Olet täällä

Mikä on oikea aika oppia raha-asioista?

Ohjaamossa kohtaamme usein nuoria, jotka ovat itsenäistymisen kynnyksellä. Olemmekin miettineet, miten tärkeää on, että nuori saa oikeaan aikaan tietoa – myös raha-asioista. Itsenäiseen toimeentuloon ja omien asioiden hoitoon tarvitsee paljon tietoa ja taitoa. Usein käy kuitenkin niin, että nuori havahtuu omiin puutteellisiin rahankäyttötaitoihinsa liian myöhään, ollessaan tilanteessa, jossa pitäisi jo osata, tulla toimeen ja kyetä selvittämään tilannettaan esimerkiksi vuokranantajalle päin. Haasteena on tavoittaa nuori sellaisella hetkellä, jolloin hän on motivoitunut oppimaan, mutta tilanne on vielä hallinnassa, eikä ongelmia ole syntynyt. Jos puhutaan liian aikaisin liian laajoista kokonaisuuksista, jotka eivät vielä kosketa nuoren omaa elämää, hänen voi olla vaikea sisäistää uutta tietoa.

Rahan käyttöä ja säästämistä tulisi saada harjoitella jo lapsuuden perheessä. Ihanteellista olisi, jos vanhemmat pystyvät puhumaan rahasta avoimesti ja realistisesti. On todettu, että nykyinen elämäntapa, jossa lapset näkevät vanhempiensa käyttävän muita maksuvälineitä kuin käteistä rahaa, vääristää kuvaa rahan määrästä ja tekee rahasta liian abstraktin käsitteen. 

Jos puhutaan nuorista, vanhemman vaikutus oppien siirtymisessä on tehokkaampi, kun vanhempi toimii itse hyvänä esimerkkinä sen sijaan, että kommentoisi tai kontrolloisi liikaa nuoren rahankäyttöä. Olennaista on ymmärryksen siirtäminen nuorelle siitä, mitä kaikkea talouden hallinta vaatii ja edellyttää. Kaikki nuoret eivät saa kotoa kestävää pohjaa järkevälle rahankäytölle tai tukea muusta lähipiiristä.

Byrokratian labyrintissa on haastavaa sukkuloida kokemattomana. Mistä siis löytyisi apua tarvitseville? Ohjaamo on valtakunnallinen ohjaus-ja neuvontatyön palvelupisteiden verkosto. Ohjaamojen vahvuus on paitsi monialaisessa, paikallisessa ja alueellisessa verkostotyössä, myös työotteessa, jossa asiakkaan asiaan perehdytään kokonaisvaltaisesti. Asiakas nähdään vahvasti hänen oman toimijuutensa kautta ja etsitään keinoja vahvistaa toimijuutta, jotta hän osaa jatkossa toimia itsenäisesti.

Nuorten on saatava pitää haaveensa. Tehtävämme on lempeästi, mutta jämäkästi kertoa, mitä näiden unelmien toteutuminen käytännössä tarkoittaa.

Ohjaamoissa voidaan oikea-aikaista tietoa antamalla edesauttaa sitä, että itsenäisestä elämästä haaveileva 16-vuotias voi täysi-ikäisenä tehdä harkitumpia ratkaisuja sen suhteen, miten asuu, kenen kanssa asuu ja miten elämä rahoitetaan. Nuorten on saatava pitää haaveensa – oli kyseessä sitten ensimmäisen vakavan seurustelusuhteen perusteella yhteen muutto, tai vaaleanpunaiset unelmat omasta yksiöstä ja rauhasta. Tehtävämme on lempeästi, mutta jämäkästi kertoa, mitä näiden unelmien toteutuminen käytännössä tarkoittaa.

Mitä tehdä, kun kämppäkaveri irtisanoo sopimuksensa ja vuokra jää yksin maksettavaksi? Entä jos elämäntilanne muuttuu, ja työt loppuvat, eivätkä Kelankaan palvelut ole ennestään tuttuja? Itsenäisen elämän häämöttäessä täytyy jo etukäteen pohtia, miten aikoo tulla toimeen taloudellisesti ja maksaa esimerkiksi vuokran. Nuori voi hämmentyä siitä, kuinka paljon säännöllisiä menoja itsenäiseen elämään kuuluu, yllättävistä tilanteista ja muutoksista puhumattakaan. Oman talouden hahmottaminen ja suunnittelu budjetoinnin avulla on kertakaikkisen hyödyllinen taito. Budjetointitaito lisää hallinnan ja turvallisuuden tunnetta. 

Budjetointitaito lisää hallinnan ja turvallisuuden tunnetta.

Työntekijöinä olemme havainneet, että nuoret elävät hetkessä ja suunnitelmat kohdistuvat lähitulevaisuuteen. Myös sosiaalinen media ruokkii tässä ja nyt -ajattelua. Silloin kun jokin asia painaa nuoren mieltä, on tärkeää, että nuori saisi avun nopeasti. Ohjaamon vahvuus on, että asiansa saa vireille heti. Ohjaamossa nuori voi luottaa asiantuntijuuteen – ilman turhaa pönötystä!

Kaikki Suomen Ohjaamot löytyvät osoitteesta www.ohjaamot.fi

 

Hanna ja Päivi, Ohjaamo

 

 

nuorten asumisneuvoja Hanna Haverinen, NASU-hanke ja palveluohjaaja Päivi Kemp, Ohjaamo Järvenpää, Järvenpään kaupunki

 

 

 

 

 

Ohjaamo Järvenpää

Hanna Haverinen ja Päivi Kemp