan asumista ja ennaltaehkäistään asunnottomuutta.

Rahat riittää -hanke

Takuusäätiö ja Marttaliitto käynnistävät kevään aikana kolmivuotisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien talousosaamista ja ehkäistä talous- ja velkaongelmia.

Takuusäätiö hakee määräaikaiseen (2 vuotta) työsuhteeseen

projektikoordinaattoria

vastaamaan yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa toteutettavasta kaksivuotisesta Toivo-verkostoprojektista.

Takuusäätiö hakee Rahat riittää! -hankkeelle (2018-2020)

Velallisten neuvontapuhelimeen Velkalinjaan soittaneiden ihmisten velkamäärät ovat lisääntyneet tasaisesti vuosi vuodelta. Vuonna 2017 heillä oli vakuudettomia velkoja keskimäärin lähes 29 000 euroa. Viisi vuotta sitten soittajien velat olivat yli neljänneksen, keskimäärin 6 200 euroa pienemmät.

Lisäksi viime vuonna Velkalinjalla näkyi käänne siinä, että aiempaa useammat soittajat olivat joutuneet päästämään velkansa perintään ja ulosottoon. Sama trendi on myös Takuusäätiön chat-neuvonnassa. Velanhoito velalla ei onnistu loputtomiin.

Takuusäätiö sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä käynnistävät alkuvuodesta 2018 yhteisen kaksivuotisen TOIVO - toivoa taloudelliseen toivottomuuteen -kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan sekä diakoniatyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista, valmiuksia ja verkostoja, jotta taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevat saavat apua nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, jo ennen talous- ja velkaongelmien kärjistymistä.

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu on uusi NAL:n ja Takuusäätiön kehittämä työkalu. Sen tarkoituksena on helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen sävyyn.

Eriarvoisuuden ja taloudellisen huono-osaisuuden torjumiseksi pikalainoille tarvitaan kohtuullisempia vaihtoehtoja. Vaikka laki sosiaalisesta luototuksesta on ollut voimassa jo vuodesta 2002 lähtien, on kuntien sosiaalinen luototus jäänyt marginaaliseksi palveluksi. Vuonna 2016 sosiaalinen luototus oli käytössä 32 kunnassa ja luottoa myönnettiin vajaalle 600 henkilölle.

Positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyvistä näkökohdista keskusteliin eilen 19.9. oikeusministeri Antti Häkkäsen johdolla. Ministeri Häkkäsen koolle kutsuman kokouksen tavoitteena oli selvittää eri tahojen näkemyksiä asiasta.

Toimitusjohtajamme Juha A. Pantzar osallistui keskusteluun ja voit lukea hänen puheenvuoronsa tästä (pdf).

Suomen Pankin mukaan kotitaloudet nostavat uusia vakuudettomia kulutusluottoja ennätysmääriä. Samaan aikaan laina-ajat ovat pidentyneet huomattavasti. Keskimääräinen kulutusluoton takaisinmaksuaika on jo 12 vuotta 8 kuukautta. Olennainen syy lisääntyneeseen luotonkäyttöön on lisääntynyt luottojen tarjonta, kun perinteisten pankkien rinnalle on tullut monia uusia toimijoita.

Asuminen ja muut arjen pakolliset menot voivat viedä ison osan tuloista. Tällöin talous voi olla jatkuvasti tiukoilla, vaikka yrittäisi elää niukemmin. Toisaalta rahankäyttö voi livetä käsistä aiempaa helpommin, kun rahasta on tullut näkymättömämpää kortti- ja mobiilimaksamisen myötä.

Silloin kun raha vain tuntuu katoavan jonnekin, kannattaa rahankäyttöä pysähtyä miettimään. Suunnittelemalla ja seuraamalla omaa taloutta voi arjesta saada paremman otteen.

Takuusäätiö varoittaa harhaanjohtavasta markkinoinnista, jossa säätiön nimeä käytetään lainatarjousten markkinoinnissa.

Lainojen yhdistämistä tarjoava yhdistelelainat.fi -niminen nettisivusto mainostaa Googlessa otsikoilla ”Takuusäätiö - Alenna lainakuluja yhdistämällä lainasi” ja ”Takuu Säätiö - yhdistelelainat.fi”.

Takuusäätiö ei toimi kyseisen yrityksen kanssa, eikä yrityksen kautta ole mahdollista hakea esimerkiksi säätiön takausta. Takuusäätiön viralliset sivut ovat osoitteessa www.takuusaatio.fi.

Määräaikaiset työt, työttömyys sekä vaihtelevat tulot haastavat tarkkaan taloudenpitoon. Raha-asioita suunnittelemalla vaikeista tilanteista on kuitenkin helpompi selvitä.

Takauskäsittelijä Disa Palmroos-Aalto työskentelee velallisia auttavassa Takuusäätiössä. Hän kuulee päivittäin tarinoita, miten rahasta ja liian suurista veloista tulee arkea ahdistava ongelma. Jokaisen ihmisen tarina on omanlaisensa, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyy.

Takuusäätiön maksuttomaan neuvontanumeroon Velkalinjaan tuli viime vuonna yli 40 000 soittoa. Soitot lisääntyivät edellisestä vuodesta peräti 50 prosenttia.

Ihmiset yrittävät saada apua rahahuoliinsa, mutta palvelut eivät riitä tai kohtaa avuntarvitsijoita. Saadun palautteen perusteella osa Velkalinjalle soittaneista luovuttaa. Vaarana on, ettei apua haeta myöskään muualta. Kolmasosa linjalle päässeistä soittajista ei ole tietoisia kunnan maksuttomasta talous- ja velkavelkaneuvonnasta. Neljä kymmenestä sanoo, ettei halua tai ei ole saanut aikaiseksi hakeutua neuvontaan.

Takuusäätiö on avannut Tukinetiin kaksi kaikille avointa keskusteluryhmää, joissa voit keskustella talous- ja velkaongelmista sekä oman talouden hallinnasta luotettavassa ympäristössä. Keskustelua käydään muiden ryhmäläisten kanssa, joista osalla voi olla kokemusta vastaavista tilanteista. Myös Takuusäätiön työntekijä osallistuu ajoittain keskusteluun.

Onko budjetointi ja kirjanpito tylsää ja vanhanaikaista näpertelyä? Kaikkea muuta! Talouttasi seuraamalla voit lisätä itsetuntemusta, muuttaa elämäntapojasi ja parantaa hyvinvointiasi.

Oman hyvinvoinnin mittaaminen ja seuraaminen erilaisilla sovelluksilla ja testeillä on suosittua. Ohjelmat ja laitteet kertovat unemme laadusta, tunteistamme, stressistämme, askelistamme tai ajankäytöstämme. Jopa geenikartan voi tilata netistä. Monet saavat niistä potkua parempien elämäntapojen opetteluun ja elämänmuutokseen.

Sivut