Olet täällä

Luottomarkkinoille tarvitaan kohtuuehtoisempia vaihtoehtoja

Eriarvoisuuden ja taloudellisen huono-osaisuuden torjumiseksi pikalainoille tarvitaan kohtuullisempia vaihtoehtoja. Vaikka laki sosiaalisesta luototuksesta on ollut voimassa jo vuodesta 2002 lähtien, on kuntien sosiaalinen luototus jäänyt marginaaliseksi palveluksi. Vuonna 2016 sosiaalinen luototus oli käytössä 32 kunnassa ja luottoa myönnettiin vajaalle 600 henkilölle.

Kuntien lisäksi Takuusäätiö on vuodesta 2014 myöntänyt 200-2000 euron sosiaalisia pienlainoja pienituloisten kotitalouksien rahoitustarpeisiin. Tavoitteena on tukea pienituloisten itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä heidän talous- ja velkaongelmiaan.

Nykyisen luottoyhteiskunnan riskit kohdentuvat erityisesti taloudellisesti haavoittuvassa asemassa oleviin, kuten pienituloisiin, työttömiin ja työkyvyttömiin sekä yksinasuviin. Moni turvautuu rahapulassaan luottomarkkinoiden tarjoamiin ratkaisuihin. Erilaisia vakuudettomia pikalainoja saa helposti, mutta lainaehdot ovat usein kohtuuttomat. Riskinä on ajautuminen velkakierteeseen.

”Haasteena on tavoittaa apua tarvitsevat riittävän varhaisessa vaiheessa. Lainaa haetaan usein epätoivoisessa tilanteessa, jossa pitkäaikaiset toimeentulovaikeudet ja ylivelkaantuminen ovat jo kietoutuneet yhteen vaikeasti ratkaistavaksi vyyhdiksi”, toteaa kehittämispäällikkö Minna Markkanen Takuusäätiöstä.

Luottomarkkinoille tulee koko ajan uusia toimijoita, jotka tarjoavat aggressiivisesti luottoja myös pienituloisille. Julkisen palvelujärjestelmän tehtäväksi jää liian usein vain velkaongelmien korjaaminen jälkikäteen. Ylivelkaantumisen ennaltaehkäisy olisi kuitenkin niin yksilön kuin yhteiskunnankin etu. Nykyistä palvelujärjestelmää on muotoiltava uudelleen vastaamaan paremmin digitaalisen luottoyhteiskunnan vaatimuksiin.

”Sosiaalisen luottotoiminnan on kilpailtava luottomarkkinoiden kanssa ja tarjottava helposti saatavilla oleva kohtuullinen vaihtoehto”, sanoo Markkanen

 

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Minna Markkanen, puh. 050 599 6305, minna.markkanen(at)takuusaatio.fi

Takuusäätiön Pienlaina-projektissa (2013-2017) kokeiltiin ja kehitettiin uudenlaista pienluototusta, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää kuntien sosiaalista luototusta. Lisäksi projektissa kehitettiin välineitä kotitalouksien taloudenhallinnan tueksi (Penno.fi -palvelu). Projektissa saatuja kokemuksia pienituloisten taloudellisesta selviytymisestä on koottu Reilusti lainaa -artikkelikokoelmaan.