Olet täällä

Maksaako vai ei?

Maksuhäiriömerkintöjen kasvu on ollut kestopuheenaihe ja trendi jo useamman vuoden ajan. Suomen Asiakastiedon mukaan maksuhäiriömerkinnän saaneilla on keskimäärin 15 merkintää. Eli laskuja ja velkoja on jäänyt maksamatta todella monia. Velkaongelmia on voinut olla jo vuosia ennen ensimmäistä merkintää. Ensimmäisen merkinnän jälkeen seuraa kuitenkin nopeasti liuta uusia merkintöjä, kun velkaa ei enää saakaan aiempien velkojen maksuun ja totuus omasta maksukyvystä realisoituu. Maksuhäiriömerkinnän välttely näkyy erityisesti nuorten kanssa käytävissä keskusteluissa Kysy rahasta -chatissamme.

”Joo ei kuule, ei tule tapahtumaan, mieluummin vaikka näännyn kun annan mennä ulosottoon, todella naurettavaa että edes ehdotat tuollaista, että riskeeraisin että saisin tuon perhanan merkinnän.”

Näin minulle vastasi eräs 21-vuotias nuori chatissa, kun ehdotin hänelle velkojen päästämistä ulosottoon, koska toimeentulotuesta ei jäänyt varaa velan lyhentämiseen. Vastaavanlainen suhtautuminen on kovin tyypillistä monille muillekin. Enkä ihmettele. Nuorille luottotietojen merkitys korostuu, sillä nuoruudessa solmitaan keskimäärin enemmän uusia sopimuksia palveluihin, asumiseen ja työntekoon liittyen. Merkintä voi hankaloittaa itsenäisen elämisen aloittamista.

Vuokran maksamatta jättäminen velan lyhentämiseksi on vielä huonompi ratkaisu.

Sama nuori chat-asiakas sanoi vielä seuraavaa: ”olisiko oikeasti jotakin järkevää neuvoa eikä sitä että 21-vuotiaana ottaisin tuon perhanan merkinnän. se ei ole nyt eikä ikinä minulle vaihtoehtona, että sen merkinnän ottaisin.” Tässä tilanteessa en kuitenkaan nähnyt muuta järkevää keinoa, kun jättää velat maksamatta ja hoitaa elämisen välttämättömät menot. En kuitenkaan tiedä, mitä tämä nuori lopulta päätyi veloillensa tekemään. Toivon, ettei hän ottanut uutta velkaa tai jättänyt vuokraansa maksamatta velan lyhentämiseksi. On parempi saada 1-2 maksuhäiriömerkintää muutaman tuhannen euron veloista ja katkaista kierre kuin vuosien velkakierteen jälkeen saada useita kymmeniä merkintöjä velkamäärän kasvaessa kymmeniin tuhansiin. Vuokran maksamatta jättäminen velan lyhentämiseksi on vielä huonompi ratkaisu. Moni nuori chat-keskustelija on kuitenkin näin tehnyt.  

Toisilla nuorilla suhtautuminen laskujen maksuun voi olla päinvastainen. Laskuja voidaan jättää maksamatta, vaikka niiden maksamiseen jäisikin rahaa. Heillä ei välttämättä ole käsitystä siitä, mitä laskun maksamatta jättämisestä voi seurata. Näitä nuoria Kysy rahasta -chatissamme tosin harvemmin tavoitamme, sillä he eivät itsekään tiedosta omaa tilannettaan. Vanhempien tai nuoria kohtaavien ammattilaisten tulisi osata ottaa asia puheeksi ja tarvittaessa ohjata ottamaan yhteyttä. Hyvinkin pieni asia voi saada nuoren havahtumaan tilanteestaan ja tekemään oikeita ratkaisuja laskujen ja velkojen maksamisen suhteen. Oli se oikea ratkaisu laskun tai velan maksaminen tai maksamatta jättäminen.  

Vaikka kaikki neuvot, tiedot ja ehdotukset eivät nuoria chatkeskustelun aikana miellytä, voivat he saada tärkeitä uusia näkökulmia, joiden valossa raha-asioiden hoitoa voi pohtia. Voi olla vaikuttavampaa saada omaan tilanteeseensa tietoa henkilökohtaisessa kahdenvälisessä keskustelussa kuin lukea se oppaasta tai nettisivuilta. Tiedossa on, että pelkkä tiedon lisääntyminen ei saa välttämättä yksinään muutosta aikaiseksi käyttäytymisessä. Chattiin yhteyttä ottavat nuoret ovat kuitenkin motivoituneita hoitamaan asiansa kuntoon. Ilman motivaatiota he eivät olisi edes ottaneet yhteyttä. Tällöin pelkkä uusi tietokin voi aikaansaada muutoksen, vaikka neuvo tuntuisi heti ensikuulemalta oudolta ja väärältä.

Monelle nuorelle on tullut yllätyksenä, että velkojan kanssa voi sopia suoraan maksuista tai että laskun maksamatta jättämisestä ei saa merkintää rikosrekisteriin tai petossyytettä.

Nuorten kanssa keskusteltaessa Kysy rahasta -chatissa raha-asioiden hoitamiseen liittyy enemmän väärien mielikuvien poistamista ja turhien huolien vähentämistä kuin vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa. Monelle nuorelle on tullut yllätyksenä, että velkojan kanssa voi sopia suoraan maksuista tai että laskun maksamatta jättämisestä ei saa merkintää rikosrekisteriin tai petossyytettä. Hyvin yksinkertaisen tiedon antaminen helpottaa oloa ja nuoren tilannetta merkittävästi. Virallisiin velkojen järjestelykeinoihin, kuten ulosottoon suhtaudutaan lähtökohtaisesti aina negatiivisesti. Keskustelu chat-neuvojan kanssa voi näissäkin tapauksissa avata näkökulmia laajemmaksi. Eräs nuori sanoi muun muassa seuraavaa: "Ulosottokin on ratkaisu, uusi asia minulle." Keskustelu auttoi näkemään asioita uudessa valossa. Ulosotto ei enää huolettanut niin paljon ja nuori näki sen hänen tilanteessaan enemmän ratkaisuna kuin rangaistuksena.

Chatissa käyvillä nuorilla on keskimäärin huomattavasti pienempiä velkamääriä kuin vanhemmilla ikäluokilla, monesti vain yksittäisiä laskurästejä. Pienistä ja vaihtelevista tuloista yhdenkin laskurästin maksaminen voi olla mahdotonta. Tällöin olisi hyvä saada nuorelle ajoissa viesti siitä, onko lasku järkevää pyrkiä maksamaan keinoista välittämättä. Joskus yhteydenotot liittyvätkin siihen, että haetaan ammattilaiselta varmistusta ja vahvistusta päätökselle, jonka on jo itse miettinyt tekevänsä. Kuten chatissa käynyt nuori kommentoi: "Halusin saada varmistuksen sille, että on ihan ok jättää maksamatta ne velat, johon varat ei riitä." Vaikka velan maksamatta jättäminen tarkoittaisi maksuhäiriömerkintää ja sen myötä hankaloittaisi nuoren itsenäistä elämää, on se järkevämpää kuin jatkuva velalla velan maksu. Jos rahat eivät riitä kaikkien laskujen ja velkojen maksuun, on todellakin väliä, minkä laskun maksaa ja minkä ei. Tämä viesti pitäisi vain saada myös nuorille ymmärrettävästi tietoon. Oli väline sitten chat-keskustelu, mobiilisovellus, peli tai nuoria kohtaava aikuinen arkisessa keskustelussa.

 

Henri Holttä

 

 

Henri Hölttä, neuvonnan vastaava asiantuntija, Takuusäätiö

Henri Hölttä, Takuusäätiö